Olcsó euróügyletek, méltányosabb valutaátszámítás az Unió-szerte - Javaslat a határokon átnyúló fizetések költségének csökkentésére

2018.04. 3. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság javaslatot tett az euróban történő határokon átnyúló fizetések költségének csökkentésére az egész Unióban. A jelenlegi szabályok szerint az euróövezet lakói és vállalkozási számára nem jelent különbséget, hogy saját országukban vagy az euróövezet valamely másik tagállamában végeznek euróügyleteket.

A javaslat célja, hogy ezt az előnyt kiterjessze az euróövezeten kívüli országok lakosságára és vállalkozásaira. Ennek révén valamennyi fogyasztó és vállalkozás teljes mértékben élvezheti az egységes piac előnyeit, amikor külföldre pénzt küld, ott fizet vagy készpénzt vesz fel. Mostantól ugyanakkora árat – egy csekély vagy zéró összegű díjat – számolnak fel az euróövezeten kívül euróban teljesített Unión belüli határokon átnyúló fizetésekért, mint a helyi hivatalos pénznemben eszközölt belföldi fizetésekért. A Bizottság továbbá javaslatot tett a valutaátszámítási szolgáltatások átláthatóságának és versenyének erősítésére azokban az esetekben, amikor a fogyasztók a sajátjuktól eltérő pénznemben vásárolnak árukat és szolgáltatásokat.

Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A javaslattal az euróövezeten kívüli országok polgárainak és vállalkozásainak az euróövezet lakóival azonos feltételeket biztosítunk az euróban történő határokon átnyúló fizetések során. Minden európai polgár ugyanakkora költséggel utalhat át eurót más tagállamokba, mint amennyit egy belföldi ügyletért fizetne. A  javaslat előírja továbbá a valutaátszámítás teljes átláthatóságát, amikor a fogyasztók kártyával fizetnek egy olyan országban, amely a sajátjuktól eltérő pénznemmel rendelkezik.”

A határokon átnyúló fizetésekről szóló rendelet 2001-es bevezetésének köszönhetően az euróövezet fogyasztói és vállalkozásai már jelenleg is rendkívül alacsony díj ellenében teljesíthetnek határokon átnyúló fizetéseket euróban. A jelenlegi szabályok szerint az euróövezet lakói és vállalkozási számára nem jelent különbséget, hogy saját országukban vagy az euróövezet valamely másik tagállamában végeznek euróügyleteket. Az új javaslat célja, hogy ezt az előnyt kiterjessze az euróövezeten kívüli országok lakosságára és vállalkozásaira azok külföldi utazásai vagy fizetései során, megszüntetve az EU-n belüli határokon átnyúló euróügyletek magas költségét.

A javaslat mindenekelőtt úgy rendelkezik, hogy az euróban történő határokon átnyúló fizetésekért felszámolt díjak megegyeznek azzal, amit helyi pénznemben történő, egyenértékű belföldi fizetésekért számolnának fel. Ez néhány euróra vagy akár pár centre fogja leszorítani a díjakat. Például egy Bulgáriából kezdeményezett, euróban történő határokon átnyúló átutalás árazása megegyezik majd a bolgár levában történő belföldi átutaláséval. Ez lényeges változás, mivel egyes euróövezeten kívüli tagállamokban egy egyszerű átutalásért is horribilis díjakat számolhattak fel (akár 24 EUR-t egy 10 EUR-s átutalásért!). A mostani jelentős díjak gátolják az egységes piacot, mivel akadályokat emelnek a (más valutaövezetben árukat vagy szolgáltatásokat vásároló) háztartások, a vállalkozások és különösen a kkv-k határokon átnyúló tevékenysége elé. Ezért jelentősen eltér a közös valutát használó euróövezeti lakosok helyzete az euróövezeten kívüli országok lakóiétól, akik csak országukon belül végezhetnek olcsó ügyleteket.

