Címke: közigazgatási jog

A közigazgatási perrendtartás hatásköri és illetékességi szabályai

2018. január 1. napjával hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. E jogszabály hatálybalépésével jelentősen változik a közigazgatási per tárgya, ebből adódóan a hatásköri szabályok is, illetve lényeges változások következnek az illetékességi szabályok tekintetében is. Tanulmányom célja a közigazgatási perrendtartás hatásköri és illetékességi szabályainak bemutatása tekintettel arra, hogy ezen szabályok ismerete alapvető fontosságú, hiszen azok megsértése egy jogorvoslati eljárásban hatályon kívül helyezési ok. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Fellebbezés a közigazgatási eljárásban

A tanulmány célja a közigazgatási eljáráson belül a fellebbezés jogintézménye hazai jogfejlődésének bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése, összevetése. A téma tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges fogalmak, mint a közigazgatási hatósági eljárás, stb. meghatározását követően a szerző a fellebbezés egy-egy részintézményével foglalkozik a 20. század elejétől napjainkig terjedő időszakban alkotott jogszabályok alapján részletesen, különös figyelemmel a hatályos szabályozásra figyelemmel. A szerző bírósági titkár. Letöltés

A nagy galambetetés-bűnözés – a közösségi együttélés alapvető szabályainak állatvédelmi alternatívái

A 38/2012. (XII. 14.) AB határozat után újrafogalmazott törvényi felhatalmazással az önkormányzatok 2013 óta ismételten alkothatnak az ún. “közösségi élet alapvető szabályaival” ellentétes cselekményekkel kapcsolatos helyi rendeleteket, és e cselekményeket a rendelet alapján közigazgatási hatósági eljárásokban szankcionálhatnak. Az állattartással együtt járó, az állatokat nem tartó embereket zavaró problémák feltehetően egyidősek az állattartás megjelenésével, ennek egyik kezelési módját próbálja meghatározni az áttekintett fővárosi rendeletek sora. A szerző a rendelkezésre álló fővárosi kerületi rendeleteket áttekintette és próbált reális alternatívát nyújtani az ún. állatvédelmi különös tényállások elemzésével egy hatékonyabb megoldás felé. A Szerző állattartási ügyintéző. Letöltés

A háttérjogszabály háttérjogszabálya – avagy a polgári perrendtartás alkalmazhatósága a közigazgatási végrehajtásban

A közigazgatási végrehajtást szabályozó törvény (Ket.) háttérjogszabálya a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (Vht.), míg az utóbbi törvény háttérjogszabálya a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvény (Pp.) A jogalkalmazók számára általában nem is a főszabály szerint alkalmazandó törvény megválasztása jelent nehézséget, hanem sokkal inkább az, ha más jogterület szabályait kell alkalmazni saját eljárásában, így a „hazai pálya” rutinja elveszik. Tovább súlyosbítja a helyzetet, ha a jogszabály az alkalmazandó szabályt bonyolult, oda-visszautaló módszerrel határozza meg. A szerző megpróbál rendet tenni a zűrzavarban! A Szerző bírósági titkár. Letöltés