Napirenden az ügyvéd tanúként való kihallgatása - Az Alkotmánybíróság szeptember 20-i teljes ülésének napirendje

2010.09.17. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén tárgyalja azt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet, amely azt elemzi, hogy az Országgyűlés nem állított tilalmat az ügyvéd tanúként való kihallgatása elé olyan ténnyel vagy adattal összefüggésben, amelyről az ügyvéd a büntetőeljárásban védőként szerzett tudomást.

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 338/2010. (IV. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy azok a bírók, akiknek jogerős határozata jogtalan fogva tartást eredményezett, bíróként ne dolgozhassanak tovább?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 368/2010. (IX. 3.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette Udvaros Renáta, a Somogy Ifjúságáért Egyesület elnöke és Nagy Ádám, az Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „A Magyar Országgyűlés tűzzön napirendjére és tárgyaljon meg az ifjúsággal kapcsolatos közfeladatokról szóló törvénytervezetet!”

Megkérdőjelezték a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 54. § (1) bekezdése a „korábbi házasságból, élettársi együttélésből származó” szövegrészének alkotmányosságát.

Napirendre kerül a földgázellátásáról szóló 2008. évi XI. törvény 16. §-ával összefüggő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Határozattervezet készült az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 165. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatban.

Megvitatják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (2) bekezdése „számított tizenkettő hónapon belül” szövegrészének alkotmányosságát.

Szó lesz a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 117-118. §-ainak alkotmányossági vizsgálatáról.

A munkavédelemről szóló 1994. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dm) pontjával összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, illetőleg nemzetközi szerződésből származó jogalkotói kötelezettség elmulasztásában megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG