Az Országgyűlési Könyvtár jogi tartalmai a Hungaricanán - Szabadon elérhető a páratlan gyűjtemény számos darabja!

2021.01.22. Jogi Fórum / Országgyűlési Könyvtár

A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon szabadon elérhető az OrszággyűlésiKönyvtár páratlan jogi gyűjteményének számos olyan darabja, amelyek elsősorban a jogtörténeti kutatások tekintetében jelenthetnek nélkülözhetetlen forrást. A több mint 140 döntvénytár és döntvényeket is tartalmazó egyéb művek, kommentárok, magyarázatos kiadványok digitalizált gyűjteménye mellett elérhető közel 50 jelentős hazai jogi szakfolyóirat, valamint a rendeleti szintű jogforrások tanulmányozásának alapvető bázisát jelentő Magyarországi Rendeletek Tára, melynek kötetei 1867 és 1945 között láttak napvilágot.

A döntvényeket tartalmazó adatbázisrész az Országgyűlési Könyvtár állományában elérhető, alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent dokumentumokat tartalmazza. A döntvénytárak mellett helyet kaptak itt azok az egyes jogágakat, illetve szakterületeket érintő rendszeres művek, magyarázatos kiadványok is, amelyek az adott téma monografikus feldolgozása mellett a kapcsolódó joganyagot, így a bírósági határozatokat is közlik.

A gyűjteményben elérhető a kiegyezés után Döntvénytár címmel megjelent első rendszerező döntvénygyűjtemény, amely 1869. június 1-jétől 1906-ig válogatva közli a Királyi Kúria, a királyi ítélőtáblák, 1884-től a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság, majd 1896-tól a Közigazgatási Bíróság elvi jelentőségű határozatait.A döntvénytárnak mintegy 100 kötete jelent meg. Fontos kiadvány még ebből az időszakból a MárkusDezső által szerkesztett és 25 kötetben megjelentetett Felsőbíróságaink elvi határozatai című gyűjtemény, amelynek 1891 és 1916 között láttak napvilágot a kötetei.

Számos hazai történeti jogi szakfolyóirat az első évfolyamtól kezdve teljes szöveggel elérhető a portálon.

Magyarországi Rendeletek Tára adatbázis, amely az 1867 és 1945 között megjelentetett azonos című kiadvány nyomtatott köteteinek digitalizált változatát tartalmazza. A Magyarországi Rendeletek Tára a királyi és kormányszintű rendeletek hivatalos gyűjteménye volt.

További részletek, érdekességek és tartalmak az Országgyűlési Könyvtár páratlan gyűjteményéről ITT olvashatóak és böngészhetőek.

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS