A kormány pénteken (november 16.) benyújtotta az Országgyűlésnek a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, amely számos területen adna jelenleg csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élő, akár egynemű pároknak is.

Az Országgyűlés honlapján megjelent előterjesztés indoklása szerint az elmúlt évtizedekben Európában és más földrészeken is egyre kevesebben választják a házasságon alapuló családmodellt. A KSH adatai azt tanúsítják, hogy míg az 1970-es évek elején az élettársi kapcsolatok aránya az összes család százalékához viszonyítva 2,1 százalék volt, ez az arány 2005-re 12,2 százalékra emelkedett.

Az ezer lakosra jutó házasságkötések száma az 1980. évi 7,5-ről 2006-ra 4,4-re csökkent és ma már minden harmadik új kapcsolat élettársi kapcsolatnak tekinthető. Az élettársi kapcsolatok növekedése a házasság rovására olyan társadalmi tendencia, amelyre az érintett országok jogalkotásának tekintettel kell lennie. Másrészről Magyarországon sem lehet figyelmen kívül hagyni az azonos neműek partnerkapcsolatának jogi rendezettség iránti igényét.

A javaslatban szabályozott új jogintézmény lehetővé teszi, hogy nemétől függetlenül minden nagykorú személy élettársi kapcsolata nyilvántartására tarthasson igényt. A bejegyzett élettársi kapcsolatra általánosan a házasságról, a családról és a gyámságról szóló rendelkezései alkalmazandók. Ezzel a javaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatot családjogi jogintézményként ismeri el, és csak a házasságtól eltérő szabályokra utal (névviselés, örökbefogadás, megszüntetés).

A bejegyzett élettársi kapcsolatot ugyanúgy anyakönyvvezető előtt kell majd bejelenteni, ahogy a házasságot, azonban az ilyen élettársi kapcsolat megszűnésénél nincs szükség válóperre, mert ha nincsenek vitás kérdések, a felek közjegyző előtt nyilatkoznak a megszűnésről, de vagyonjogi vita, vagy közös gyermek esetén csak bíróság előtt lehet felbontani a kapcsolatot.

Az élettársak továbbra sem fogadhatnak közösen örökbe gyermeket, és ez érvényes lesz nem közös gyermekeik örökbe fogadására is.

Szintén különbség lesz, hogy míg házasságot 18 évnél fiatalabbak is köthetnek engedéllyel, bejegyzett élettársi kapcsolatot csak 18. életévüket betöltött személyek köthetnek. A bejegyzett élettársi kapcsolatban élők egymás nevét is felvehetik, és össze is kapcsolhatják a két vezetéknevet.

A javaslat a családjogi törvényen kívül számos más jogszabály, így az anyakönyvre vonatkozó szabályok módosítását is magában foglalja: a jelenleg használatban lévő három fajta (születési, házassági, halotti) anyakönyv mellett megjelenik a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyv is.

A javaslat szerint a törvény 2009. január elsején lép hatályba.