Címke: földhivatal

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját?

A zár alá vétel biztosítási intézkedés végrehajtása törvényszéki végrehajtói feladat. Ezáltal e jogintézményben sajátosan keverednek a büntető és polgári jogi elemek. A gyakorlati problémát az ingatlanra (is) elrendelt zár alá vétel végrehajtása jelenti. A tanulmány erre keres megoldást. A Szerző helyettes törvényszéki végrehajtó, bírósági titkár. Letöltés

Ingatlan-nyilvántartás az új Polgári Törvénykönyvben

Nyilvántartott ingatlanok

Az ingatlan-nyilvántartás elvei és anyagi jogi szabályai az új Polgári Törvénykönyvben

Ingatlan-nyilvántartás az új Ptk.-ban

A Polgári Törvénykönyv dologi jogi részét érintő leglényegesebb változás az ingatlan-nyilvántartás eddig is meglévő elveinek, valamint a nyilvántartott jogok keletkezése, változása és megszűnése legfontosabb anyagi jogi szabályainak az új Ptk.-ba való beemelése – az eddigi kurta rendelkezések helyett. A régi Ptk. ugyanis ezzel összefüggésben csupán az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos bejegyeztetési igényét, a hitelességet és a külön jogszabályra való utalást tartalmazta. Az eljárási kérdések és a Ptk.-n túlmutató egyéb részletszabályok továbbra is az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 évi CXLI. törvény (Inytv.) szabályozási körébe tartoznak, melynek az új Ptk.-val összefüggő módosítása jórészt a 2013. CCIV. és a 2013. évi CCL. törvénnyel történt meg....