Az Alkotmánybíróság november 10-11-i teljes ülésének napirendje

2008.11. 6. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (10) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet. Határozat készül a Büntettörvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 92. § (1) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megkezdik a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet tárgyalását. Megvitatják a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Szó lesz a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról. Napirendre tűzik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. §-a, 68. § b) pontja, 73/A. §-a, valamint 73/B. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Határozat készül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. § (5) bekezdése alkotmányosságával összefüggésben.

Megvizsgálják a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 41. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Kedden lesz napirenden az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIII. Törvény 18. § (6) bekezdés f) pontjának, továbbá 18/C. § (7) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Megtámadták a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 44. §-ának alkotmányosságát. Egy határozattervezet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18/A. § (1) bekezdésének és 18/B. § (1) bekezdés c) pontjának alkotmányosságát vizsgálja.

Megkérdőjelezték a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340. §-ának alkotmányosságát. Szóba kerül a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG