Az Alkotmánybíróság szeptember 27-28-i teljes ülésének napirendje

2010.09.24. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén először a földgázellátásáról szóló 2008. évi XI. törvény 16. §-ával összefüggő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezettel foglalkozik.

Folytatják az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 165. § (1) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (2) bekezdése „számított tizenkettő hónapon belül” szövegrészének alkotmányosságát.

Szó lesz a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 117-118. §-ainak alkotmányosságáról.

Napirendre kerül a munkavédelemről szóló 1994. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dm) pontjával összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, illetőleg nemzetközi szerződésből származó jogalkotói kötelezettség elmulasztásában megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megvizsgálják, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézet-e elő azzal, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályozásakor nem alkotta meg azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy a Magyar Köztársaságban menekültként elismert személyek családtagjai akkor is engedélyt kaphassanak a magyarországi tartózkodásra családi együttélés céljából, ha jogszabály kizárja a származási ország úti okmányának elismerését.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 28/2010. (I. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés:
Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse: »A képviselőtestület (közgyűlés) a polgármesternek a testület feloszlása kimondására előterjesztett indítványát köteles megtárgyalni és arról döntést hozni.«?”

Megtárgyalják a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 333. § 1. pont első fordulatának alkotmányosságát.

Szóba kerül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 51/A. § (2) bekezdésének utolsó előtti mondata és (6) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata.

Kedden tűzik napirendre azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizottság 342/2010. (IV. 23.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: "Egyetért-e Ön azzal, hogy népszavazási eljárásban a választók szavazataikat szabad elhatározásuk szerint papíron vagy sms-ben adhassák le?

Megbeszélik azt a határozattervezetet, amely az Alkotmánybíróság 1187/D/2004. sz. AB határozata rendelkező részét 5. ponttal kívánja kiegészíteni.

Megvizsgálják a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése harmadik mondatának, valamint az 52. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

A keddi teljes ülés végén hét végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG