Címke: fiatalkorú bűnözés

A fiatalkorúakat érintő szankciórendszer sajátosságai, tekintettel a 14 év alatti elkövetőkre is

A felnőtté válás nem egyszerű biológiai folyamat, hanem a lelki, tudati, erkölcsi kibontakozás ideje is. Átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, egyben egy átmeneti státuszt is jelent mind a család, mind a társadalmi környezetben. Napjainkban a gyermekek biológiai fejlődése felgyorsult, a gyermekek korábban érnek, az információs forradalom következtében a kiskorúakat már elég korán elérik a társadalom olyan különféle hatásai, amelyektől a korábbi időkben még védve voltak. Nem adható egzakt válasz arra a kérdésre, hogy egy fiatalkorú miért válik bűnelkövetővé. A tanulmány a fiatalokkal szembeni szankciórendszer sajátosságait, különösen a 14 év alatti elkövetőkre tekintettel vizsgálja. A Szerző bírósági titkár a Fehérgyarmati Járásbíróságon....

A szocializációs színterek jelentősége a fiatalkori bűnözésben

A gyermekkor egy különleges bánásmódot igénylő szakasza az emberi életnek, a gyermekkorban elkövetett hibákért nem büntetni kell, hanem segítséget nyújtani ahhoz, hogy a kiskorú/fiatalkorú helyes irányban fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljon. A tanulmány feltárja azokat a tényezőket, amelyek befolyással vannak a fiatalkorúak bűnelkövetővé válásában, mind egyéni, mind társadalmi szinten. A Szerző bírósági titkár, fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza. Letöltés

A fiatalkorúaknál alkalmazandó diverziós eljárások – Az elterelés formái a büntetőeljárásban

A tanulmány témája a fiatalkorúaknál alkalmazandó diverziós eljárások, az elterelés formái a büntetőeljárásban – hogyan működik a bírói eljárástól eltekintő (elterelő) igazságszolgáltatás. A tanulmány ismeteti az elterelés formái közül a feltételes ügyészi felfüggesztést, a közvetítői eljárást, a tevékeny megbánást, a próbára bocsátást, a pártfogó felügyelet intézményét. A tanulmány a Pécsi Tudományegyetem fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés keretében készült 2020. december hónapban, melyet a Szerző 2021. január 20. napján aktualizált. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2