Az Európai Unió államiságának jegyeit alátámasztó tények az alkotmányos szerzõdés tervezetében

2004. június 24. Dr. Nagy Péter <>

Munkám célja annak bizonyítása, hogy a klasszikus államelméleti tudományban megfogalmazott és objektív kritériumokkal leírt ÁLLAM-definició ismérveinek az Európai Unió, mint társadalmi - gazdasági - politikai berendezkedés, jelenlegi állapotában, megfelel-e?

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
TANULMÁNY