Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése a szülői felügyelet, ezzel együtt a kapcsolattartás szabályozása körében számos változást hozott. E témakör a korábbi különálló törvény, a Csjt. elhagyásával a Polgári Törvénykönyv negyedik könyvében került szabályozásra, hangsúlyozva annak fontosságát a polgári jog keretein belül.

A szülői felügyeleti jog tartalmát jogok és kötelezettségek teszik ki, melyek a gyermek oldaláról jogosultságok, a szülő oldaláról pedig jogok és kötelezettségek formájában jelennek meg. Ennek része a kapcsolattartás joga, amely a gyermeket és a szülőt egyaránt megilleti. A gyermek szempontjából a kapcsolattartás szabályozásának a Gyermek jogairól szóló New Yorki Egyezményben foglaltak szerint a gyermek legfőbb/ legjobb érdeke mentén, a gyermek jogainak figyelembevételével kell haladnia. A gyermek fejlődése érdekében szükséges mindkét szülő támogató szeretete, szükséges az, hogy a gyermek rokonait, családi gyökereit megismerje, identitását megőrizze, a legjobb egészségi állapotban legyen, véleményét figyelembe vegyék. Mindezeknek tükröződnie kell a kapcsolattartást szabályozó döntésekben.

A Szerző a Gyulai Törvényszék bírósági titkár, a Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezetének elnökségi tagja.