Reflektorfényben a szegénység elleni küzdelem

Számszerű célok megfogalmazását szorgalmazza a magyar elnökség a szegénység elleni küzdelemben, derült ki a Foglalkoztatási Tanács 2011. március 7-i brüsszeli ülésén. A szociálpolitikáért felelős miniszterek a fenntartható nyugdíjrendszerek és nemek közötti egyenlőség kérdéskörét tekintették át.

A miniszterek megvitatták az európai szemeszter elnevezésű gazdaságpolitikai koordinációs ciklus kiindulópontjául szolgáló éves növekedési jelentést és a tagállamokra vonatkozó foglalkoztatási iránymutatásokat. Az Európa 2020 stratégiához fűződő szociális kérdésekkel is foglalkoztak, továbbá elfogadták a Bizottság és a Tanács közös foglalkoztatási jelentését.

A Tanács foglalkoztatási szekciójában elnöklő Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a feszes határidők betartására hívta fel a figyelmet. Arra kérte a tagállamokat, hogy az európai szemeszter késedelem nélküli végrehajtása érdekében „tegyenek meg mindent a nemzeti reformprogramjuk határidőnek megfelelő, április közepéig történő benyújtása érdekében”. Ez alapvető feltétele annak, hogy a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács júniusi ülésén lezárhassa a ráeső munkálatokat.

A társadalmi befogadás nem csak versenyképességi kérdés

Az Európa 2020 stratégiával kapcsolatban ugyanakkor a tagállamok kritikát fogalmaztak meg: szerintük az éves növekedési jelentésben nem jelennek meg a társadalmi befogadás szempontjai, vagy ha mégis, kizárólag a versenyképességi célok eszközeként. A miniszterek hangsúlyozták azt is, hogy a gazdasági, foglalkoztatási, oktatási és szociális céloknak egymást kell erősíteniük.

A Tanács jóváhagyta a Bizottságnak a szegénység elleni platformra vonatkozó véleményét is. „Számszerű célokat kell kitűzniük a tagállamoknak a szegénység elleni küzdelem sikere érdekében” – hangsúlyozta a magyar államtitkár. Czomba úgy vélte, hogy tagállami és uniós szinten egyaránt részletes elemzésekre van szükség, hogy ez a harc végül eredményes legyen.

Czomba Sándor az ülést követő sajtótájékoztatón nem győzte hangsúlyozni a szegénység elleni küzdelem fontosságát. Síkra szállt amellett, hogy mindent meg kell tenni a szegénység átörökítésének megakadályozásáért. Az államtitkár szerint „fel kell venni a harcot mind a gyermekek, mind az idősek szegénységével szemben”.

Adórendszerek a foglalkoztatás szolgálatában

A sajtótájékoztatót megelőző munkaebéden a miniszterek megvitatták a legfontosabb foglalkoztatáspolitikai kihívásokat. Szó volt az idősebb munkaerő növelését ösztönző lehetséges intézkedésekről és a fiatalok foglalkoztatásáról is.

Czomba a sajtótájékoztatón külön kiemelte a munkahelyteremtés fontosságát. Elmondása szerint a tagállamok az ülésen egyetértettek abban, hogy az adórendszereket úgy kell átalakítani, hogy elősegítsék a foglalkoztatási célok megvalósítását. Az államtitkár hangsúlyozta: „a fellendüléshez szükséges strukturális reformokat fel kell gyorsítani, ebben pedig kiemelt szerepe van, a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsnak”.

A miniszterek záróközleményt fogadtak el a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv végrehajtásához szükséges elektronikus információcsere-rendszerről. Ez a tagállamok hatóságainak együttműködését megkönnyítő rendszer annak ellenőrzését célozza, hogy a külföldön kiküldetésben dolgozók esetében érvényesüljenek a munkavállalóra a fogadó országban vonatkozó szabályok a minimálbér, munkakörülmények, az egészségvédelem és a biztonság tekintetében.

A nemek közötti egyenlőség emberi jogi kérdés

A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács délutáni ülésén a szociális miniszterek záróközleményt fogadtak el a Nemek Közötti Egyenlőségről Szóló Európai Paktumról. A tanácsot elnöklő Réthelyi Miklós az ülést követő sajtótájékoztatón leszögezte: „az egyenlőség önmagában véve is érték és emberi jogi kérdés”. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium tárcavezetője hozzátette, hogy „bár a nők gyakran jobban képzettek, mint a férfiak, mégis nehezebben találnak munkát”.

A Tanács kiemelten foglalkozott a nőkkel szembeni erőszakkal is, amely a megújított paktumban – a magyar elnökség törekvéseivel összhangban – a korábbinál jóval hangsúlyosabban jelenik meg.

Kulcskérdés a nyugdíjrendszerek reformja

A miniszterek véleményt cseréltek a nyugdíjrendszerek modernizálásáról. A Bizottság nyugdíjrendszerekről szóló zöld könyvének konzultációjáról és a készülő jogalkotási programcsomagról Andor László, foglalkoztatásért, szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos számolt be a Tanácsnak. Réthelyi Miklós a témával kapcsolatban leszögezte: „a nyugdíjrendszerek reformja kulcskérdés minden uniós állampolgár számára is, hiszen mindannyian kiszámíthatónak és anyagilag biztonságosnak szeretnénk látni nyugdíjas éveinket.” A vita eredményeit a szociális miniszterek a Pénzügyminiszterek Tanácsával is megosztják.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
MUNKAJOG
EURÓPAI UNIÓ