Útmutató az új Ptk. cselekvőképességet érintő szabályaihoz - Az ÉFOÉSZ lertölthető kiadványa

2010.02.25. Jogi Fórum / IRM

2009. november 9-én az Országgyűlés elfogadta, november 20-án pedig a Magyar Közlöny 165. számában megjelent a 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről. A Törvénykönyv Második Könyvében található, megreformált cselekvőképességi szabályok alapvető változásokat hoznak az értelmi és pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek életében.

Az új Polgári Törvénykönyv egyéni szükséglettől függő segítségnyújtási formákat határoz meg a cselekvőképesség érvényesítése érdekében. A nagykorú személyek számára az eddigi jogintézmények helyett olyan differenciáltabb rendszer válik hozzáférhetővé, amely a támogatással meghozott döntésekre és a jogkorlátozás lehető legszűkebb körű alkalmazására helyezi a hangsúlyt. A 2010. május 1-jétől hatályba lépő szabályozás, bevezeti a támogatott döntéshozatal jogintézményét, amely a nemzetközi normáknak megfelelő, az egyént – az őt körülvevő természetes támogató hálózatok kiépítésével – a cselekvőképesség gyakorlásában segítő új paradigma; megszünteti a kizáró gondnokság és a cselekvőképesség általános korlátozásának lehetőségét, a gondnoksági rendszert pedig az egyéni autonómiát a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartó, a szereplők partneri együttműködésén alapuló rendszerré alakítja át.

E változásokkal, az értelmi fogyatékossággal élő embereknek lehetőségük nyílik arra, hogy önállóan, saját akaratuknak megfelelően, ha szükséges támogatással, de tudjanak élni azokkal a jogokkal, amelyek más magyar állampolgárokat a születésüktől a halálukig megilletnek. A társadalom ilyen hátránnyal nem rendelkező tagjai pedig felismerhetik, megtapasztalhatják, vagy megerősíthetik magukban azokat az értékeket, amelyek a fogyatékossággal élő emberekkel való együttélésből erednek és eddig az érintett személyek „láthatatlansága” miatt rejtve maradtak - olvasható az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által összeállított Útmutató az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz című kiadványban.

Magyarország az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak bevezetésével – a nemzetközi közösség elismerését kivívva – úttörő szerepet vállalt az értelmi fogyatékossággal élő személyek jog- és esélyegyenlőségének biztosításában - hangsúlyozza az ÉFOÉSZ.

Az ÉFOÉSZ útmutatójának célja, hogy rövid áttekintést adjon a nagykorú személyek döntéshozatalát segítő jogintézményekről.

Útmutató az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz című kiadvány letölthető az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hivatalos honlapjáról

Az új Polgári Törvénykönyvről →

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
PTK
FOGYATÉKOSÜGY