A javaslat átláthatóságot teremt a különböző uniós pénznemeket érintő fizetések tekintetében is. Jelenleg a fogyasztók általában nem kapnak tájékoztatást a valutaátszámítással járó ügyletek költségéről, illetve nincsenek tisztában azzal. A javaslat ezért előírja, hogy a fogyasztókat teljeskörűen tájékoztatni kell, mielőtt ilyen fizetést végeznek (pl. külföldön használják kártyájukat, legyen szó akár ATM-ből való készpénzfelvételről, akár értékesítési helyen való kártyás fizetésről). Ez azt jelenti, hogy össze kell tudniuk hasonlítani a különböző valutaátszámítási lehetőségeket, hogy megalapozott döntést hozhassanak. A közelmúltban folytatott vizsgálatok ténymegállapításai azt jelzik, hogy fogyasztók panaszokat fogalmaztak meg a dinamikus valutaátszámítási – vagyis külföldön hazai pénznemben történő fizetéskor alkalmazott – gyakorlatokkal kapcsolatban, és azok betiltását kérték, miután megállapítást nyert, hogy a vizsgált esetek többségében a fogyasztó veszített azokon. A legjobb döntéshez szükséges információk hiánya gyakran ahhoz vezet, hogy a fogyasztókat tisztességtelen módon a drágább valutaátszámítási lehetőség felé terelik. Az Európai Bankhatóság megbízást kap arra, hogy kidolgozza a fokozott átláthatóság megvalósításához szükséges szabályozástechnikai standardot.

A jogalkotási javaslat most benyújtásra kerül az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz elfogadás céljából.

Háttér

A Juncker-Bizottság egyik kulcsprioritása a mélyebb és méltányosabb egységes piac kiépítése, amely lehetővé teszi az emberek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgását a 15 billió eurós bruttó hazai termékkel rendelkező uniós gazdaságban. Az egységes piac célja továbbá, hogy a fogyasztók az élénkebb versenynek köszönhetően olcsóbban és jobb termékekhez jussanak hozzá. Az Európai Bizottság már sok intézkedést hozott az európai fogyasztók védelmére és helyzetük erősítésére a pénzügyi szolgáltatások terén: a fizetési számlákról szóló irányelv az EU valamennyi lakójának hozzáférést biztosít egy alapszintű fizetési számlához; a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv lényegesen nagyobb fizetési biztonságot teremt; a Bizottság által javasolt, páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló rendelet pedig nagyobb választékot kínál majd a nyugdíjcélú megtakarításokhoz. Az Európai Bizottság 2017 márciusában cselekvési tervet tett közzé, amely meghatározza a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megerősítésére vonatkozó stratégiát. A Bizottság most – az átláthatóság és határokon átnyúló ügyletek díjainak kezelésével – megvalósítja e cselekvési terv első két intézkedését: a határokon átnyúló fizetések döntő fontosságúak az uniós gazdaság integrációja szempontjából. Fontos szerepet játszanak az uniós polgárok és vállalkozások összekapcsolásában. A határokon átnyúló fizetéseket érintő korlátozások és túlzott költségek akadályt képeznek az egységes piac kiteljesítése előtt.

A 924/2009/EK rendelet szóban forgó módosításainak előkészítése céljából a Bizottság 2017 júliusa és októbere között nyilvános konzultációt folytatott, hogy összegyűjtse az érdekeltek véleményeit arról, miként valósítható meg a legmegfelelőbben az EU-n belüli határokon átnyúló fizetések költségének csökkentésére vonatkozó célkitűzés. E nyilvános konzultációra reagálva a pénzforgalmi szolgáltatások minden igénybe vevője (fogyasztók vagy vállalkozások) megemlítette, hogy magas árat fizet a határon átnyúló ügyletekért, valamint hogy nem lát tisztán a neki felszámított díjakat illetően. A pénzforgalmi szolgáltatók nagyrészt azt hangsúlyozták, hogy komoly eltérés van az euróban történő fizetések között, amelyeket automatizáltan (vagyis manuális beavatkozás nélkül) dolgoznak fel, valamint a más pénzemben történő fizetések sokkal kevésbé hatékony és így költségesebb feldolgozása között.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
PÉNZÜGYI JOG
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