2020. március 1. napjától a bíróság a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását bírósági polgári nemperes eljárásban rendeli el. A tanulmány a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti nemperes eljárás megalkotásának és szabályozásának bemutatása mellett az ezen ügyek intézése során felmerült gyakorlati problémákat veszi sorra, különös tekintettel a jogalkalmazási nehézségekre, illetve a bírósági ügyvitel során felmerült dilemmákra. A Szerző az eljárás megfelelő és hatékony alkalmazása érdekében jogszabály-módosítási javaslatokat is megfogalmaz.

A Szerző bíró.