Az Európai Unió joga napjainkra lehetővé tette, hogy a más tagállamok ügyvédei akár hazánkban letelepedve állandó jelleggel, akár határon átnyúló formában, eseti jelleggel ügyvédi tevékenységet végezzenek európai közösségi jogászként.

A cikk az európai közösségi jogászokra vonatkozó hazai szabályozást mutatja be. Kitér továbbá a Szerző a perben meghatalmazott jogi képviselőként eljáró európai közösségi jogászok tevékenységével összefüggő esetleges eljárásjogi problémákra, és azok lehetséges kezelésére ad megoldási javaslatot.

A Szerző bírósági titkár.