Címke: közigazgatási jog

A leghosszabb mandátum – Beszélgetés Kiss László alkotmánybíróval

A leghosszabb mandátum

Alkotmánybíró, közigazgatási szakértő. Őszintén az ügynükügyről. - Beszélgetés Kiss Lászlóval

Közigazgatási hatóság által érvényesített megtérítési igény üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén

A munkabalesettel, illetve foglalkozási megbetegedéssel azEgészségbiztosítási Alapnak okozott kár megtéríttetése, illetve azezen igény érdekében az egészségbiztosítási szerv által folytatotteljárás a közigazgatási jog sajátos intézménye. Nevezik „megtérítési eljárásnak” vagy a másik közkeletű nevén „baleseti kártérítési eljárásnak”. Az utóbbi elnevezés is utal arra, hogy a jogintézmény gyökerei a magánjogba nyúlnak vissza, miközben a rá vonatkozó tételes jogi szabályok a közigazgatási jogban találhatók meg. A baleseti kártérítési ügyek bizonyos fajtája esetében a Ptk. egyes szabályai közvetlenül alkalmazandók, míg az igényérvényesítés alapját képező jogi szabályozást a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) tartalmazza. E kettősség számos kérdést vet fel és a...

Mivel számoljon a kutyatartó? – Közigazgatási eljárások, polgári jogviták, szabálysértési és büntetőjogi felelősség

Jogszabályok széles köre tartalmaz az kutyatartással kapcsolatos előírásokat, amelyeket az állattartóknak ajánlatos ismerniük, mivel e szabályok be nem tartása az állat tulajdonosával szemben közigazgatási hatósági eljárást vonhat maga után, adott esetben a tulajdonos kártérítési, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét alapozhatja meg, és nem ritkák a kutyatartók ellen indult birtokvédelmi perek sem. A tanulmány a kutyatartásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket mutatja be, különös tekintettel az ebtartás polgári jogi vonatkozásaira, ezen belül is a birtokvédelmi és kártérítési jogviták eldöntésének főbb szempontjaira. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Panaszos vagy ügyfél? – Hatályba lépett az un. panasztörvény

Panaszos vagy ügyfél?

A különbség gyakorlati jelentősége igen nagy. - Januárral hatályba lépett a panasztörvény

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben – Tanulmány

Jogellenes közigazgatás

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata kártérítési perekben - Letölthető tanulmány

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben

A tanulmány jogeseteken keresztül bemutatja, hogy a kártérítési perekben eljáró polgári bíróság milyen esetekben állapíthatja meg közigazgatási szerv jogellenes magatartását közigazgatási bírósági döntés nélkül. Az öt részre tagolt írás a jogellenességgel kapcsolatos alapvetéseket, a közigazgatási szerv mulasztásával és annak különleges eseteivel, a jogellenesség közigazgatási szerv általi elismerésének jogszabályban rögzített formáival, jogszabály téves értelmezésével és az okszerűtlen mérlegeléssel kapcsolatos jogellenességet mutatja be, valamint a bizonyítékok bizonyító erejének eltérő mérlegelését mint jogellenesség alóli kivételt. A Szerző bírósági titkár (Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság). A Fővárosi Törvényszéken 1 évet töltött el, így a tanulmány összeállítása során törvényszéki bírák – különösen dr....