Címke: polgári jog

Két kérdés a sajtó-helyreigazítás bírói gyakorlatából

Gyakorlatias szemléletû rövid írás a sajtó-helyreigazítás szabályozásáról, mely az intézmény jogszabályi rendezésében elsõsorban a határidõkre összpontosít. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2005.12.20. – a 4/2003. Polgári jogegységi határozatban foglaltak feldolgozása. Letöltés

A haszonélvezet, mint a személyes szolgalmak legelterjedtebb fajtája

“…A tanulmány nemcsak elvi, hanem egyben gyakorlati megközelítésû is, hiszen az életben megtörtént és a Legfelsõbb Bíróságig eljutott eseteken keresztül próbálom megvilágítani a haszonélvezet fõbb kérdéseit, illetve az azzal kapcsolatban felmerülõ, jellemzõ problémákat.” Letöltés

Polgári és kereskedelmi jogi kodifikáció Ukrajnában

Az ukrán Nemzeti Duma számos alapvetõ törvény megalkotása után elfogadta Ukrajna Polgári és Gazdasági Törvénykönyveit is. A törvénykönyvek 2004. január 1. napján hatályba léptek. Azt várhatnánk, hogy a kódexek rendet teremtvén a magánszféra viszonyai között megkönnyítik a jogalkalmazást, a nagyszámú kritika azonban feltevésünket kétségessé teszi. Tekintsük át a kódexek elfogadásának nehézségeit, fõbb állomásait, a törvénykönyvek koncepcióit, szerkezeti felépítésüket, és a jogalkalmazók aggályait. Letöltés

Jogalkotással okozott kár

“Az állami immunitás évszázadokon keresztül a jog által objektivált felelõtlenségi tünet, amely az egyetemes jogi kultúra részét képezõ fontos jogintézmény, mégpedig olyan területeken is ható jogintézmény, ahol léte és mûködése gazdaságilag, társadalmilag, politikailag egyáltalán nem magyarázható.Az ilyen jogviszonyok igazságossága megkérdõjelezhetõ. A dolgozat célja elsõsorban az, hogy vázlatszerûen megvizsgálja a mai magyar joggyakorlat állami felelõsség felfogását elsõsorban a jogalkotással kapcsolatos felelõsségfelfogást, illetve, hogy ez a felfogás milyen problémákat vet föl.” Letöltés

A Bécsi Vételi Egyezmény által szabályozott alapvetõ szerzõdésszegés gyakorlati problémái

Már a XX. Század elejétõl világossá vált, hogy a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok sokkal szélesebb körben jutnak szerephez, mint addig bármikor. Eddigre a világ legtávolabbi pontjait is felfedezték, a gazdasági kapcsolatok pedig valóban világ méreteket öltöttek. Kétség nem fér hozzá, hogy az adás-vételi szerzõdés e gazdasági kapcsolatok legfõbb mozgató rugója, és minden további kereskedelmi tevékenység erre épül, illetve ebbõl fejlõdött ki. Az elméleti és gyakorlati szakemberek tisztában voltak vele, hogy a nemzetközi adás-vétel egységes szabályozása a világ összes kereskedelmi kapcsolatára kihatással lesz. Ezért már a múlt század elején megkezdõdtek a diplomáciai tárgyalások egy esetleges adás-vételi kódex elfogadásáról. Ma már tudjuk, hogy...

Ab: a kilakoltatás nem sért szociális jogokat

A tulajdonjog védelme fontosabb a szociális biztonsághoz való jognál – derül ki az Alkotmánybíróság (Ab) önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos állásfoglalásából. Eszerint alkotmányos az a rendelkezés, mely szerint a jegyző intézkedhet az önkényesen elfoglalt lakás kiürítéséről. Az állam csak akkor köteles fedelet adni a kilakoltatottak feje felé, ha közvetlen életveszély fenyegeti őket – mondta ki az Ab.

Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója

A Kormány elfogadta az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját, és elrendelte a Magyar Közlönyben való közzétételét annak érdekében, hogy minél szélesebb körû szakmai vita alakulhasson ki. Az észrevételek alapján átdolgozott koncepció 2002. II. félévében ismét a Kormány elé kerül annak érdekében, hogy azt a Kormány mint a kodifikáció alapját, elfogadja. A koncepcióval kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium az alábbi felhívást is közzétette: “Kérjük, hogy módosító és kiegészítõ javaslataival Ön is járuljon hozzá az új Polgári Törvénykönyv megalkotásának sikeréhez! A szakmai észrevételeket az Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Titkárságához; (ptk@im.hu, fax: 441-3742; 1055 Bp., Kossuth tér 4.) kérjük megküldeni.” Letöltés

Dr. Kecskés László

2002. január 31-én a Magyar Közlöny 15/2. számában megjelent az új magyar Polgári Törvénykönyvnek elsõ – a széles nyilvánosság számára is megismerhetõvé tett – “õstervezete”. A 210 oldalas koncepción közel 100 elméleti jogász munkálkodott, 1998 óta amikor is a Horn-kormány határozatot hozott egy új PTK kidolgozásáról. Dr. Vékás Lajos, a kodifikációs munka koordinátora szerint a kódex várhatóan 2006-ra kerülhet törvényjavaslati formába. A új törvény méreteiben jócskán meghaladni készül 1959-ben született elõdjét, melynek 687 szakaszával szemben megközelítõleg kétezer szakasza lesz. Erre magyarázatot adhat, hogy az új magánjogi kódex monista szemlélettel készült: a kereskedelmi jogi és a családjogi rendelkezéseket is magában foglalja...