Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Gyed Extra

Pmona89 # e-mail 2017.12.11. 19:02

Tisztelt Szakértő!
2017.szeptember 21-én szültem a kislányom, kaptam utána Gyedet, jelenleg Gyesen vagyok. Azt hallottam, a férjem visszamenőlegesen igényelhetné a Gyed extrát. Kérdésem az lenne, hogy ez mennyiben fedi a valóságot? Valóban megkaphatja? És ha igen, hol tudjuk ezt megigényelni? Előre is köszönöm a segítséget! Szép estét!

Dödölle1 #   2017.12.07. 13:03

Tisztelt Biztosítottak!

Mint ahogyan arról korábban már értesülhettek Magyarország jobban teljesít és a magyar reformok is működnek ezért –a jogbiztonság és a kiszámíthatóság követelményét is szem előtt tartva- az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaival kapcsolatban, 2017. december 01-vel további változások (reformok történtek).

A korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át.
A Magyar Államkincstár Központ Egészségbiztosítási Főosztálya ezen feladatai keretében többek között

 • közreműködik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel összefüggésben az Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásában,
 • működteti és fejleszti az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, a baleseti táppénznek és az utazási költségtérítésnek a felügyeleti, költségvetési, szakmai ellenőrzési, belső ellenőrzési és központi nyilvántartási rendszerét,
 • közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok – az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos – jogalkalmazói feladatellátásának támogatására szolgáló módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában.

Fontos tudni, hogy 2017. december 1-től új regisztrációs nyomtatvány kerül bevezetésre, mely időpontot követően a „Foglalkoztatói igazolás”, „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”, és az „Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához” elnevezésű nyomtatványok elektronikus beküldéséhez szükséges regisztráció kizárólag a Magyar Államkincstár honlapján közzétett „Regisztrációs lap” benyújtásával lehetséges.

Az új „Regisztrációs lap” a Nyomtatványok menüpontból érhető el.

A Magyar Államkincstár Egészségbiztosítási Főosztálya a MÁK honlapján megjelent tájékoztatója szerint kéri, hogy 2017. december 1-től az új nyomtatványt szíveskedjenek használni.

További kérdéseiket az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldhetik, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Forrás:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

sortie #   2017.11.29. 13:43

T.

sortie #   2017.11.29. 13:42

. Kérdezők!

Tekintettel arra, hogy 2017.01.01-től ha a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, illetve a baleseti táppénz kapcsán a kormányhivatal jár el első fokon, akkor a feladatok úgy oszlanak meg kormányhivatalon belül, hogy az elbírálási feladatokat a megyeszékhely járási (fővárosi kerületi) hivatala, ezen belül is annak családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya látja el, míg a folyósítási és jogorvoslati feladatokat főszabály szerint a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal végzi, ezért

kérdéseikkel a kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályához-
fordulhatnak.

sortie #   2017.11.29. 13:41

T. Agneszka!

Amennyiben jogorvoslati kérelmet terjesztenek elő a kifizetőhely határozatával szemben,úgy másodfokon az a kormányhivatal fog eljárni, akitől a tájékoztatást kapták.

217/1997 (XII.31) Korm. rend. 25/B § rendelkezik az ellátások közötti választás részlet szabályairól, ill. az Ebtv. 61. § teszi lehetővé azt, hogy az igényt 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni.

Minden egyéb feltett kérdésére a 2. fokú határozat fog választ adni.

Ezen túlmenően lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Ehhez egy lehetséges minta. (Vigyázzon, hogy a fellebbezésre nyitva álló határidőt ne lépje túl!)

….. Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
település
utca, házszám
irányítószám
mail:

Tárgy: Személyes konzultáció kezdeményezése

Tisztelt Főosztályvezető Asszony/Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatban a főosztály illetékes osztályvezetőjével, vagy más, a témában járatos személlyel a személyes konzultáció lehetőségét biztosítani szíveskedjen az alábbiak miatt.

