ÁSZ - A Diákhitel Központ Zrt. működésének ellenőrzéséről

2008.12.18. Jogi Fórum / Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék első alkalommal ellenőrizte a Diákhitel Központ Zrt. működését. A vizsgálat a 2001. évi alapítástól a 2008. június 30-ig terjedő időszakot ölelte fel.

A hallgatói hitelrendszert a Kormány azzal a céllal alakította ki, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre. A 100%-ban állami tulajdonú Társaság létrehozása, irányítása és működtetése a jogszabályok előírásaival összhangban biztosította a hallgatói hitelrendszer hosszú távú működésének feltételeit. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók a diákhitelt alanyi jogon, fedezet és hitelbírálat nélkül vehetik igénybe, a hitel nincs lejárati időhöz kötve, kamata a 2001-2008. években a piaci, szabad felhasználású hitelek kamatánál lényegesen kedvezőbb volt, 9,5 és 11,9% között változott, jelenleg 9,5%. A Diákhitel Központ Zrt. a törlesztőrészletet a jogszabályok előírásaival összhangban, a törlesztés első két évében minimálbér, ezt követően az ügyfél jövedelme alapján (annak 6-8%-ában) határozta meg.

A Diákhitel Központ Zrt. a 2001 októberétől kezdődő hitelfolyósítások óta több mint 250 ezer hallgatónak nyújtott kölcsönt. Eddig a felsőoktatásban résztvevők mintegy 20%-a vette igénybe a hitelt. A hallgatói hitelek 2007 végén nyilvántartott állománya 159 milliárd Ft volt, amely 2008 végére várhatóan meghaladja a 180 milliárd Ft-ot. A kisgyermeket nevelő hallgatói hitelt igénybevevők részére a Kormány 2007 végéig összesen 720 millió Ft célzott kamattámogatást biztosított a költségvetés terhére.

A hallgatói hitelrendszer nem költségvetési szerepvállalásra épül. A hallgatói hitelezés jogszabályban kialakított kamat- és törlesztési feltételei megalapozták a hitelrendszer önfenntartó működését azáltal, hogy a működési és finanszírozási költségeket, valamint a várható hitelezési veszteséget a hitelfelvevők a hallgatói hitelek kamatában térítik meg. A nemfizetéséből eredő kockázatok fedezetére a hitelkamatban megtérülő kockázati céltartalék szolgált, amelyből hitelezési veszteségre évente 0,1 – 1,2%-ot használt fel a Társaság. A Diákhitel Központ Zrt. a 2001-2007. években alacsony költségű hitelek felvételével és kötvények kibocsátásával, valamint a hallgatói hitel-törlesztésekből befolyó összegekkel finanszírozta a hitelrendszer működését. A hallgatói hitelkamat alacsony szinten tartását támogatta a bevont források visszafizetésére vállalt kormányzati készfizető kezesség, a Magyar Fejlesztési Banktól felvett hitelekhez kötődő árfolyam-garancia, valamint a hitelintézetek versenyeztetésének alkalmazott gyakorlata. A Diákhitel Központ Zrt. teljesítette fizetési kötelezettségeit, állami kezesség beváltására nem volt szükség. A működés első négy évében a Kormány összesen 2546 millió Ft költségvetési támogatást biztosított a hitelrendszer elindításához, ami lehetővé tette a hallgatói hitelkamatok alacsony szinten tartását. Ezt követően a Társaság további költségvetési támogatásban nem részesült. A tárgyévi kamatbevételekben meg nem térülő működési költségeit a következő évek kamatbevételei terhére határolta el a Társaság, további lehetőséget teremtve ezzel a kiszámítható és vállalhatóan alacsony kamatszint fenntartására. A 2007. év volt az első, amikor megvalósult az önfenntartó működés, azaz a hallgatói hitelek kamatában megtérült minden tárgyévben felmerült és elszámolt költség.

A Diákhitel Központ Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően pénzforgalmi számláit kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezetheti, szabad pénzeszközeinek befektetésére állampapírokat csak a Kincstárnál vásárolhat. A Kincstár számlavezetési és befektetési szolgáltatásai, azok díjtételei a kereskedelmi bankokénál kedvezőtlenebbek, ezért az Állami Számvevőszék javasolta a pénzügyminiszternek, hogy vizsgálja meg a Társaságnál ezzel összefüggésben keletkező gazdasági hátrány megszüntetésének lehetőségét.

A Diákhitel Központ Zrt. fennállása óta figyelmet fordított a hallgatói hitelezéssel, a hitelfelvétel lehetőségeivel és feltételeivel összefüggő tájékoztatásra. A hitelrendszer működéséről készített közvélemény-kutatások szerint 2007-ben a felmérésben résztvevők 41%-a vélte úgy, hogy ha nem lenne diákhitel, abba kellene hagyniuk tanulmányaikat, 35%-nak segített a tandíj kifizetésében, szemben a 2005. évi felmérésnél kapott 26%, illetve 23%-kal. A Társaság megítélésének mutatói javultak, de a 2007. évi felmérés azt is megállapította, hogy a kommunikációban hangsúlyosabbá kell tenni a diákhitel törlesztésével kapcsolatos tájékoztatást.
A Társaság gazdálkodása szabályszerű volt, a jogszabályok előírásaival összhangban kialakított elszámolási rendszere biztosította a nonprofit elvű működést, ennek megfelelően alaptevékenységéből nem származott eredmény.

Az elkészített jelentés az Interneten a www.asz.hu címen olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
FELSŐOKTATÁS
OKTATÁSÜGY
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK