Alapvető hiányosságok a horvát menekültügyi rendszerben? - Az Európai Unió Bíróságának ügyrendjéből

2017.01.23. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Szír és egyiptomi állampolgárok a horvát hatóságok által kiállított vízumokkal szabályosan beutaztak Horvátországba, majd onnan Szlovéniába utaztak tovább, ahol menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be. A szlovén idegenrendészeti hatóságok e kérelmek megvizsgálását
elutasították, mivel a Dublin III. rendelet alapján a valamely uniós tagállam által kiállított érvényes vízummal rendelkező menedékkérő kérelmének elbírálására e tagállam, azaz jelen esetben Horvátország rendelkezik joghatósággal.

Tárgyalás a C-578/16 PPU C. K. és társai ügyben

A szlovén hatóságok e szabályra hivatkozva határozatot hoztak arról, hogy a menedékkérőket át kell adni Horvátországnak a kérelmük megvizsgálása céljából. A menedékkérők azonban azt állítják, hogy Horvátországban a menekültügyi eljárásnak és a befogadási feltételeknek olyan rendszerszintű hiányosságai vannak, amelyek az oda történő átadásuk esetén veszélyeztetnék az emberi jogaik tiszteletben tartását. Erre hivatkozva pedig kérték a szlovén bíróságoktól, hogy vizsgálják felül a szlovén idegenrendészeti hatóságnak a Horvátország részére való átadásukat elrendelő határozatát.

Az ügyet vizsgáló szlovén legfelsőbb bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatos állítólagos horvátországi hiányosságok miatt Szlovénia köteles-e megvizsgálni a jelen ügyben érintett menedékkérők menedékjog iráni kérelmeit.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA