Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Rokkantsági nyugdíj kontra rehabilitációs járadék

segal001 # e-mail 2015.08.28. 14:17

Üdv. Már említettem mint végleges, és 59 évesen mennem kell a vizsgálatra. Szeretném kérdezni hogy akik voltak már komplex vizsgálaton, kaptak e a behívóval két lapos négy oldalas papírt, amelyeken kérdések vammak, és ki kell tölteni.Milyen munkát tudna végezni? Mivel tud közlekedni stb.Ha igen, kérem jelezze valaki. Köszönöm.

Flórián58 # e-mail 2015.08.27. 22:33

Florian58

Sajnos a véglegesek felülvizsgálatának elmaradása csak a kormányrendelet(saláta) tervezetében szerepelt, A Magyar Közlöny 115. számában megjelent rendeletből már kimaradt, tehát szerintem sajnos a véglegesek továbbra is várhatják a behívót, ha nincsenek a korhatár betöltéséhez öt éven belül.

BJúlia # e-mail 2015.08.27. 17:59

Jelenleg minden kérdésre válaszoltam, amivel megtiszteltek eddig, köszönöm bizalmukat.

BJúlia # e-mail 2015.08.27. 17:57

wnandor
Amiről olvasott, az NEM jogszabály, már írtam többször, az csak újságcikk, amely egy minisztériumi előterjesztésről szól, DE NEM jogszabály, már írtam, majd ha Magyar Közlönyben megjelenik, akkor szokásom szerint tájékoztatok róla, szakmai honlapomon felteszem, értelmezem:
Felgyorsítják a felülvizsgálatokat
http://www.sonline.hu/…g-ele-621356

Már tájékoztattam szabadidőmben itt a fórumokon is az aug.1-jétől hatályos Mmtv módosításról, íme olvassák vissza:
http://www.jogiforum.hu/…35/11498.2.0
2015.07.14.21.19. rokkant jogi fórumon
Másik fórumon szabadidőmben (leszázalékoltak fórumán):
a 12760 bejegyzés 2015.07.14.21.21.
……kire vonatkozik Mmtv módosítás, amely 2015.06.13-án megjelent102.sz MKban!

Bővebb értelmezés szakmai honlapomon itt 4) pontban a végén:
http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

Szakmai honlapom azonban a jognyilatkozat tiszteletben tartása mellett olvasható, jogilag és erkölcsileg elítélendő, ha másolják a forrás megjelölése nélkül, ill. úgy szerkesztettem, hogy nélkülem nem tudja használni, aki mélységében nem ismeri ezt a szakterületet, ha egyértelmű választ szeretne ESETÉRE, kérem, keressen bátran, ahogy eddig, válaszolok készséggel magabiztosan, lásd szakmai honlapom, ahol nincs egy reklám sem, csak szakmai anyag 2011. óta.

Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők útmutatást kaphassanak az őket érintő kérdésekben szakterületemen(ellátások, felülvizsgálat, foglalkoztatás) mindig az aktuális jogszabályok ismeretében (tények alapján), mert az információk alapján tudatosabban tudnak dönteni, ha ismerik azokat.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas erre.

Szakmai weblapomon megtalálja elérhetőségem.http://www.versenykepesseg.eu/

Várom további megtisztelő megkeresésüket.

tiszavirág69 # e-mail 2015.08.27. 06:41

Magyar Közlöny 2015. évi 102 szám (VII.13.)
17 604 - 17 615. oldal (122 - 133. oldal) Mmtv. változása aug.1-től.

wnandor # e-mail 2015.08.24. 18:57

Sziasztok,

Az III. csoportos rokkant voltam, az állapotom végleges és felülvizsgálata nem szükséges státuszban volt.

Több újságcikkben olvastam, hogy nem kell felülvizsgálatra mennie akinek az állapota végleges.

Felhívtam ma a MEOSZ-t, ott viszont a jogász azt mondta, hogy úgy jelent meg, hogy aki 5 évvel a nyugdíj előtt jár annak nem kötelező...

Mi az igazság? kell-e mennem felülvizsgálatra? (41-éves vagyok)

Melyik Magyar közlönyben jelent meg a törtvény módosítás?

Köszönöm, előre is.

BJúlia # e-mail 2015.08.23. 19:37

Szafika,
igen, elképzelhető a minimál öregségi nyugdíj megállapítása bizonyos esetekben.
Először körbejárnám a témát érintett helyében, konzultálnék Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyintézőjével, nem kérném a megállapítását öregségi nyugdíjnak, hanem kiszámoltatnám, kérném ezt a Hatóságtól, és ha érintett számára nem előnyös az összeg, akkor nem érdemes kérni az öregségi nyugdíj megállapítását, minden kérelemre indul,
ha nem előnyös érintettnek, akkor ezer éves koráig is maradhat rokkantsági ellátott, és ne kérje az öregségi nyugdíj megállapítását (mert két részből áll ügyintézés)

Szalmakalap
1997.évi LXXXI.tv. szerint 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. az öregségi nyugdíjkorhatára, amikor kérheti azt, ha 20 év szolgálati idő megvan, vagy legalább a 15 év a résznyugdíjhoz.

1. Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki:

  • az életkori korhatárt betöltötte (lsd. fent)
  • minimum 20 év szolgálati idővel rendelkezik
  • nem áll biztosítási jogviszonyban (sem Magyarországon, sem külföldön !) azon a napon, amikor a nyugdíjat számára megállapítják

2. Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki a teljes nyugdíjra vonatkozó feltételeket a szolgálati idő vonatkozásában nem tudja teljesíteni (az életkort viszont igen), de legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik.

3. Nők kedvezményes nyugdíjba vonulása
Életkorától függetlenül jogosult azonban teljes öregségi nyugdíjra az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. Biztosítási jogviszonyban azon a napon, amelytől kezdve a nyugdíját megállapítják, nő sem állhat. Ugyanezen szabály alapján a közszférában a jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt (40 éves jogosultsági idő) legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő dolgozó kérelmezi. Hasonló szabály azonban nem tartalmaz a Munka törvénykönyve. Felmentés esetén az általános szabályok szerint jár a felmentési idő.

Fő szabály szerint biztosított az, aki munkavégzésre irányuló jogviszony keretében dolgozik, azaz munkavállaló, közalkalmazott, közszolgálati tisztviselő, kormánytisztviselő, bíró, ügyész, hivatásos állományú tag a Magyar Honvédségnél, rendvédelmi szervnél, NAV-nál stb. Ezen túlmenően egyéb kategóriákat is ide sorol a jog. Ilyen például az, aki álláskeresési támogatásban részesül. A biztosítási jogviszony az alapul szolgáló jogviszony keletkezésétől annak megszűnéséig tart.

Szolgálati időnek minősül a biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták.

A jogosultsági idő szűkebb a szolgálati időnél!

A törvény értelmében jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő

Utóbbi jelentése:
jogosultsági időnek minősül az 1998. január 1-jét megelőzően többek között szakmunkás tanulóként és szakközépiskolai tanulóként végzett kötelező nyári gyakorlattal, a kisiparosként, magánkereskedőként, alkalmi fizikai munkát végzőként, szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként, gépjármű vezető-képző munkaközösség tagjaként, gazdasági munkaközösség tagjaként, ipari szövetkezet tagjaként, ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként, kisszövetkezet tagjaként, mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként, mezőgazdasági szakcsoport tagjaként, az egyéni gazdálkodóként, a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként, a külföldi munkavállalóként, külföldi munkavállaló előadóművészként, ügyvédi munkaközösség tagjaként, jogtanácsosi munkaközösség tagjaként, szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagjaként, közjegyzőként, önálló bírósági végrehajtóként, szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet, előadóművészi tevékenységet folytatóként, munkaviszonyban nem álló előadóművészként szerzett szolgálati idő. A szakmunkástanuló, illetve a szakközép iskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata akkor jogosultsági idő, amennyiben bejelentették és a TB nyilvántartás ezt tartalmazza. Az érintett nyugdíjszerv évente 40 napot ismer el így jogosultsági időként.

