A kormány tavasszal benyújtja az új polgári törvénykönyv és az új büntető törvénykönyv általános részét az Országgyűlésnek, törvényjavaslatot készít a közteherviselés átalakítására, illetve a versenyképesség javítása érdekében, és megtárgyalja a földgázpiac-nyitásról szóló törvényjavaslatot – derül ki a kormány tavaszi törvényalkotási programjából.

A kormány által benyújtott tervezetben 14 témakör és 23 konkrét törvényjavaslat szerepel. Gyurcsány Ferenc a témaköröket kibontó javaslatokról, illetve ezek benyújtási idejéről januárban küld majd részletes tájékoztatást Szili Katalinnak, amint ezt a házelnöknek decemberben írt levelében jelezte.

A témakörök között szerepel, hogy megerősítik a közrendet és a közbiztonságot, átalakítják a közteherviselést valamint javítanak a versenyképességen.

A tervek szerint továbbviszik a közpénzügyi reformot a költségvetési szervek jogállásáról, illetve gazdálkodásáról szóló törvény megalkotásával, valamint gyorsabbá, rugalmasabbá teszik a közbeszerzési eljárást, és változtatnak a közigazgatási hatósági eljárás jelenlegi szabályain is.

A listán szerepel többek között a szociális ellátások, szolgáltatások átalakítása, a közszolgáltatások versenyképességének javítása, a fogyasztóvédelem garanciális szabályainak új alapokra helyezése.

A kormány tervei szerint tavasszal benyújtják az új titoktörvényt, az új Btk. és az új Ptk. általános részét és azt az indítványt, amelynek révén a peres és a nemperes eljárások gyorsíthatók.

A tavaszi törvényalkotási programban több olyan javaslat is szerepel, amely már tavaly az Országgyűlés elé került, de tárgyalása nem zárult le az őszi és a rendkívüli téli ülésszakon.

Ilyen például költségvetési hivatal létrehozása, amelyhez az Alkotmányt is módosítanák, a titkos információgyűjtésről szóló törvény, vagy az önkormányzatok adósság-korlátjának bevezetése.

December 14-én nyújtotta be a gazdasági miniszter a földgázellátásról szóló törvényjavaslatot; a piacnyitást rögzítő jogszabályt még a bizottságok sem tárgyalták.

Olyan törvényjavaslatok is szerepelnek a kormány előrejelzési listáján, amelyek már elkészültek, de még nem nyújtották be őket az Országgyűlésnek, így szövegük sem érhető el az Országgyűlés internetes oldalán.

Ezek között van többek közt az összevont gazdaságtámogatási rendszer működésének szabályairól, a kitüntetések rendjéről illetve a sportról szóló törvényjavaslat.

A kormány 2006 decemberében 51 törvényjavaslatot jelzett előre a 2007-es tavaszi ülésszakra, a mostani 23 indítvánnyal és 14 témakörrel szemben. Ugyanakkor nem ritka, hogy a kabinet menet közben módosítja a törvényalkotási tervet, a 2006 decemberiben szereplő jogszabályok számát például 2007 márciusában 44-re csökkentette, így az idén tavaszra előrejelzett törvényjavaslatok száma is változhat.