Jelen dolgozat, amely a XXVI. OTDK versenyen került elõadásra, s díijazásra, a modernkori japán jogfejlõdésnek a meidzsi fordulattól a II. világháborút követõ évekig tartó korszakát igyekszik felölelni. A kontinentális jogi dogmatikára felépült meidzsi kodifikáció az angol-amerikai elemeket átültetõ világháborút követõ jogalkotással a jogösszehasonlítás és jogtörténet számára kínál igen izgalmas területet.