Jelenleg a …………………Kft-nél dolgozom, amely cég egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatai –tekintettel arra, hogy a vállalkozás 100 főnél kevesebb biztosítottat foglalkoztat, tb. kifizetőhely hiányában- Önök látják el.

A napokban tudtam meg, hogy várandós vagyok, a szülés várható időpontja ………

Tekintettel arra, hogy kezelőorvosom veszélyeztetett terhessé nyilvánított szeretnék táppénzre, majd csecsemőgondozási díjra menni, azt követően pedig a GYED és a GYES ellátásokat igénybe venni, illetve a gyermek féléves kora után, ezen ellátások megtartása mellett munkába állni.

Helyzetemet bonyolítja, hogy az előző gyermekemre jelenleg is GYES ellátásban részesülök, amely ellátást szeretném megtartani. (Tudomásom szerint erre a GYED extra lehetőséget ad, ugyanakkor a kormányablak ügyintézője erre a kérdésemre érdemi és megnyugtató választ adni nem tudott.)

Az utóbbi időben igyekeztem minden lehetséges módon tájékozódni, azonban tekintettel arra, hogy a tb. jogszabályok az utóbbi időben évente kétszer is ( január 01. és július 01.) változtak, illetve azok az egyszerű, nem jogi, vagy tb. végzettségű állampolgárok számára érthetetlenek, így azok között kiigazodni nem tudok.

Sajnos a különböző internetes fórumokon, újságcikkekben, a kormányablakban, illetve az egészségbiztosító és a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain is egymásnak ellentmondó tájékoztatást kaptam, ezért -hivatkozva a közigazgatás szolgáltató jellegére, az Alapvető Jogok Biztosának az OBH 135/2008 számú jelentésében rögzített javaslatára (ajánlás), a KMREP (Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) 2009 februárjában kelt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek szóló 2009/1. számú kifizetőhelyi tájékoztatójában foglaltakra (3.oldal), továbbá az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § és a 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) előírásaira- kérem, hogy kérdéseim megnyugtató és mindenre kiterjedő megválaszolásához a nyugodt, személyes konzultáció lehetőségét egy erre alkalmas felelős vezetővel mielőbb biztosítani szíveskedjen.

Szeretnék részletes és érthető tájékoztatást kapni különösen a különböző ellátások jogosultsági feltételeiről, tartamáról, mértékéről, összegéről, a figyelembe vehető keresetről, az együttfolyósítás lehetőségéről és tilalmáról, az un. kedvezményszabály igénybevételének lehetőségéről, az igényérvényesítés és a megszűnés módjáról, az ügyintézési határidőről, a csatolandó okmányokról, a több helyen hivatkozott sommás eljárás lényegéről, előnyeiről, hátrányairól, valamint az eljárás során megillető jogaimról és kötelezettségeimről.

A fent idézett normák alapján, –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak, és/vagy a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek –beleértve a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját is, mint a közszféra központi kifizetőhelyét- a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljes körű tájékoztatása is.

Erre hívta fel a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosa is az OBH 135/2008 számú jelentésében, egyben javasolta az egészségügyi miniszternek, hogy a hatóságok, azaz egészségbiztosító és a tb. kifizetőhelyek az eljárásuk során kellően alapos tájékoztatást adjanak az állampolgároknak.

Az ilyen tájékoztatás az ombudsman véleménye szerint nemcsak megelőzheti a félreértéseket és a későbbi jogvitákat, de egyúttal előfeltétele a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának.

Ugyancsak a tájékoztatási kötelezettség fontosságát hangsúlyozza a KMREP (Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) 2009 februárjában kelt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek szóló 2009/1. számú kifizetőhelyi tájékoztatója. (3.oldal)

Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § értelmében az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

A fenti törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) szerint a kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Várva mielőbbi kedvező válaszát, köszönettel:

aláírás

Dátum.

Elérhetőségeim:
Adataim:

Agneszka # e-mail 2017.11.26. 08:06

Tisztelt Szakértő!
Tanácsot szeretnék kérni.
A helyzet a következő:a kislányunk 13 hónapos.Én gyesen voltam vele, de most tudtuk meg, hogy apa lehet gyeden 6 hónapos korától.A férjem nemrég váltott munkahelyet.A régi munkahelye tb kifizető hely, az új nem az.Én lemondtam a gyesről visszamenőleg fél évre(postán atam fel), a régi munkahelyére beküldtük az igénylést(postán) fél évre visszamenőleg, az új munkahelyre beadtuk a kérelmet a továbbfolyósításhoz.Az új munkahelyről a kérelem a tovább folyósításhoz már beért az oep-hez, de a régi munkahely elutasította a kérelmet, pedig a feltételeknek megfelel.(365 bizt.nap,gyerek szül.2016.10.07)
Azzal az indokkal utasították el, hogy már nem áll szerződésben velük.A kormányhivataltól azt az információt kaptuk, hogy az előző munkahelyre kell beadni az igénylést.
Van ilyen jogszabály ha nem állnak már szerződésben visszautasíthatja a volt munkáltató a kérelmet? Fellebbezünk? Ha igen, milyen jogszabályra hivatkozzunk?
Kinek kell ilyen esetben folyósítani az ellátást?
Válaszat előre is köszönöm!

Lyonee #   2017.11.24. 22:29

kjt
23/B. §
(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az Mt. 128. §-ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.

(2) A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót

 1. a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá
 2. ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a kérelmet a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, a tanév szorgalmi időszakának befejezését, illetve az első félév befejezését megelőző hatvan nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.

Wikicsocso # e-mail 2017.11.24. 14:52

Tisztelt Szakértő!

Kérdésem a következő lenne:

Anno "X" munkáltatómtól mentem szülési szabadságra, jelenleg GYED-en vagyok. Kisfiam 6 hós elmúlt, igy szeretnék dolgozni a GYED mellett, de nem "X" munkáltatómnál, mivel ő nem tud a kisgyermek mellett is végezhető munkát ajánlani.

Kérdésem az lenne, hogy ha a gyermek 3 éves koráig másik munkáltatónál dolgozok -"Y"-nál-, akkor a korábbi "X" munkáltatóm köteles e visszavenni engem a korábbi pozíciómba, mivel ha már a gyermek óvodás korú lesz, úgy a régi munkámat szeretném tovább végezni?

Köszönöm

pazs #   2017.11.17. 16:11

soszták: igen, jár a gyed és a betegszabadság/táppénz egyszerre, mert nem fizetés nélküli szabadságon vagy, hanem dolgozol.

Erikita: igen, köteles foglalkoztatni, 30 nappal azután, hogy szóltál. Részmunkaidőt biztosítani is köteles, de az sajnos nem kívánságműsor, hanem nyolcórás munkaviszony fele, azaz napi négy óra, hacsak nem tudtok megállapodni másképp.

soszták # e-mail 2017.11.17. 15:10

Tisztelt Szakértő!

A következő kérdéssel fordulok Önhöz.

Jelenleg GYED extrán vagyok apaként, de mellette dolgozom 8 órában.
Egy kisebb időre betegszabadságot kellene ki vennem, az egészségi állapotom miatt.
Mivel a GYED-et az OEP fizeti, kérdezném, hogy egyáltalán jogosult vagyok-e ebben a formában táppénzre, betegszabadságra.
(Eddig évek óta nem volt erre szükségem, annyit tudok, hogy az első 15 napot a munkáltató fizeti, a kereset 70%-val talán...)

Kérném ebben segítségét.

Köszönettel:

Besenyei Csaba

Erikita # e-mail 2017.11.09. 15:18

Kedves Szakértő!

A Gyed Extrával kapcsolatban lenne kérdésem. Részmunkaidőben (heti 8 vagy 10 neveléssel-oktatással lekötött munkaidő), szeretnék visszamenni dolgozni.
Ebben az esetben a munkáltató köteles elfogadni, hogy munkába kívánok állni a Gyed ideje alatt?
Továbbá tetszőleges óraszámban mehetek vissza dolgozni a gyed ideje alatt, vagy a munkáltató megszabhatja a nagyobb óraszámban történő foglalkoztatást?
Előre is köszönöm!

HeyGirl # e-mail 2017.11.09. 13:36

Tisztelt Szakértő!
Azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy 2017.január 13.-án tettem az egyetemen felsőoktatású szakképzésen záróvizsgát, és az első gyermekemet várom, mely 2017. december 6.-ára van kiírva. A kérdés a következő, a gyermek születése után jogosult vagyok-e diplomás GYED igénylésére.
Válaszát előre is köszönöm.

ildó87 # e-mail 2017.11.07. 21:08

Tisztelt Szakértő!
Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz,hogy 19hónapos a kislányunk.októberben álltam vissza munkába(anyuka) és megigényeltem az extra gyedet de most hallottam hogy apuka is "mehetne" extra gyedre mivel neki magasabb a bevétele így a család is jobban járna. Az lenne a kérdésem hogy lehetséges e hogy apuka vegye igénybe az exta gyedet? milyen feltételek vannak?mi kell tenni?visszamenőleg megkaphatnák e az ellátást?

Anita9 # e-mail 2017.11.06. 18:26

Tisztelt Szakértő!
Szeretném a segítségét kérni a következő témában.
Jelenleg Gyed-en vagyok a 18 hónapos kisfiammal, viszont várandós vagyok (veszélyeztetett) a 2. gyermekemmel. Orvosom táppénzre venne, szükség esetén.
Az volna a kérdésem, hogy vissza tudnék -e menni dolgozni és rögtön táppénzre menni, hogy a Gyed extra igényelhető legyen a kisfiam 2 éves koráig. A szabadságomat a 2. gyermek után szeretném kivenni, ha lehetséges ez a verzió. Lehetséges-e, illetve kedvezőbb volna -e esetleg, ha a férjem igényelné meg a Gyed extrát, mivel magasabb a fizetése? A munkahelynek jogában áll -e elutasítani a kérésemet? Segítő válaszát előre is köszönöm!

Mókuska8 # e-mail 2017.10.27. 08:56

Tisztelt Szakértő!
Főállású egyéni vállalkozóként dolgozom, jelenleg táppénzen vagyok, várandósság miatt.
Az lenne a kérdésem, hogy a CSED-et, GYED-et, és a GYES-t a bruttó jövedelem után, vagy a megfizetett TEB és PEB járulék alap (ami esetemben a bruttó bér 1,5x-ese után fizetendő egyéni vállalkozóként) fogják számolni?

A CSED időszaka várhatóan 2018. május végétől november elejéig fog tartani.

Az lenne a kérdésem, hogy ha a GYED-nél a férjem menne GYED extrára, abban az esetben a 180 nap átlag jövedelmét (ha jól tudom) a GYED igénybevételét (kb. 2018 november ) közvetlenül megelőző 180 nap jövedelmét fogják figyelembe venni (kb. 2018 április-november), vagy a GYED folyósítása alatti időszakban is vizsgálják, hogy mennyi a jövedelem?

A GYED extra mértéke mennyi, a bruttó jövedelem hány százaléka? Ha mellette 8 órában dolgozik, milyen járulékfizetési vonzattal jár?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.

Vivien.26 # e-mail 2017.10.21. 13:44

Üdv!segìtséget szeretnek kérni.
Van egy 6 hós és egy 4 éves kislányom, mind kettőre gyest kapok.mivel nagyobbik lányom sajnos tartósan beteg.Gyed extrát apuka szeretné igényelni, én már le mondtam a kisebbik lányom gyeséről.de a munkahelyén azt mondták h a másik gyesről is le kell mondanom.Ez valóban így van?köteles vagyok arról is lemondani?köszönöm szépen a választ!
Szép napot!

pazs #   2017.10.20. 10:28

Bendeati: a gyedet megállapító határozatban benne van, hogy meddig jár (a gyerek két éves koráig), nem kell külön lemondani.

