A Szerző a személyiségi jogok kialakulásának rövid történetét, valamint az új Ptk. és a régi Ptk. hasonlóságait és különbségeit mutatja be, dióhéjban. Kitér az ókor, középkor, a polgári korszak személyiségi jogára, majd kifejezetten a magyar jogfejlődésre. A dolgozat második fele az új Ptk. elemzéséről szól. Elsőként magáról a kodifikációs folyamatról, majd az egyes személyiségi jogi intézmények alaposabb vizsgálatáról. Az írás röviden, a lényegre koncentrálva, egy-két érdekességgel fűszerezve informatív és összegző.

A Szerző joghallgató.