Címke: bírói gyakorlat

A fizetési meghagyásos eljárásban felmerülő gyakorlati problémákra adott válaszok a bírói gyakorlat tükrében

A tanulmány célja, hogy áttekintse azon gyakorlati problémák egy részét, amelyek kifejezetten amiatt merülnek fel, hogy a fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző előtt indul és perré alakulás után egy másik fórumon, a bíróságon folytatódik. A bírói gyakorlat az elmúlt 5 évben a felmerülő kérdésekre reagált, ezeket a döntéseket gyűjtöttem és foglaltam össze, kiegészítve a gyakorlati ügyintézés során szerzett tapasztalatokkal. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai a bírósági gyakorlat tükrében – Egy bírósági jogalkalmazó tollából

Vadkár bíróság előtt

A vadkárért való felelősség sajátos szabályai, változások az új Ptk. hatálybalépésével

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai a bírósági gyakorlat tükrében

A hazai vadon élő vadászható állatfajok védelme igényének tiszteletbe tartása mellett is megállapítható, hogy a vadállomány a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban károkozást is előidéz, amely a bíróságok gyakorlatában az ebből eredő kártérítési perek egyre nagyobb számában tükröződik vissza. A tanulmány célja, hogy a magyar kártérítési rendszeren belül sajátos szabályokkal bíró vadkárért való felelősséget a bírósági gyakorlat szemszögéből bemutassa. A Szerző bírósági titkár a Pécsi Járásbíróságon. Letöltés

Szolgalom az új Ptk. tükrében – Egy bíró tollából

Telki szolgalom

Bírói gyakorlat-elemzés, elhatárolási kérdések, az új Ptk. rendelkezései - Egy bíró tollából

  • 1
  • 2