Átláthatatlan pályázati döntéshozatal - Ombudsman vizsgálta az Iskola-háló 2011 pályázatainak elbírálását

2012.11. 7. Jogi Fórum / AJBH

A tisztességes eljárás egyik alapja, hogy a pályázati eljárás döntéshozatala átlátható legyen – fogalmazta meg Szabó Máté ombudsman, miután a vizsgálata több vonatkozásban is kiszámíthatatlannak és ellentmondásosnak találta az Iskola-háló 2011 pályázatainak elbírálását.

Az Iskola-háló pályázat célja, hogy – esélyegyenlőségi feladatának egyik eszközeként – az állam a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával hozzájáruljon az oktatási rendszerben meglévő társadalmi különbségek csökkentéséhez. A pályázat olyan helyszínekre összpontosít, ahol a legnagyobb a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok aránya, ahol a szükségletek, a hiányok, a szociális hátrányok súlyosan éreztetik negatív hatásukat, és ez egyaránt kihat az iskolára és a helyi társadalomra.

A kiírásra beérkezett 126 pályázatból 114 volt érvényes, és 26 nyerte el a támogatást. Az alapvető jogok biztosa hivatalból indított vizsgálatában megkeresett négy nyertes pályázót, illetve a pályáztató szerv a Wekerle Alapkezelő főigazgatóját és áttekintette a pályázati eljárás egyes részelemeit. Azt állapította meg, hogy az Iskola-háló pályázat elbírálásával kapcsolatos eljárás több vonatkozásában is kiszámíthatatlan, ellentmondásos. Nem volt általánosan ismert az elbírálás rendjét szabályozó módszertani útmutató, átláthatatlan volta döntéshozatal, nem voltak rögzítve kiszámítható határidők, lehetőség adódott a szubjektív döntésekre, hiányzott a támogatási igények elutasításának részletes indokolása. A pályázatok elbírálása elhúzódott és ez ellehetetlenítette az előfinanszírozás részletekben történő folyósítását, nem volt biztosítva az érdemi jogorvoslat. Mindez együtt sértette a gyermekekről való gondoskodás, illetve az esélyegyenlőség előmozdításának követelményét, a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményét, a pályázók tisztességes eljáráshoz való jogát.

Az ombudsman ezzel szemben elengedhetetlennek tartja, hogy a pályázati eljárások során teljes körűen érvényesüljenek a jogállam alapvető normái, a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelménye, valamint a jogorvoslathoz való jog biztosítása. Különösen fontosnak nevezte Szabó Máté, hogy a közpénzek elosztásáról szóló döntések alapja és indokai minden érintett számára megismerhetők és egyértelműek legyenek, mert a tisztességes eljárás elvének egyik alapja a döntéshozatal átláthatósága.

Az alapvető jogok biztosa megállapításait megküldte az emberi erőforrások miniszterének.

A teljes jelentés elolvasható →

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN