Az elkövetõ azon cselekményének minõsítése, mellyel valós mögöttes gazdasági eseményt nélkülözõ bizonylat felhasználásával az állami költségvetésbõl, az áfa bevallásban negatív elõjelû elszámolandó adó megjelölésével a forgalmi adó visszaigénylése címén vagyoni elõnyhöz jut, annak kiutalását, illetve átvezetését kéri más adónemben fennálló adótartozásának csökkentésére, szinte az új adórendszerünkkel egyidejû, annak büntetõjogi védelmét ellátó adócsalás tényállásával egykorú, a hazai jogalkalmazást és jogelméletet több pontban is megosztó probléma.

A jogalkalmazási bizonytalanság végére tett pontot a 2006. év elején megszületett 1/2006 BJE, véleményem szerint nem teljesen tökéletesen.