Címke: törvényhozás

Az Országgyűlés elfogadta a földgáztörvényt

Párhuzamosan kezeli a fokozatosan megnyíló versenypiacot és a közüzemi szolgáltatást a gázágazat területén a földgázellátásról szóló, az Országgyűlés által hétfőn elfogadott törvény.

Ma döntenek a szociális törvénycsomagról

Változtatás nélkül fogadhatja el újra a keddi rendkívüli ülésén a parlament a szociális törvénycsomagot, amelyet a köztársasági elnök megfontolás végett december végén visszaküldött. A törvénycsomag a kormány szerint sokszázezer ember helyzetén javítana.

A sajtójog aktuális kérdései

A tanulmány a sajtójog idõszerû felvetéseirõl, az új kihívásokról szól és elsõsorban azokat a bírósági eseteket elemzi, amelyek kapcsán felmerülhet a sajtójogi szabályozás szükségessége. Az ismertetett ügyek a bíróságok gyakorlatának jövõbeni differenciálódásához vagy éppen egységesítéséhez járulhatnak hozzá. A tanulmány továbbá a média és a jog kapcsolatát, valamint a sajtójog jogrendszerbeli helyét vizsgálja és megállapítja, hogy a médiával kapcsolatos jogszabályok a médiához való irányultságuk szerint két kategóriába sorolhatók: direkt anyagi jogi szabályok és az indirekt jogszabályok. A tanulmány leszögezi, hogy a médiajog továbbra sem önálló jogág, hanem gyûjtõterülete azon törvényeknek és alacsonyabb rendû jogszabályoknak, amelyek a médiához direkt vagy indirekt módon...

Az információszabadság és korlátai

“Magyarországon a rendszerváltás során az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, majd az adatvédelmi biztos, mûködésével megteremtette az információszabadság alapjait. Azóta eltelt több mint tíz év. Ennyi idõnek elegendõnek kellett lennie ahhoz, hogy a jogelméletben és a gyakorlatban megjelenjen publikációk, jogesetek formájában. De vajon mit is jelent ez a jog, és honnan származik? Milyen a múlt és a jelen gyakorlata? Erre és más kérdésekre is próbálok választ adni dolgozatomban, mely a magyar szabályozás alapulvételével készült. …” Letöltés

Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója

A Kormány elfogadta az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját, és elrendelte a Magyar Közlönyben való közzétételét annak érdekében, hogy minél szélesebb körû szakmai vita alakulhasson ki. Az észrevételek alapján átdolgozott koncepció 2002. II. félévében ismét a Kormány elé kerül annak érdekében, hogy azt a Kormány mint a kodifikáció alapját, elfogadja. A koncepcióval kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium az alábbi felhívást is közzétette: “Kérjük, hogy módosító és kiegészítõ javaslataival Ön is járuljon hozzá az új Polgári Törvénykönyv megalkotásának sikeréhez! A szakmai észrevételeket az Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Titkárságához; (ptk@im.hu, fax: 441-3742; 1055 Bp., Kossuth tér 4.) kérjük megküldeni.” Letöltés