A járművezetéstől eltiltás általános jellegű ismertetése elengedhetetlen a járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekményének könnyebb megértéséhez. A tanulmány ezért főként gyakorlati példákon keresztül igyekszik bemutatni ezen jogintézmény fejlődését, valamint a közlekedési bűncselekmény során felmerülő jogalkalmazói problémákat.

A Szerző bírósági titkár, közlekedési szakjogász.