Címke: törvényhozás

Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója

A Kormány elfogadta az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját, és elrendelte a Magyar Közlönyben való közzétételét annak érdekében, hogy minél szélesebb körû szakmai vita alakulhasson ki. Az észrevételek alapján átdolgozott koncepció 2002. II. félévében ismét a Kormány elé kerül annak érdekében, hogy azt a Kormány mint a kodifikáció alapját, elfogadja. A koncepcióval kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium az alábbi felhívást is közzétette: “Kérjük, hogy módosító és kiegészítõ javaslataival Ön is járuljon hozzá az új Polgári Törvénykönyv megalkotásának sikeréhez! A szakmai észrevételeket az Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Titkárságához; (ptk@im.hu, fax: 441-3742; 1055 Bp., Kossuth tér 4.) kérjük megküldeni.” Letöltés

Rosszabbak a törvényhozási statisztikák

Idén dolgozott a legkevesebbet az Országgyűlés. A statisztikákból az is kiderül: korábban “csak” az idő kétharmadát fordították tárgyalásra, most már a háromnegyedét. Csökkent a politikai viták aránya.

Dr. Mayer Erika

Dr. Mayer Erika, a Nádas & Mayer ügyvédi iroda és a Páneurópa Jogász Unió (PJU) alapítója, egyben az Internet Szolgáltatók Tanácsa Választottbíróságának tagja. Ez második interjúnk a jogásznõvel, ezúttal az elektronikus kereskedelemrõl szóló törvényjavaslattal kapcsolatban kerestük meg. Egész pontosan annak egy speciális rendelkezésérõl, az e-mailben terjedõ internetes kéretlen reklámról (spamrõl) érdeklõdtünk, melynek közösségi szinten való szabályozása az Európai Uniónak is nagy fejtörést okozott a közelmúltban.

A terrorizmus elleni és a pénzmosást megakadályozó törvényjavaslat kritikája

A Kormány októberben nyújtotta be az Országgyûléshez a szeptember 11-i terrortámadás és az azt követõ események hatására aterrorizmus elleni és a pénzmosást megakadályozó törvényjavaslatát. A javaslat másik oka az volt, hogy az OECD keretén belül mûködõ FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) pénzmosás elleni akciócsoport júniusban pénzmosásra alkalmas országok feketelistájára helyezte Magyarországot. A szervezet megállapítása szerint hazánkban az EU-csatlakozásig lehetõség van anonim takarékbetétek elhelyezésére, ami alkalmat teremthet törvénytelenül beszerzett pénzeszközök visszajuttatására a gazdaságba, eltitkolva eredetüket. A javaslat elsõ szakasza felhatalmazza a kormányt, hogy az ENSZ által megjelölt országok, illetve ezek állampolgárai és jogi személyeivel szemben korlátozó rendelkezéseket vezessen...

Igazságügyi orvosszakértõ az un. “orvosi mûhiba” miatt indult polgári- és büntetõeljárásban

Tudomásunk szerint jelenben folyik az igazságügyi szakértõkre vonatkozó rendeletek módosítása. Ezért 10 év országos viszonylatban folyamatban volt konkrét jogeseteinek feldolgozása, és a Magyar Jog 1996. évi 10. száma 603-615. oldalán megjelent írásban foglaltak továbbgondolása, aktualizálása eredményeként a T. Jogalkotók és a tárgyban érintett Jogalkalmazók szíves figyelmébe ajánljuk alábbi gondolatainkat, s egyben véleményüket kérjük. Az orvosi tevékenység igazságügyi szakértõi megítélésében az 1990-es évek közepéig úgy polgári, mind büntetõ ügyekben viszonylag egységes és helyes volt a gyakorlat. A bíróság vagy nyomozóhatóság az ügyek többségében igazságügyi orvosszakértõi intézetet jelölt ki, amelynek általában igazságügyi orvostan vagy kórbonctan szakképesítéssel rendelkezõ szakértõje – legtöbbször a véleményezendõ...

USA – vita a betegjogi törvénytervezet körül

Kísértet járja be az amerikai egészségbiztosító intézetek irodaházait: a demokrata ihletésû betegjogi törvénytervezet kísértete. A republikánus Fehér Ház mindent megtesz, hogy elûzze ezt a kísértetet. Ha nem sikerül elûznie, akkor az elképesztõ összegekre indított kártérítési perek krónikásának lesz mirõl írnia. Az már nem igazán vált ki megütközést, hogy ha például egy floridai tüdõrákos, aki évtizedeken át megrögzött dohányos volt, elmegy a bíróságra, és azt mondja, hogy õt a dohánygyár megtévesztette, mert egészen a kilencvenes évek közepéig nem tüntette fel teljes egyértelmûséggel a cigarettadobozon a dohányzás súlyos egészségkárosító hatását, akkor személyében több millió dollár jóvátételre – a dohánycég pedig ezen felül...

Dr. Bokros Gábor

Ezen a héten interjúnk Dr. Bokros Gáborral, a Kaliber Magazin jogi szakértõjével készült. A fegyvertartással kapcsolatos alapvetõ ismeretei katonai szolgálata idejérõl származnak (katonai fõiskola, 14 év csapatszolgálat Lentiben). Majdegy fegyveres biztonsági cég alapítása és vezetése, aztán a vadászat, illetvea szituációs lövészet (versenyzés és versenybíráskodás) mellett szerezte tapasztalatait. Ezen túlmenõen elsõsorban büntetõjoggal illetve gazdasági joggal foglalkozik.