Lujzi11: több baj is van az elképzeléseddel. Legfőképpen az, hogy nem jár egyszerre a gyed és a táppénz (kivéve, ha visszamész dolgozni, azaz nem veszel ki gyereknevelés céljából fizetés nélküli szabadságot, de szerintem nem ez a terv, pláne azért nem, mert akkor megszűnik a rendes felmondás elleni védelmed is), másodsorban az, hogy táppénz eleve csak akkor jár, ha van élő jogviszonyod (tehát ha felmondasz vagy más módon megszűnik a munkaviszonyod, nem jár). A munkahelyed azért nem tud segíteni, mert nem tb-kifizetőhely? Akkor add be az igénylést simán (a gyed extrát ugyanúgy kell igényelni, mint a gyedet, és amúgy mind a kettőt gyednek hívják).

Lujzi11 # e-mail 2017.10.20. 07:02

Üdv! Segítséget szeretnék kérni. 2017.05.20.án 1460grmal született kislányunk. Emelt összegű családi pótlékot kapunk. Egyéb betegségünk nincs. November elején lejár a CSED. A munkahelyemen tudnának segíteni a GYEd extra igénylésénél. Azt szetetném kérdezni, hogy tudnánk kihozni a legtöbbet? A GYEDET 2 éves koráig kapom. A gyermek 1 éves koráig mehetnék táppénzre, majd a következő 2 évben 84-84 nap táppénzre lennék jogosult.( persze ha jól tudom)
Hogyan lenne a legjobb, hogy a GYEDET és a táppénzt is kapjam 1 éves koráig? Papíron vissza kell menni dolgozni, felmondani a fizetés nélküli szabit, és kivenni a rendes szabadságot, majd táppénzre menni? Így járna mindkét ellátás? Kérem segítségét! Előre is köszönöm!

Bendeati # e-mail 2017.10.19. 22:05

Tisztelt Szakértő!
Lehet volt már kérdés, de sehol sem találok egyértelmű választ arra, hogy a GYEDet le kell-e mondani annak megszűnésekor, vagy automatikusan nem folyósítják tovabb?
A helyzetet bonyolítja, hogy en, az apuka veszem igénybe a gyed extrát, ez jár le most október végén a gyermek masodik születésnapján, de az anyuka veszi majd igénybe a gyes-t, amit meg is igenyeltunk.
Válaszát előre is köszönöm.

sortie #   2017.10.13. 08:00

gaborjnemeth 2017.10.12. 22:21
Tisztelt Szakértő !
Az alábbi ügyben szeretném a segítségüket kérni:
Jelenleg feleségem van otthon kisgyermekünkkel és gyermekgondozási segélyt kap, nem kaphatott GYED-et, mivel nem volt meg a biztosítási jogviszonya.
Amikor kisfiúnk fél éves lesz el szeretnék menni GYED- extrára, ha jól értettem ez lehetséges a jelenlegi 8 órás munkám megtartása mellett is, így annyi változna, hogy feleségem részére kellene fizetnünk az egészségügyi szolgáltatásért.
Jól tudom?
Továbbá szeretnék érdeklődni, hogy álláskeresési járadékon voltam, ez is beleszámít a 365 nap biztosítási jogviszonyba melynek meg kell lennie 2 évvel a gyermek születése előtt?
Amennyiben jogosult vagyok a jövedelmem hány százaléka lesz az összeg?
Hogyan és mikor lehet ezt igényelni, a gyermekgondozási segélyt le kell mondani vagy automatikusan megszűnik?
Megtisztelő válaszát előre is megköszönöm:

T. Kérdező!

Igen, jól tudja.

Igen, az álláskeresési járadék időtartama a Tbj. 5. § taxációjában (zártkörű felsorolás) szerepel, így ez az idő biztosításban töltött időnek minősül.

A feleségének erről írásban le kell mondani. Célszerű a lemondó nyilatkozat egy példányát a GYES-t folyósító szerv részére megküldeni, a lemondó nyilatkozat egy másik, eredeti példányát pedig az Ön GYED igénye mellé csatolni.

