A tanulmány a fiatalkorúak szabálysértési jogára koncentráltan mutatja be a szabálysértési jogfejlődést, a gyermekjogok megjelenését a joganyagban, elemzi a hatályos rendelkezéseket és gyakorlati kérdéseket vet fel. A fiatalkorúakkal szembeni más elbánás követelménye a hazai kihágási, később szabálysértési jogban szinte a kezdetektől megmutatkozik, ennek megnyilvánulási formái az adott kor elvárásaihoz és szemléletéhez igazodnak.

A gyermekjogok érvényesítése útján a kriminalizálódó gyermekek védelme és formálása iránti állami elkötelezettség nyilvánul meg a jogalkalmazásban, mely -a felelősség megállapításán és a megfelelő szankció kiszabásán túl – mára egyértelműen elfogadottan kiemelt társadalmi érdek.

A téma kiemelt jelentőségű, mert bár a fiatalok által okozott sérelem vagy veszély ezekben az ügyekben kisebb súlyú, az előforduló magas esetszám és a cselekmények állami, társadalmi ingerküszöböt elérő jellege felhívja a figyelmet a szabálysértő fiatalok terelésének szükségességére. A jog ezt a „terelést”, javítást az igazságszolgáltatás szférájában a kodifikáció eszközével és a beépített gyermekjogi garanciák érvényesítésével képes ellátni.

A Szerző bírósági titkár.