Milyen hozzászólások törlésére kötelezhető a Facebook? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2019.10. 3. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az uniós joggal nem ellentétes az, hogy az olyan tárhelyszolgáltatót, mint a Facebook, a korábban jogellenesnek nyilvánított hozzászólással azonos, illetve –bizonyos feltételek esetén – azonos értelmű hozzászólások törlésére kötelezzék. Az uniós joggal az sem ellentétes, hogy az ilyen kötelezés világviszonylatban hatásokat fejtsen ki azon releváns nemzetközi jogi kereten belül, amelyet a tagállamoknak figyelembe kell venniük - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletben.

A C-18/18. sz. ügyben hozott ítélet - Eva Glawischnig-Piesczek kontra Facebook Ireland Limited

Eva Glawischnig-Piesczek, aki a Nationalrat (nemzeti tanács, Ausztria) képviselője, a „die Grünen” (Zöldek) parlamenti képviselőcsoport elnöke és e párt szövetségi szóvivője volt, keresetet indított a Facebook Ireland ellen az osztrák bíróságok előtt. Azt kérte, hogy a Facebookot kötelezzék az egyik felhasználója által e közösségi hálózaton közzétett, a becsületét sértő hozzászólás, valamint az ezzel azonos, és/vagy azonos értelmű állítások törlésére.

A szóban forgó Facebook felhasználó a személyes oldalán megosztotta az oe24.at osztrák online hírmagazin „Zöldek: a menekültek minimumjövedelmének maradnia kell” című cikkét. Ennek következtében ezen az oldalon létrejött az eredeti oldal „előnézeti képe”, amely e cikk címét, tartalmának rövid összefoglalását, valamint E. Glawischnig-Piesczek fényképét tartalmazta. Ugyanezen felhasználó e cikk tárgyában továbbá közzétett egy oly módon megfogalmazott hozzászólást, amelyről a kérdést előterjesztő bíróság megállapította, hogy sérti E. Glawischnig-Piesczek becsületét, továbbá gyalázó és rágalmazó. E hozzászólást a Facebook bármely felhasználója megtekinthette.

E helyzetben kéri az Oberster Gerichtshof (legfelsőbb bíróság, Ausztria) az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv értelmezését a Bíróságtól1.

Ezen irányelv szerint az olyan tárhelyszolgáltató, mint a Facebook, nem felel a tárolt információkért, amennyiben nincsen tudomása a jogellenes jellegükről, vagy amint arról tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik azok eltávolításáról vagy az azokhoz való hozzáférés megszüntetéséről. E mentesség nem zárja azonban azt ki, hogy a tárhelyszolgáltatót – különösen a jogellenes információk eltávolítása vagy a hozzáférésük megszüntetése révén – a jogsértés megszüntetésére vagy megelőzésére kötelezzék. Az irányelv ugyanakkor megtiltja, hogy a tárhelyszolgáltatót az általa tárolt információk általános nyomon követésére, vagy a jogellenes tevékenységre utaló tények vagy körülmények kivizsgálására kötelezzék.

Ítéletében a Bíróság azt a választ adja az Oberster Gerichtshof számára, hogy az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv, amely egyensúlyt kívánt teremteni a különböző érdekek között, nem zárja ki, hogy valamely tagállami bíróság arra kötelezhesse a tárhelyszolgáltatót, hogy:

  • attól függetlenül törölje az általa tárolt és a korábban jogellenesnek nyilvánított információval azonos tartalmú információkat, vagy akadályozza meg az azokhoz való hozzáférést, hogy ki kérelmezte ezen információk tárolását;
  • törölje az általa tárolt és a korábban jogellenesnek nyilvánított információval azonos értelmű információkat, vagy akadályozza meg az azokhoz való hozzáférést, amennyiben az érintett információk ezen eltiltásból eredő nyomon követése és vizsgálata az olyan üzenetet közvetítő információkra korlátozódik, amelynek tartalma lényegében változatlan a jogellenesség megállapításának alapjául szolgáló üzenetétől, és amely tartalmazza a jogsértéstől való eltiltásban meghatározott elemeket, továbbá amennyiben az ezen azonos értelmű megfogalmazás tekintetében a korábban jogellenesnek nyilvánított információt jellemző megfogalmazáshoz képest fennálló különbségek nem követelik meg a tárhelyszolgáltatótól e tartalom önálló értékelését (a tárhelyszolgáltató automatizált vizsgálati technikákat és eszközöket is igénybe vehet), és
  • világszinten törölje a jogsértéstől való eltiltással érintett információkat, vagy akadályozza meg az azokhoz való hozzáférést azon releváns nemzetközi jogi kereten belül, amelyet a tagállamoknak figyelembe kell venniük.

_________________________________________________________________________________

1A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) (HL 2000. L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.).

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
FACEBOOK