Az igényben és a nyilatkozatban egy konkrét dátumot kell megjelölniük. GYED az apának az Ebtv. 42/B. § (1) értelmében legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól (szülést követő 169. nap) a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Az átfutási/ügyintézési idő miatt az igényt célszerű ezt megelőzően kb. 30 nappal benyújtani.
Nagyon leegyszerűsítve az irányadó időszakban elért bruttó jövedelmének a 70%-a, amelyből adóelőleget és 10% nyugdíjjárulékot vonnak.

Tekintettel arra, hogy 2017.01.01-től ha a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, illetve a baleseti táppénz kapcsán a kormányhivatal jár el első fokon, akkor a feladatok úgy oszlanak meg kormányhivatalon belül, hogy az elbírálási feladatokat a megyeszékhely járási (fővárosi kerületi) hivatala, ezen belül is annak családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya látja el, míg a folyósítási és jogorvoslati feladatokat főszabály szerint a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal végzi, ezért

 • további kérdéseivel a kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályához-

  fordulhat.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiért felelős központi hivatal, azaz Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának (prof. Dr. Mészáros József) a barabas.annamaria@onyf.hu , (ONYF központi iratkezelés) e-mail címen, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére, illetve a tárgykör megjelölésével érdeklődhet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu e-mail címén is.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017.01.01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.13. fejezete értelmében az ONYF Egészségbiztosítási Főosztályának feladatai közé tartozik az is, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénz, gyáp, csed, gyed, baleseti táppénz) kapcsolatban lakossági megkeresésre szakmai tájékoztatást adjon, illetve segítséget nyújtson az biztosítottaknak az igény érvényesítéséhez. Mindezek alapján kérdéseikkel bátran fordulhatnak közvetlenül az ONYF Egészségbiztosítási Főosztályához is.

gaborjnemeth # e-mail 2017.10.12. 22:21

Tisztelt Szakértő !

Az alábbi ügyben szeretném a segítségüket kérni:
Jelenleg feleségem van otthon kisgyermekünkkel és gyermekgondozási segélyt kap, nem kaphatott GYED-et, mivel nem volt meg a biztosítási jogviszonya.
Amikor kisfiúnk fél éves lesz el szeretnék menni GYED- extrára, ha jól értettem ez lehetséges a jelenlegi 8 órás munkám megtartása mellett is, így annyi változna, hogy feleségem részére kellene fizetnünk az egészségügyi szolgáltatásért.
Jól tudom?
Továbbá szeretnék érdeklődni, hogy álláskeresési járadékon voltam, ez is beleszámít a 365 nap biztosítási jogviszonyba melynek meg kell lennie 2 évvel a gyermek születése előtt?

Amennyiben jogosult vagyok a jövedelmem hány százaléka lesz az összeg?
Hogyan és mikor lehet ezt igényelni, a gyermekgondozási segélyt le kell mondani vagy automatikusan megszűnik?

Megtisztelő válaszát előre is megköszönöm:

Jusztasz #   2017.10.10. 11:40

Orsha 2017.09.28. 14:58

Tisztelt Szakértő!

Második gyermekemet várom, úgy tervezem, hogy a születése után 5 hónappal, a CSED lejártával visszatérek a munkába - ennek anyagi okai vannak.
A kérdésem, hogy ebben az esetben nem jár a munkavégzés mellett GYED? Mindenhol 1 év utáni munkábaállásról olvasok...

Köszönettel:

Valószínűleg régi hozzászólásokat olvas. Változott a jogszabály, GYED mellett akár napi 8 órában is dolgozhat.

Szabályzatának 1.13. fejezete értelmében az ONYF Egészségbiztosítási Főosztályának feladatai közé tartozik az is, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénz, gyáp, csed, gyed, baleseti táppénz) kapcsolatban lakossági megkeresésre szakmai tájékoztatást adjon, illetve segítséget nyújtson az biztosítottaknak az igény érvényesítéséhez. Mindezek alapján kérdéseikkel bátran fordulhatnak közvetlenül az ONYF Egészségbiztosítási Főosztályához is.

Orsha # e-mail 2017.09.28. 14:58

Tisztelt Szakértő!

