Törvényszék sértette meg a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás tilalmát - Az Alkotmánybíróság bírói döntést semmisített meg

2021.03. 5. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Amennyiben az eljáró bíróság a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával dönt a kérelmező számára hátrányosan a kártalanítási igényről, abban az esetben ezzel a jogértelmezéssel megsérti a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/653/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék fogvatartás körülményei miatti kártalanítás tárgyában hozott végzéseit.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó a fogvatartásának körülményeire tekintettel kártalanítási kérelemmel élt az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB), majd a büntetés-végrehajtási törvényben foglaltak szerint az illetékes Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjához. Kérelmét elkésettség okán az első- és másodfokú bíróságok érdemi vizsgálat nélkül elutasították. A bíróságok döntésüket azzal indokolták, hogy az 1998 és 2016 közötti fogvatartási időben 2015-ben volt egy négy hónapig tartó szakasz, amely alatt nem valósult meg az alapvető jogokat sértő elhelyezés, és mivel az indítványozó kérelmét 2016 márciusában nyújtotta be az EJEB-hez, a kérelem benyújtása és a jogsértés megszűnése között több mint hat hónap (a jogvesztő határidő) eltelt.

Az indítványozó szerint a támadott döntések a sértik a jogbiztonság követelményét, továbbá a személyi szabadsághoz, a törvény előtti egyenlőséghez és a tisztességes eljáráshoz való jogát.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az elsőfokú bíróság nem vette figyelembe a büntetés-végrehajtási törvény hatályba léptető szabályait, és csak az általános rendelkezéseket alkalmazta. Ennek következtében a sérelmes körülmények megszűnésének időpontját, és így a jogvesztő határidő kezdetét visszamenőlegesen állapította meg. Az Alkotmánybíróság korábbi, hasonló ügyekben hozott határozataiban is kifejtette, hogy amennyiben az eljáró bíróság a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával dönt a kérelmező számára hátrányosan a kártalanítási igényről, abban az esetben ezzel a jogértelmezéssel megsérti a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát. Az Alkotmánybíróság így a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás tilalmának megsértésére tekintettel megsemmisítette az indítványozó által támadott bírói döntéseket.
 

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK