Törölhető az adidas európai uniós védjegye - A világcég nem tudta bizonyítani a megkülönböztető képességet - EuB ítélet

2019.06.19. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Törvényszéke helybenhagyta a bármely irányban felvihető, három párhuzamos sávból álló adidas európai uniós védjegy törlését. Az adidas nem tudta bizonyítani, hogy e védjegy a használata révén az Unió területének egészén megszerezte volna a megkülönböztető képességet.

A T-307/17. számú ügyben hozott ítélet - Adidas AG kontra EUIPO

2014-ben az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) az adidas javára lajstromozta az alábbi európai uniós védjegyet, ruházati cikkek, lábbelik és kalapáruk tekintetében:

Védjegybejelentési kérelmében az adidas úgy írta le a védjegyet, mint három párhuzamos, egymástól egyenlő távolságra lévő, egyenlő szélességű sávból álló védjegyet, amely sávok bármilyen irányban felvihetők a termékre.

2016-ban az EUIPO, a belga Shoe Branding Europe BVBA nevű cég által benyújtott törlési kérelmet követően törölte a védjegyet, azzal az indokkal, hogy az nem rendelkezett – sem önmagában vett, sem használat révén megszerzett – megkülönböztető képességgel.1 Az EUIPO szerint e védjegyet nem lett volna szabad lajstromozni. Közelebbről, szerinte az adidas nem bizonyította, hogy e védjegy a használat révén az Európai Unió egészében megszerezte volna a megkülönböztető képességet.

Mai ítéletében a Törvényszék helybenhagyja a törlési határozatot, és elutasítja az adidas által az EUIPO határozata ellen benyújtott keresetet.

A Törvényszék először is kiemeli, hogy a szóban forgó védjegy nem mintavédjegy, amely szabályosan ismétlődő elemek sorozatából állna, hanem egy közönséges ábrás védjegy. A Törvényszék ezt követően úgy ítéli meg, hogy az olyan alakokban történő használat, amely a védjegy alapvető jellemzőit – például a színsémát (fehér alapon fekete sávok) – illetően eltér annak lajstromozott alakjától, nem vehető figyelembe. Ennélfogva az EUIPO helyesen zárt ki a vizsgálatból az adidas által szolgáltatott több bizonyítékot is, amiatt, hogy azok más megjelölésekre – különösen olyan megjelölésekre, amelyeken a színséma fordított volt (fekete alapon fehér sávok) – vonatkoztak.

Végül a Törvényszék megállapítja, hogy az EUIPO nem vétett értékelési hibát, amikor úgy vélte, hogy az adidas nem bizonyította, hogy a szóban forgó védjegyet az Unió területének egészén használták és az a használata révén e terület egészén megszerezte a megkülönböztető képességet. Az adidas által szolgáltatott bizonyítékok közül ugyanis egyedül azok a bizonyítékok rendelkeztek némi relevanciával, amelyek mindössze öt tagállamra vonatkoztak, és a jelen esetben azok nem voltak kivetíthetők az Unió területének egészére.

_________________________________________________________________________________

1Valamely védjegy megkülönböztető képessége azt jelenti, hogy a védjegy alkalmas a védjegybejelentésben szereplő áruk adott vállalkozástól származóként történő beazonosítására, és így ezen áruknak más vállalkozások áruitól való megkülönböztetésére.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÉDJEGY