Az előzetes vitarendezés

2016. december 15. Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna

A közbeszerzési eljárások lefolytatása eredményeként a gazdasági szereplők nagy értékű szerződésekhez juthatnak és az ajánlatkérők a számukra legelőnyösebb feltételek mellett valósíthatják meg beszerzéseiket, az előzetes vitarendezés intézménye ezért kiemelkedő hasznossággal bír. Kezdeményezése által megelőzhető a magas költségű Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárás és a bíróságok előtti jogvita. A jogsértések közvetlen jelzése folytán lehetőség van azok időben történő kiküszöbölésére, ezáltal az eljárások eredményességének megőrzésére. Előmozdítója lehet a felek közötti megfelelő párbeszédnek, amely a jogorvoslati szakasz hatékonyságát is növelheti. Az előzetes vitarendezés 2010 januárja óta van jelen a hazai közbeszerzési jogban, mára a jogintézmény meghonosodott, szabályozása kikristályosodott, ingyenességére tekintettel a gazdasági szereplők eredményesen alkalmazzák. A tanulmány az előzetes vitarendezés hatályos szabályait ismerteti és elemzi, a helyes jogértelmezés érdekében a jogintézmény kialakulásának és fejlődési szakaszain keresztül, vizsgálva a kapcsolódó bírósági joggyakorlatot.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS