Címke: szellemi alkotások joga

A Red Hat jogi garanciát biztosít szoftvereihez

A Red Hat jogi garanciát biztosít szoftvereihez

Az SCO Group hosszadalmas Linux-licenc perére reagálva a Red Hat garantálja, hogy szoftvervásárlóitól minden esetleges későbbi per kártérítését magára vállalja, így vélhetően nem csökken a vállalat forgalma, vásárlóiknak nem kell tartaniuk az SCO követeléseitől.

A zene- és a filmipar fellebbez fájlcsere ügyben

Három szórakoztatóipari csoport közösen nyújtott be fellebbezést az első fokú bíróság április 25-i döntésével szemben, amely kimondta, hogy két fájlcsere szolgáltatás üzemeltetője nem marasztalható el a hálózatán folyó esetleges jogsértések miatt.

A szoftver-licencszerzõdések típusai

Napjainkban a számítástechnikai eszközök, és így a szoftverek szinte minden munkahelyen és családban jelen vannak, ezért fontos kérdés megvizsgálni a szoftverek felhasználására vonatkozó jogi szabályokat. Nem minden szoftverhasználó van teljesen tisztában azzal a ténnyel, hogy egy program megvásárlásakor azon tulajdonjogot nem szerez, hanem csak korlátozott felhasználói jogai keletkeznek. A szerzõi jogi törvény tartalmazza a szoftverek használatára vonatkozó általános szabályokat, azonban a konkrét felhasználói jogviszonyt szinte minden esetben egyedi licenc-szerzõdések szabályozzák, amely szerzõdésekben pontosan szabályozzák a felhasználás módját, körülményeit, a felhasználót megilletõ jogokat, illetve a rá vonatkozó megkötéseket a szoftverrel kapcsolatban. Az általános gyakorlat szerint a szoftverlicencek több jól elkülöníthetõ típusa,...

Szerzõi jogi problémák az Interneten, a Napster-story és más fájlmegosztó módszerek

1. Bevezetõ Az Internet megszületése óta, a technikai lehetõségek bõvülésével szinte naponta jelentkezik az igény arra, hogy a jog választ adjon olyan kérdésekre, melyeket ez az új, határokat nem tisztelõ médium termel ki. A jog minden területe érintett, és a problémák nagy része nem is egy ország jogrendszerét érintik. A büntetõjog (számítógépes bûnözés, szerzõi jogsértések), a pénzügyi jog (hol adózzon egy nemzetközi szolgáltatásokat az Interneten kínáló cég, ha több országban is van servere?; mi lesz a telephely?; mi a helyzet az Internetes szerencsejátékokkal?), a polgári jog (személyiségi jogok megsértése, szellemi tulajdon védelme), az alkotmányjog (adatvédelem, kisebbségek védelme) mind adós válaszokkal....