Az Alkotmánybíróság 2008. október 13-14-i teljes ülésének napirendje

2008.10. 9. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén immár kilencedszer foglalkozik a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítványaival.

A határozattervezet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányosságával foglalkozik.

Szó lesz a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve a védett állatfajták védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetről.

Határozat készül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (2) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Megvizsgálják az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 99. § (4) bekezdése, továbbá a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb torvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 95. § (2) bekezdése alkotmányosságát.

Másodszor kerül a testület elé az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat ellen benyújtott hat kifogás. Az országgyűlési határozatot a Magyar Közlöny június 13-án megjelent 87. száma tartalmazza: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . május 9-i ülésén a következők szerint döntött: Az Országgyűlés az »Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?« kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli. Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható.”

Megvitatják a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.
Napirenden lesz az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 60. § (1) bekezdésének és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdésének az alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletben nem rendelkezett az előzetes letartóztatás, valamint az elzárás során alkalmazható motozás szabályairól.

Egy indítványozó a Polgári perrendtartásról szóló 1992. évi III. törvény 271. § (2) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Folytatják a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatát.

Kedden kerül napirendre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 34. § (1), (4)-(5) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Ismét tárgyalják a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Újra a napirendi témák között van Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezése is. Több kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Kifogásban támadták meg az Országos Választási Bizottság 217/2008. (VII. 16.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. T. J. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az elkövetkező 20 évben ne kerüljön sor uj kormányzati negyed épitésére, és az igy megtakaritásra kerülő több mint 140 milliárd forint felhasználásával a volt diósgyőri Lenin Kohászati Müvek és a volt Diósgyőri Gépgyár együtteséből stratégiai iparvállalat kerüljön létesitésre, mindenek előtt a megvalósuló nemzetközi földgázvezetékek szállitó csövei előállitására?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 183/2008. (V. 6.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila által a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban alakult Országgyűlés kimondja a feloszlását.”

Napirendre tűzik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Szóba kerül az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdése és 28. § (5) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

A keddi teljes ülés végén két végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG