Címke: fiatalkorú bűnözés

A fiatalkorúak büntetőjogának hazai gyakorlata a nemzetközi elvárások tükrében

Az elmúlt bő 100 évben számos nemzetközi dokumentum – egyezmény, irányelv, ajánlás, állásfoglalás – látott napvilágot annak érdekében, hogy az államok globális szinten is képesek legyenek orvosolni a fiatalkorú bűnözés problémáját. Vajon Magyarország mennyiben felel meg ezen elvárásoknak? A danulmány a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó magyar szabály ozást vizsgálja elsősorban abból a szempontból, hogy mennyiben képes megfelelni a nemzetközi szinten megfogalmazottaknak, és követendő példaként betekintést enged a német jogrendszer vonatkozó szabályaiba is. A Szerző PhD hallgató. Letöltés

A fiatalkorúaknál alkalmazandó diverziós eljárások – Az elterelés formái a büntetőeljárásban

A tanulmány témája a fiatalkorúaknál alkalmazandó diverziós eljárások, az elterelés formái a büntetőeljárásban – hogyan működik a bírói eljárástól eltekintő (elterelő) igazságszolgáltatás. A tanulmány ismeteti az elterelés formái közül a feltételes ügyészi felfüggesztést, a közvetítői eljárást, a tevékeny megbánást, a próbára bocsátást, a pártfogó felügyelet intézményét. A tanulmány a Pécsi Tudományegyetem fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés keretében készült 2020. december hónapban, melyet a Szerző 2021. január 20. napján aktualizált. A Szerző bírósági titkár. Letöltés