Fontos, hogy a felsorolt jogosultsági idők teljes mértékben figyelembe veendők, azokat nem kell arányosítani pusztán azért, mert az összegük akár az esetleges részmunkaidőre, akár az ellátás formájára tekintettel a minimálbért nem éri el (pl:gyed, ápolási díj).

Azt is meghatározza a jogszabály, hogy mi és hol és hogyan számít jogosultsági vagy szolgálati időnek, vagy mi nem minősül annak, esete válogatja.
Ez hosszú.
A legjobb Szafikának fenn leírtak szerint eljárni javaslom, hogy a legjobb lehetőség közül választhassunk a TÉNYEK (Hivatal kiszámítása - ne megállapítást kérjük előbb - szerint).

Rehab gazd szakértőként szakterületem felülvizsgálat, ellátások, foglalkozási rehabilitáció, ebben a témában van gyakorlatom, mélyebb ismereteim, mint írtam, egy szemész is tudja, mi az SM, de nem kezeli, vagy egy büntető jogban jártas ügyvéd sem jár el családjogi ügyekben, ha az nem szakterülete.

Nem tudom érthetőbben elmondani, és jós nem vagyok, még a Nyugdíjb.Igazgatóság ügyintézője sem jós, hogy pik-pak megmondhassa, jogosult-e vagy sem, és mennyi lesz a nyugdíja valakinek, hanem kérelem beadása után a tényeket tisztázza (NAV, OEP leellenőrzi adatokat, van erre jogosultsága Hivatalnak), és beírja a programjába a kapott adatokat, amit leellenőrzött, és a program kiszámolja az éves szorzókat, stb.figyelembe véve a jogszabály alapján.

Ez a menete.

Ezt az útmutatást tudtam nyújtani nem szakterületemen a jogszabályok alapján.

Szakterületemen megtiszteltek leveleikkel, ezután is válaszolok szabadidőmben (ha családom, egészségem engedi, önzetlenül), szakmai honlapomon rehab gazdasági szakértőként email címem megtalálják kapcsolatoknál: http://www.versenykepesseg.eu/

Szép hetet

szafika # e-mail 2015.08.23. 02:10

Egyik nap a betelefonálósba volt 1 pasi , aki idén érte el a nyd korhatárát , a nyufi értrsítette , h a 80 e ft-os rokkantnyugdíja után a legkisebb öregségi nyd-at se fogja kapni , a 13 és fél évre amit munkával töltött 30valahány évvel ezelőtti leszázalékolásáig , dolgozzon még 400valahány napot , h összejöjjön neki a 15 év munkával töltött idő , ami a leszázalékolása idején volt szükséges egy minimálnyd-hoz . Létezhet ilyen ? Közben is dolgozott , csak azokat az éveket nem számolják , hiába volt járulékfizetés .

Szalmakalap # e-mail 2015.08.22. 17:56

Kedves B.Júlia!

Konkrét kérdésem az, hogy ha elérem a nyugdíjkorhatárt nem ezzel a 41800,-Ft-tal mehetek nyugdíjba, hanem a befizetett járulékok és szolgálati idő alapján?

Tisztelettel várom válaszát!

Magdi7408 # e-mail 2015.08.21. 13:19

1976.09.03- ám születtem az lenne a kérdésem,hogy 2015 junius 29-én voltam orvosszakkértői bizottság elött most kaptam meg az elsőfokú szakvéleményt miszerint 73% az egészségkárosodásom de a nyugdijfolyositó megirta,hogy mivel nem érem el a 80%-ot nem kaphatok ellátást! Kérdésem érdemes e fellebezni vagy mit csináljak 22800 ft szociális segélyt még 2 hónapig kapok utána semmi!Köszönöm!

BJúlia # e-mail 2015.08.21. 08:23

Megtiszteltek megkeresésükkel, ezután is köszönöm megtisztelő bizalmukat,
jelenleg nem tudtam még válaszolni néhány levélre időhiány miatt, de vasárnap este megteszem legkésőbb. Szép napokat.

BJúlia # e-mail 2015.08.21. 08:17

Szalmakalap!
A saját jogú nyugellátás és a hozzátartozói nyugellátás:
olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár

Öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás

(Hivatkozás: 1997.évi LXXXI.tv.)

Konkrét kérdésre konkrét választ tudok adni szakterületemen: rehab gazdasági szakértőként felülvizsgálat, ellátások, foglalkozási rehabilitáció, ebben a témában vannak mélyebb ismereteim, útmutatást nyújtok, mit, hol, hogyan, lehetőségek, alternatívák, határozat jelentése, jogorvoslat, kedvezmények, támogatások, jogszabályok alapján.http://www.versenykepesseg.eu/ (kapcsolatoknál megtalálja emailom, ahol személyesen kérdezhet esetére vonatkozó válaszokat adok szakterületemen

Nem vagyok nyugdíj szakértő tehát, sem nyugdíj ügyintéző,... Mint ahogyan orvosok között is szakosodás van (szemész is tudja mi az SM betegség, de nem kezeli,...), tanárok között is, jogászok, ügyvédek között (akinek cégbejegyzésekben, családjogi ügyekben van gyakorlata, az nem vállal büntetőjogi ügyeket,...)

Doriszz # e-mail 2015.08.20. 19:30

Kedves BJúlia!

Rokkantsági járadékot kapok, pszichés problémák miatt.
Elvehetik tőlem a rokkantsági járadékot, ha úgy látják "javult" az állapotom?
A rokkantsági járadék az tulajdonképpen nem végleges?
80%-ot kapok jelenleg.
De félek, ha elveszik tőlem, akkor nem lesz semmilyen keresetem. Munkát nagyon nehezen találok.
Előre is köszönöm.

Szalmakalap # e-mail 2015.08.17. 11:53

Kiegészítésül annyit, hogy 1972-től 2010-ig folyamatosan dolgoztam, 2010-től 2012-ig rehab járadékos voltam.

Szalmakalap # e-mail 2015.08.17. 11:35

Kedves B.Júlia!

1957-es születésü vagyok, jelenleg 59% egészségi állapotra 41800,-Ft rokkantsági ellátást kapok, B2 kategória. Érdekelne, hogy ha elérem a nyugdíjkorhatárt mi alapján kapok majd nyugdíjat? 40 év a szolgálati időm (nem jogosultsági idő)

Tisztelettel várom válaszát.

BJúlia # e-mail 2015.08.15. 16:02

tass56

kérem, olvassa el tájékoztatásom, nem ismétlem önmagam: szakmai honlapomon itt 4) pont végén - általánosan - a jognyilatkozatom tiszteletben tartása mellett, hogy kire vonatkozik, a jogszabály pontosan meghatározza, amit értelmeztem, közérthetően leírtam:
http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

Azt írja, hogy most volt júl29-én felülvizsgálaton, és a következő felülvizsgálat Önre vonatkozik-e, azt a tények ismeretében (határozat szakvélemény) tudom megmondani, emailom megtalálja szakmai honlapomon, CSAK OTT email válaszolok személyes kérdésére (titoktartás és személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ez természetes és elkötelezettségemből adódik).

Előre köszönöm bizalmát. Eddig senki sem csalódott, számíthattak rám.

Azonban megjegyzem, a mai gyors jogszabály változások közeppette, ki tudja, mi lesz a következő felülvizsgálatáig a jogszabály, Önnek most volt, szerintem térjünk vissza erre majd a felülvizsgálata évében, hogy akkor milyen jogszabályok lesznek, ki tudja most, jós nem vagyok.

De természetesen Öné a döntés.
Abban segítem, amiben kéri.
Most egy kis szünetet kérek, vendégeim jönnek) Hőség miatt egyébként is egészségi állapotom miatt PC elé nem ülnék és a vendégeim miatt sem, akármilyen elkötelezett vagyok küldetés tudattal.

Ám valójában vonatkozik-e az illetőre, és ha igen miképpen, az több feltétel együttállása során dől el, honalapomon, ahogy fenn írtam, általános tájékoztató korrekt, hiteles, úgy ahogy írtam (nem mindegy egy vessző sem, hol van), megállja helyét a szakmai honlapomon.

Nem véletlen, mert a hozzáértést (személyes segítséget esetére vonatkozólag) ismerik el ügyfelek, és ezzel a Szervezet is sokat nyerne. A szaktudást nem lehet plagizálni, csak a honlapomon lévő szöveget, amely bűncselekmény(1999.évi LXXVI.tv.), amellett persze, hogy etikátlan, erkölcstelen, tisztességtelen.

Azért nyilvános szakmai honlapom és nincs rajta reklám sem, nem regisztrációhoz kötött, mert jóindulatú szándékom a korrekt tájékoztatás. Minden fenn van szakmai honlapomon, persze nem egy oldalon (tárhelyet kell fizetnem 2011.febr.óta, és mindeig napra készen frissítem), tudni kell összeolvasni, együtt értelmezni a jogszabályokat, megtalálni a megfelelőteket), azon belül a vonatkozót, és az esetre vonatkozót, és értelmezni, nem egyszerű, tudom, mert sokáig tanultam iskolában és azon kívül. És folyamatosan ezt teszem, mert én is csak ember vagyok, LLL, a Life Long Learning "élethossziglan tanulás" nálam életforma. Remélem, fiaimnál is, akiket 12 éve egyedül nevelek fogyatékos nőként.

Az Emberek BIZTATÓ szavaik, mondataik sokat jelentenek,
egy részüket feltettem szakmai honlapomra is, ide, persze név nélkül, ezzel megköszönve azt a MIT írnak tevékenységemről? REFERENCIÁK linkemen "megörökítve":
http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

Most megyek, de heti egyszer tuti jövök ide, és email mobilról diktálom a válaszokat, ha megtisztelnek és van időm, egészségem engedi a szabadidőmben.

tass56 #   2015.08.15. 13:08

Kedves Fórumozók!
Július29-én voltam felülvizsgálaton,és Aug. 14.-én meg is jött a határozat. Minden maradt, rokk.ellátás C2 kategória. Még a régi világba se jött meg ilyen hamar. 2évre adták meg. Legközelebb ha megyek, akkor már elmúlok 60 éves, remélem, hogy akkor már nem fognak változtatni az ellátásomon. Ha valaki tudja ,írja meg , hogy kire vonatkozik az , hogy 5éven belül kerülsz a nyugdíjhoz, akkor már nem vátozhat az ellátásom. 1956 10. 17. születtem.

munkásnő # e-mail 2015.08.15. 11:28

Kedves BJúlia !..... Nagyon aktív és színvonalas ez a Fórum hála és Köszönet Önnek azért,hogy mindenre kiterjedően-érthetően / !!!/ tájékoztatja az itt kérdezőket,valóban "értelmesen"-érthetően ez nagyon fontos ,hiszen akik itt kérdeznek,azok valószínűleg nem tudják megfizetni a "hivatásos" szakterületen dolgozó embereket,de mégis szükségük van a segítségre ! KÖSZÖNÖM ! És köszönet azon beíróknak akik szintén értik-tudják a jogilag ide vonatkozó szabályokat és segítenek ! Bár minden Fórum ilyen színvonalas és érdekes lenne......!!! Szép hétvégét Kívánok,Üdv.

BJúlia # e-mail 2015.08.15. 10:53

Jácintka, és Mindenki

júl.14-én beírtam a fórumba, hogy 08.01-től Mmtv-ben módosítás történt, és szakmai honlapomon itt olvasható 4) pontban, kikre vonatkozik a felülvizsgálati mentesség, ez megjelent a "saláta" törvényben, amiről írtam, amely több törvény módosítását tartalmazza és 2015.évi CXXXIII.tv. módosította Mmtv-t, tehát itt olvashatják a 4) pontban a jognyilatkozatom tiszteletben tartása mellett:
http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

tiszavirág és mások is email hozzám fordultak, hogy személyre szabottan, rájuk hogyan vonatkozik vagy vonatkozik-e, és válaszotam rehab gazd szakértőként (hiszen szakterületem a felülvizsgálat, ellátások, foglalk.rehabilitáció)

Tehát szakmai weblapomon kapcsolatoknál ott email címem, ahová írhatnak, készséggel válaszolok Mindenkinek, mint eddig is, szakmailag hitelesen, korrektül, ügyfél orientáltan,,, emailt diktálom mobilomon is válaszolhatok (ha mellékletet nem küldtek, nem kell ebben a hőségben géphez ülnöm,
egészségi állapotom és családom engedi, azonnal válaszolok szabadidőmben.

Segítek a jogszabályokban eligazodni szakterületemen, mert látom, igény van rá (ha még nem fizetőképes kereslet van szaktudásomra, én ugyan olyan fogyatékos személy vagyok, mint a kérdezők, és nap minden percében átélem a nehézségeket, de majd egyszer csak, értékes lesz szaktudásom anyagilag is,...).

Elismerő szavaikért hálás vagyok. Megtisztelnek.

Abban a pillanatban, hogy már nem küzdünk egymásért, eltűnik belőlünk minden emberség.
~ 2012. c. film

jácintka # e-mail 2015.08.14. 15:44

év56 ! köszönöm szépen a választ.

Attila111111 # e-mail 2015.08.14. 12:20

próba???

év57 # e-mail 2015.08.14. 08:34

jácintka
Neked sem kell megjelenni felülvizsgálaton.Mindenkire vonatkozik mindegy,hogy soros vagy végleges volt,kivéve azokat akik 2012 után voltak felülvizsgálaton és úgy kerültek rehabilitációs ellátásra.

jácintka # e-mail 2015.08.13. 20:46

Kedves fórumozók!
Nagyon régen jártam erre ,de azért néha be nézegettem.
Most megint fogom a fejem és fogalmam sincs , hogy mi is vonatkozik ha vonatkozik egyáltalán az új törvényből valami.Most fogom betölteni párnap múlva a 60 élet évemet.
2009-be véglegesítettek rendszeres szociális segélyt kaptam a rokkanságit előtte elvették.Rám is érvényes e amit lentebb írtak ?Most rehabilitációs ellátást kapok és bizony jelentkezni kellett önként dalolva a újbóli vizsgálatra.Mi érvényes rám ?Azért kérdezem mert sok volt rokkant akitől 2009 előtt vették el a rokkantságit és a rendszeres szociális segélyt kapta többen nem tudják mi is vonatkozik rájuk. Köszönöm előre is a választ.

segal001 # e-mail 2015.08.13. 20:09

Még egyszer köszönöm a biztatást, és a jó tanácsokat, beszámolok róla hogy mi volt a vizsgálaton.Ha nem írtam volna szeptember 3- án lesz.

Lacaca #   2015.08.13. 17:56

"segal001"
A házi orvosodat kérdezd meg, hogy mit javasol a reumatológiai panaszokkal, és a felülvizsgálathoz szükséges leletek beszerzésével kapcsolatban. Nem tudom, hogy Ő adhat-e beutalót röntgenre, ha CT-re, vagy MR-re nem is. Valahol azért kérjél előjegyzést reumára, mert legalább a másod fokig jó, ha frisset csinálnak, ha oda kerülne az eljárás. Legjobb lenne, ha az előző ambuláns rendelésen fogadnának. Azt a szakértők is megérthetnék, hogy az ízületi elfajulások, soha nem gyógyulnak meg. Fölösleges a reumán ücsörögni állandóan a betegnek, ahol amúgy is leterheltek a szakorvosok. 60 év előtt a gerincem már úgy kiegyenesedett, és elmeszesedett, hogy a tapasztalt nyugdíjas reumatológus Főorvosnő nem is küldött röntgenre, ráírta az ambuláns lapra, hogy a gerinc, és a nagy, valamint kis ízületek nem javultak, folyamatos, tartós panaszt, mozgáskorlátozottságot okoznak.
Ennyit a házi orvos is ráírhatna szerintem a beutalódra. Két hónappal ezelőtt a fülész orvos utalt be nyaki RTG-re, mert régóta cseng a fülem. A lelet, ugyan az lett, mint a 6 évvel ezelőtti, 3 nyaki gerincsérv. Tapasztalt orvos az ilyet szemmel megállapítja. A röntgenen egyébként más beteg nem volt, csak két asszisztens, akik megcsinálták a felvételt, az orvos kétnaponta értékel.
Remélem, zökkenőmentesen rendeződik az ügyed, jobbulást kívánok.