2014. március 15. napjától lehetőség van a peres eljárás helyett egy egyszerűbb nemperes eljárás keretében az apaság vélelmének megdöntésére, és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére amennyiben az apaság vélelme az anya házassága alapján áll fenn, és az életközösség a házastársak között legalább háromszáz napja megszűnt. Az eljárás lefolytatására kizárólag az előírt feltételek együttes fennállása esetén kerülhet sor, egyéb esetben a bíróság a kérelmet elutasítja. A tanulmány ezen új eljárás feltételeit, menetét mutatja be.

A Szerző bírósági titkár.