A gyermekvédelem, a kapcsolattartás szabályozása és a kapcsolattartási jog gyakorlásával összefüggő kiskorú veszélyeztetése egymással szoros kapcsolatban álló polgári- és büntetőjogi területek, amelyek érintkezése révén e kettő területen dolgozó szakemberek együttműködése és egymás kölcsönös tájékoztatása szükséges a gyermekek jogainak érvényesítése és védelme érdekében.

Jelen tanulmány a kiskorú veszélyeztetettsége és a kapcsolattartás jogának gyakorlása közötti összefüggéseket elemzi a hatályos szabályok és a bírósági gyakorlat alapján.

A Szerző bírósági titkkár a Pécsi Törvényszéken.