Jövőre megszünhet a jogászképzés állami támogatása - Közös nyilatkozatban tiltakoznak a jogi karok

2012.12.12. MTI

Közös nyilatkozatban fejezte ki tiltakozását kedden az állami és jogtudományi karok dékáni kollégiuma, valamint a Magyar Rektori Konferencia jogi szakbizottsága a jogi képzési területre vonatkozó kormányzati finanszírozási elképzelések ellen. A testületek szorgalmazták, hogy állami ösztöndíjat vagy részösztöndíjat különítsenek el a területre.

A nyilatkozatot nyolc felsőoktatási intézmény dékánja látta el kézjegyével. Mint írták, elismerik a kormány kompetenciáját arra, hogy a társadalompolitikai vagy más méltányos célok érdekében prioritásokat fogalmaz meg és érvényesít. Ugyanakkor leszögezték, hogy a felsőoktatás átalakításának, fejlesztésének, finanszírozásának olyan módjával értenek egyet, amely eleget tesz az egyenlő elbánás elve, a diszkrimináció tilalma követelményeinek, és elősegíti a társadalmi mobilitást.

Álláspontjuk szerint a jelenlegi és az oktatási kormányzat által a következő tanévre meghirdetett, jogi képzési területre vonatkozó finanszírozási rendszer ezeknek az elveknek nem felel meg. Mint kifejtették: az elképzelések veszélyeztetik a szakterület utánpótlásának minőségét, és közvetett módon aláássa az állam- és jogtudomány, mint tudományág művelésének alapját.

Kiemelték: a diszkriminatív álláspont azzal szüntethető meg, ha - azonosan a többi képzési területtel - az ezen képzési területhez tartozó szakok hallgatóira is kiterjesztik az állami, illetve ennek elmaradása esetén az állami részösztöndíj rendszerét.

A december 3-i keltezésű előterjesztésben az áll, hogy a kormány a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedően, az ágazati stratégiákban meghatározott prioritásoknak megfelelően, a nemzeti együttműködés programjában vállalt társadalompolitikai törekvésekkel és a Széll Kálmán Terv fiskális célkitűzéseivel összhangban összesen 74 110 főben állapítaná meg a magyar állami ösztöndíjas és részösztöndíjas képzésekre 2013-ban felvehető jelentkezők számát.

A megállapított létszámkeretből az Emmi javaslata szerint jövőre 10 480-an teljes ösztöndíjas, 46 330-an pedig részösztöndíjas felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan képzésben kezdhetnék meg tanulmányaikat. Emellett 16 ezren mesterképzésben, 1300-an doktori képzésben tanulhatnának. Jövőre a jogi és a gazdaságtudományok képzési területeken csak önköltséges formában lehet megkezdeni a felsőoktatási tanulmányokat az anyag szerint. Továbbra is prioritás a műszaki, a természettudományi, az informatikai, az agrár, illetve az orvos- és egészségtudományi képzési területek állami ösztöndíjas keretszámainak biztosítása. 

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS
FELSŐOKTATÁS