Címke: közalkalmazott

Alaptörvényt sért a közalkalmazotti törvény végrehajtási rendelete – Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kifogásolt szövegrészt

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék célja, hogy többletjuttatásban részesítse azokat a közalkalmazottakat, akik tevékenységüket nehéz körülmények között végzik, és e tekintetben a település jogállása nem bír relevanciával – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1304/2018. számú, jogszabályi rendelkezés szövegrészét megsemmisítő határozatában.

Nem alaptörvény-ellenes az állami alkalmazottak nyugdíjának szüneteltetése – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az Alkotmánybíróság döntésében kimondta: a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos mindenkori szabályozásnak egyensúlyt kell teremtenie a közérdek és a nyugdíj-jogosult személy alapvető jogainak védelme között. Az állam, mint munkáltató helyzete nem azonos a magángazdaság munkáltatóival, jelentős jogi és ténybeli különbségek vannak – így nem ütközik a hátrányos megkülönböztetés tilalmába az, hogy egyes állami szolgálatban álló személyek foglalkoztatásuk ideje alatt nem kapnak nyugdíjat.

Jubileumi jutalom – Alaptörvényt sért a közalkalmazotti törvény egy rendelkezése – Az Alkotmáynbíróság határozatot hozott

Alaptörvény-ellenesnek találta az Alkotmánybíróság (Ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény jubileumi jutalomra való jogosultságával összefüggő egyik, már hatályon kívüli rendelkezését és megtiltotta annak alkalmazását a folyamatban lévő bírósági ügyekben – az erről szóló határozat kedden került fel az Ab honlapjára.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről – Módosul a végrehajtást rögzítő kormányrendelet

A pedagógusoknak az adott év március 31-ig kell jelentkezniük az intézményvezetőnél a minősítő vizsgára, megjelölve az elérni kívánt fokozatot, a kérelmeket a kormányhivatal ellenőrzi és április 30-ig hagyja jóvá – a többi között ezt tartalmazza a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását rögzítő kormányrendelet módosításának tervezete.

  • 1
  • 2