Timesharing: új európai szabályok

2008.10.27. Jogi Fórum / Európai Parlament Sajtószolgálat

Mintegy másfél millió európai család rendelkezik időmegosztásos (timeshare) nyaralási joggal. Az unió most egy új irányelvvel biztosítaná ennek a piacnak az egységes, átlátható szabályozását.

Az EP szerdán, 674 igen, 16 nem, 10 tartózkodó vokssal fogadta el (első olvasatban) a timeshare-rendszerű üdülési jogok új uniós szabályozását.

„Az ingatlanok időben megosztott használati jogán" alapuló nyaralási konstrukció a hetvenes évek óta terjedt el. Az Európai Timeshare Szervezet adatai szerint 2001-ben 25 európai országban 1,4 millió család élt ezzel a lehetőséggel, a szektor pedig 200 ezer munkavállalót foglalkoztatott. Az iparág 2,3 milliárd euró értékben adott el timeshare-jogokat abban az évben. A legtöbben Németországban és Nagy-Britanniában vásároltak ilyen jogot, az üdülőközpontok többsége azonban Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Portugáliában található.

Új irányelv

Bár az EU 1994-ben irányelvvel próbálta harmonizálni a területet, az üzemeltetők és a nyaralók közötti - mindenekelőtt a szolgáltatások feltételeiről és minőségéről szóló - viták továbbra is gyakoriak.

Időközben ráadásul számos újfajta, a timeshare-hez hasonló, a fogyasztóvédelmi előírásokat megkerülő termék és szolgáltatás jelent meg a piacon. Az új szabályozás ezekre is kiterjed majd. Az irányelv erősíti és egyértelművé teszi a fogyasztók jogait, és a megfelelően működő nyaralásszervezők számára is tisztességes versenyt biztosít.

A szöveg új szabályokat állapít meg a szerződéstől való elállásra, a szerződés nyelvének megválasztására és a tájékoztatási kötelezettségre is. Az irányelv kiterjed a nyaralóklubokra és az üdülési jogok adás-vételére, valamint cseréjére is, sőt a szabályozás hatálya alá kerül a hajók, lakókocsik időmegosztásos használati joga is.

A járulékos szerződések is megszűnnek majd a főszerződés megszűnésével. Az üdülőkluboknál nem lehet majd előre fizetendő átalányárat kérni, hanem egyenlő, éves részleteket kell fizetni. A timeshare-szerződést aláírók 14 napon belül indoklás nélkül elállhatnak a szerződéstől.

Jelentéstevő: Toine Manders (ALDE, NL)

Jelentés: (A6-0195/2008) - A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében

Vita: 2008., október 22., szerda

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