Ebben a rövid tanulmányban – amelyet az új alkotmány szövegének elõkészítése idõszakában csupán figyelemfelkeltõnek és vitaanyagnak szánunk – néhány olyan kérdést kívánunk érinteni, amelyek helyes megválaszolása nagyban hozzásegíthet a jogállamiság maradéktalanabb kiépítéséhez, a jogrend és a közbizalom megszilárdításához. A tanulmány két „nagyobb” egységbõl áll: az elsõ bizonyos elvi, a második néhány gyakorlati felvetést fogalmaz meg az alkotmányosság, a tartalmi alkotmányosság témakörében. Akit a kérdésnek esetleg csupán a praktikus vonatkozásai érdekelnek, nyugodtan ugorja át az elvi, „elméleti” részt, azok ismeretének hiánya ugyanis a lényeget illetõen kevéssé zavarja a gyakorlati felvetések helyes megértését.