Magas szintű jogi védelem az ombudsmanoknak

2008.11.24. MTI

A lehető legmagasabb szintű jogi védelmet szeretne az ombudsmanok és munkatársaik számára Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Szabó Máté az MTI-nek küldött közleményében ismerteti: azt javasolja a döntéshozóknak, elsősorban az Országgyűlés alkotmányos jogokkal foglalkozó bizottságainak, hogy védjék meg őket mindazoktól a támadásoktól, negatív következményektől, amelyekre azért számíthatnak, illetve amelyek azért érik őket, mert közreműködnek a független, jogvédő tevékenységben, és kritikát gyakorolnak a hatóságok, más szervezetek tevékenysége felett.

A biztos szerint ugyanakkor nem csupán újabb szabályozásra van szükség, hanem olyan jogi és politikai kultúrára is, amelyben az ilyen fenyegetettségnek még a lehetősége sem merülhet fel, ez azonban lehetetlen a független jogvédelem kritikai szerepének biztosítása nélkül. Az ombudsmanok európai és világfórumain rendszeresen napirenden szerepel, hogy az ombudsmanok függetlenségét milyen veszélyek fenyegetik - hívja fel a figyelmet Szabó Máté.

Magyarországon a politikai függetlenség szerinte biztosított - bár tovább lehetne fejleszteni, például a mandátum lejárata után bizonyos, a politikai pártok javaslataihoz és beleegyezéséhez kötött tisztségek tilalmával. Ez azonban még nem zárja ki azt, hogy a vizsgálatokban érintett, kritizált szervezetek - eljárási rendjük betartásával - ne tegyék célponttá az ombudsmant és munkatársait, ne gyakoroljanak hátrányos megkülönböztetést velük szemben.

"Bizonyos vizsgálatainkat követő tapasztalataink alapján így válhatunk - jómagam és a vizsgálatokat végző munkatársaim mint magánszemélyek - a vizsgált szervezek 'visszavágásának' célpontjaivá" - fogalmazott.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, mint közjogi méltóságot, jogvédő tevékenységének biztosítására megilleti az országgyűlési képviselő mentelmi joga. A feladatait azonban nem egymaga, hanem köztisztviselő munkatársai útján teljesíti. Erre figyelemmel egyértelműen tisztázottnak kellene lennie azoknak az országgyűlési biztosi pozícióval kapcsolatos körülményeknek, amelyek munkatársai jogállását és feladataik ellátását közvetlenül befolyásolják - hangsúlyozza közleményében Szabó Máté. Hozzátéve, hogy az ombudsman csak munkatársai útján és segítségével gyakorolhatja alkotmányos jogkörét; ők azok, akik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának megbízása alapján közvetlenül vesznek részt az egyes eljárási cselekményekben, a biztossal egyeztetve kidolgozzák a folyamatban lévő vizsgálat módszereit, munkájukat körültekintően, a biztos törvényben rögzített hatáskörének figyelembevételével végezik.

Szabó Máté közölte, hogy már több munkatárság érte "retorzió" a vizsgált szervezetek részéről. A munkatársaival, mint magánszemélyekkel vagy családtagjaikkal szemben hozott hatósági intézkedések (például hatósági ellenőrzés, munkabérre elrendelt letiltás, azonnali inkasszó érvényesítése, végrehajtási jog bejegyzése ingatlantulajdonra) hátterében jóhiszeműséget feltételez a biztos. "Ám felmerül a retorzió gyanúja akkor, ha a konkrét vizsgálati megállapításaim közlését vagy netán nyilvánosságra hozatalát követően hoz ugyanaz a hatóság, amelyet vizsgáltak, rövid időn belül jogszerű, többé-kevésbé szabályos, ám célzottnak tűnő intézkedést - éppen a vizsgálatot végző munkatársamat érintő ügyben."

Szabó Máté közleményében "figyelemre méltó körülményként" utalt hivatali elődje egyik vizsgálati jelentésére. Annak megállapításaira hivatkozva, elsősorban mint ombudsman, másodsorban mint magánszemély ellen százmilliós pert indított egy, a vizsgálatban egyébként közvetlenül nem érintett és meg sem nevezett gazdasági társaság.

Az ombudsman közölte: "ellenkezik az intézmény létrehozásának indokaival és motívumaival, veszélyezteti a független jogvédelem célját és helyzetét az az állapot, amikor az ombudsmannak és munkatársainak alkotmányos jogállami vizsgálati tevékenységükkel kapcsolatosan tartaniuk kell az őket fenyegető fellépéstől."

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN