A büntetőjogi felelősségre vonás alóli mentesülés egyik oka az elkövető elmeállapotának kóros mivolta. Ugyanakkor elfogadható az a társadalmi igény is, hogy amennyiben valaki bűnt követ el, az állam mindent megtegyen annak érdekében, hogy akár az elkövető, akár más ne kövessen el újabb ilyen jellegű cselekményeket. Az igazságszolgáltatásban sokat vitatott kérdés, hogy az elmeműködésük kóros állapotában büntetendő cselekményeket elkövető személyeket inkább gyógyítani vagy büntetni kellene-e.

Mivel büntetőjogi felelősségről nem beszélhetünk ezen elkövetői csoport vonatkozásában, felmerül a kérdés, hogy az ő esetükben a büntetőjog szerepe hogyan definiálható. Ezzel összefüggésben az a kérdés is megválaszolásra vár, hogy a megtorló jellegű büntetőjognak kell-e megjelennie, vagy létjogosultsága lehet a kezelő büntetőjognak?

A tanulmány célja a kényszergyógykezelés jelenlegi alkalmazásában a szakértők nélkülözhetetlen szerepének bemutatása, a végrehajtás és a kezelés nehézségeinek feltárása. A Szerző kitér arra is, hogy az eljárás utóbbi szakaszában a jelenlegi szabályozás mellett mennyiben tudnak érvényesülni az alapvető emberi jogok, egyúttal felhívja a figyelmet az utánkövetés létjogosultságára és fontosságára.

A Szerző bírósági titkár.