“Hazánk rendkívül nehéz helyzetben van, és nyilvánvaló, hogy a megújulás fékjeit minden téren lazítani kell, minden erőt fel kell szabadítani, ami a kitöréshez hozzásegíthet. A kormány gazdaságpolitikája egyértelműen a kis- és középvállalatok megerősítésével kívánja elérni a foglalkoztatás növelését. A szerző véleménye szerint egyértelmű, hogy a hazai szabadalmi rendszer mai állapotában a kis- és középvállalatok innovációs törekvéseinek támogatására alkalmatlan. A fejlesztésre, alkotásra képes, de külföldi tulajdonú vállalatokban nem megfelelő munkakörben foglalkoztatott alkotóképes mérnökök számára szinte hozzáférhetetlen. A kérdés úgy merül fel, van-e lehetőség arra, hogy nemzetközi szerződésekből származó kötelezettségeink megszegése nélkül hatékonyabbá tegyük a szabadalmi rendszerünket?

A szerző két korábbi írásában (ld. www.jogiforum.hu/…emi-tulajdon) olyan eszközöket keresett, amelyekkel a hatályos jogszabályok változtatása nélkül, illetve kismértékű változtatásával javítani lehetne a hazai szabadalmaztatási eljárás hatékonyságát. Ezek azonban csak szükségmegoldások, a problémák tüneti kezelését szolgálják. Jelen írásában olyan, már a múlt század első felében is felvetett megoldásra tesz javaslatot, amely a problémák gyökeréig lenyúlva a szabadalmi fórumrendszer radikális változtatása útján vezethet közelebb a nemzetközi szabadalmi rendszerben való részvételi lehetőségeink optimális kihasználásához.”

Dr. Gedeon Sándor, európai szabadalmi ügyvivő, európai védjegy és design ügyvivő. Okleveles jogász, okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök-közgazdász. Több mint 40 éve szabadalmi ügyvivő, a magyar szabadalmi ügyvivők doyenje. Több magyar és nemzetközi szakmai szervezet tagja, számos publikáció szerzője. Több évtizeden át iparjogvédelmi egyetemi oktató. Irodavezető Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda (1.sz. aliroda).