Hatékonyabb baleset-megelőzés, biztonságosabb légi közlekedés - Az EP új szabályokat fogadott el a légi közlekedésre vonatkozóan

2010.10. 6. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság üdvözli, hogy a Parlament megszavazta a légi közlekedési balesetek vizsgálatáról és azok megakadályozásáról szóló új rendeletet, amely előkészíti a terepet ahhoz, hogy a Parlament és a Tanács között az első olvasat során megállapodás születhessen.

Az új uniós jogszabály fokozza a légi közlekedési balesetek kivizsgálásának függetlenségét és hatékonyságát, ösztönzi a balesetek kivizsgálását végző hatóságok közötti együttműködést, valamint biztosítja a biztonsági ajánlások eredményesebb nyomon követését. Ezen túlmenően az új rendelet jelentős mértékben megerősíti a légi közlekedési balesetek áldozatainak és hozzátartozóinak jogait.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „Miközben a légi közlekedés az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód az EU-ban, a légi közlekedés szabályozóinak és az ágazat szereplőinek minden erőfeszítései ellenére is előfordulhatnak balesetek, amikor az áldozatul esett utasok és hozzátartozóik is magukra maradnak a bajban. Minden eshetőségre fel kell készülnünk. A polgári légi közlekedési balesetek hatékony és független kivizsgálása elengedhetetlen a repülésbiztonság szempontjából. Az új szabályok lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk a vizsgálatok színvonalát, de a legfontosabb az, hogy így eredményesebben megakadályozhatók a balesetek. Egységes szabályok lesznek érvényesek majd a légi közlekedési balesetek áldozatainak és hozzátartozóinak nyújtott támogatásokra is. A Parlament a bizottsági javaslat előterjesztését követően kevesebb mint egy éven belül megállapodásra jutott. A Bizottság pedig reméli, hogy a Tanács mihamarabb elfogadja ezt az új jogszabályt.”

Több mint tíz év tapasztalataira építve

Az új rendelet a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatának alapvető elveiről szóló, 1994-óta hatályban lévő, 94/56/EK tanácsi irányelvre támaszkodik. Az ezen elvekből származó rengeteg tapasztalat felhasználható az uniós rendszer javítására és megújítására. A légi közlekedési balesetek kivizsgálása ma speciálisabb szakértelmet igényel, mint tíz évvel ezelőtt; ebből a szempontból nélkülözhetetlen a vizsgálattal kapcsolatos erőforrások eredményesebb megosztása a tagállamok között. Ebből a célból az új rendelet létrehozza a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok európai hálózatát, amellyel megerősödik a légi közlekedési balesetek kivizsgálását végző tagállami hatóságok között már létező informális együttműködés.

A hálózat koordinálja a nemzeti hatóságok közötti együttműködést, légi biztonsági kérdésekben tanáccsal látja el az uniós intézményeket, valamint éves munkaprogramot hajt végre, amelybe beletartozik többek között a vizsgálatot végzők képzése és a vizsgálathoz rendelkezésre álló források megosztását lehetővé tevő rendszer kifejlesztése.

A légi közlekedési balesetek vizsgálatának és megakadályozásának további javítását célzó konkrét intézkedések

A balesetek kivizsgálásának eredményeként többnyire biztonsági ajánlások születnek, amelyek célja, hogy javuljon a légi közlekedés biztonsága és ne ismétlődhessenek meg hasonló balesetek. Valamennyi biztonsági ajánlást a címzettjének kell értékelni és 90 napon belül választ kell adni rá. Az ajánlások elősegítik továbbá a nyomonkövetési intézkedések végrehajtásának ellenőrzését is.

A rendelet újra megerősíti azt az elvet, miszerint a balesetek kivizsgálásának egyetlen célja a jövőbeni balesetek megakadályozása a vétkesség vagy felelősség megállapítása nélkül. E célból a rendelet a légiközlekedés-biztonságot érintő érzékeny információk védelmére vonatkozóan nemzetközi szabványokat érvényesít. Ezen túlmenően, miközben a rendelet nem fogja befolyásolni a tagállamok nemzeti bíróságainak és az illetékes igazságügyi hatóságainak előjogait, biztosítja, hogy a balesetek kivizsgálását végző személyek azonnal hozzáférjenek a bizonyítékul szolgáló anyagokhoz, amelyek a repülésbiztonság fokozása szempontjából relevánsak lehetnek. Végül pedig a rendelet előírja, hogy a tagállamok működjenek együtt a balesetek kivizsgálásában és az igazságügyi eljárásokban.

A légi közlekedési balesetek áldozatainak és hozzátartozóinak támogatása

A baleset körülményeinek kivizsgálásán túlmenően lényeges, hogy hatékony és azonnali intézkedések segítsék az áldozatokat és hozzátartozóikat az őket ért traumák feldolgozása során. Az új rendelet lehetőséget teremt az utasok számára, hogy egy járat foglalásakor feltüntessék, hogy vészhelyzet esetén ki értesítendő. A szóban forgó rendelet azt is előírja a légitársaságok számára, hogy hozzanak létre egy olyan rendszert, amely a baleset bejelentését követő legfeljebb két órán belül listát készít a légi közlekedési balesetben érintett valamennyi személyről. Végül a tagállamoknak és a légitársaságoknak segítségnyújtási terveket kell kidolgozniuk a légi közlekedési balesetek áldozatai és hozzátartozói számára.

Háttér – repülésbiztonság az Európai Unióban

Az új rendelet figyelembe veszi az Unióban 1994 óta bekövetkezett jogi és intézményi változásokat. A 2002-ben létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) jogosult lesz arra, hogy – az összeférhetetlenség elkerülését biztosító szigorú feltételek mellett – technikai tanácsadóként részt vegyen a balesetek körülményeinek kivizsgálásában a légijármű-tervezés biztonságának garantálása céljából.

Az uniós repülésbiztonsági rendszer a Bizottság, az EASA, az Eurocontrol, a tagállami légi közlekedési hatóságok, a légijármű-gyártók, a légitársaságok és más légi közlekedési vállalkozások szoros együttműködésére támaszkodik. Az évek során megerősödött az EU repülésbiztonsági szakpolitikája. A valamennyi európai gazdasági szereplőre vonatkozó közös biztonsági szabályok – az EASA létrehozása és azokról a nem biztonságos légitársaságokról összeállított uniós jegyzék, amelyek működése az Unióban tilos vagy korlátozott – a kulcsfontosságú teljesítmények között szerepelnek. A Bizottság aktívan közreműködik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) és az Európán kívüli légi közlekedési hatóságokkal is, hogy világszerte javuljon a repülésbiztonság.

További információk az EU repülésbiztonsági szakpolitikájáról az alábbi weboldalon találhatók:

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/safety_en.htm

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