Második gyermekemet várom, úgy tervezem, hogy a születése után 5 hónappal, a CSED lejártával visszatérek a munkába - ennek anyagi okai vannak.
A kérdésem, hogy ebben az esetben nem jár a munkavégzés mellett GYED? Mindenhol 1 év utáni munkábaállásról olvasok...

Köszönettel:

monoszkop #   2017.09.25. 11:42

m„ évi 1979 2017.09.23. 22:24
Tisztelt szakértő.
Segítségét szeretném kérni.
Megtudtuk hogy a férjem is igényleheti a gyed extrat, és mivel neki magasabb a bére ,igy ezzel szeretnénk is élni.
A problémánk az ,hogy a férjem fizetéséből tiltással az ex párja havonta kapja a gyerektartáat ami a fizetése 25%a. Viszont ha a cég ahol dolgozik (audi) fizetésként számolja a gyed extrára fizetett összeget, akkor abbol is elveszik a 25% ot ?
Vagy van erre valami törvény? Mi ugy gondoljuk hogy ez a pénz amit a közös haztartásában élő kisfiunkra kapnánk ,abbol nem vonhatják le a nem velünk élő kisfiú javára.
Mi ilyenkor az eljárás?
Válaszát előre is köszönöm.

T.Kérdező!

Hogyan fogalmaz az ítélet?

A Tb. ellátás (táppénz, csed, gyed) eredetileg keresetpótló juttatásként funkcionált, azaz a betegség, szülés miatti keresetet hivatott pótolni.

A TB. ellátást nem a 2. gyermek, hanem a szülő kapja, amely bér jellegű, keresetpótló juittatás, ebből következően nem mentes a tartásdíjfizetési kötelezettség alól.

A tb. ellátásból tehát lehet tartásdíjat vonni, de legfeljebb 33%-ot.

Igen, van rá jogszabály.

Egyrészt a PTK, másrészt 1994. évi LIII. törvény,
a bírósági végrehajtásról szóló törvény, harmadrészt az egészségbitosításról szóló törvény.

Ptk. 4:215. § [A szülő tartási kötelezettsége]
(1) A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles.

4:216. § [A gyermektartás módja]
(1) A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti (a továbbiakban: gyermektartásdíj).

4:217. § [A szülők megegyezése a gyermektartásról]
(1) A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó.

4:218. § [A gyermektartásdíj bírósági meghatározása]
(1) A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.
(2) A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni:

 1. a gyermek indokolt szükségleteit;
 2. mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét;
 3. a szülők háztartásában eltartott más - saját, mostoha vagy nevelt - gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli;

(4) A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.

 • Amennyiben a GYED-et az apa veszi igénybe, úgy az az Ő jövedelmének számít!!!

Tekintettel arra, hogy 2017.01.01-től ha a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, illetve a baleseti táppénz kapcsán a kormányhivatal jár el első fokon, akkor a feladatok úgy oszlanak meg kormányhivatalon belül, hogy az elbírálási feladatokat a megyeszékhely járási (fővárosi kerületi) hivatala, ezen belül is annak családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya látja el, míg a folyósítási és jogorvoslati feladatokat főszabály szerint a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal végzi, ezért

 • további kérdéseivel a kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályához-

  fordulhat.

Levonás egészségbiztosítási pénzbeli ellátásból

68. § A baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a csecsemőgondozási díjból legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések fejében:

A munkáltató felelőssége

79. § (1) A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek.

m évi 1979 # e-mail 2017.09.23. 22:24

Tisztelt szakértő.

Segítségét szeretném kérni.
Megtudtuk hogy a férjem is igényleheti a gyed extrat, és mivel neki magasabb a bére ,igy ezzel szeretnénk is élni.
A problémánk az ,hogy a férjem fizetéséből tiltással az ex párja havonta kapja a gyerektartáat ami a fizetése 25%a. Viszont ha a cég ahol dolgozik (audi) fizetésként számolja a gyed extrára fizetett összeget, akkor abbol is elveszik a 25% ot ?
Vagy van erre valami törvény? Mi ugy gondoljuk hogy ez a pénz amit a közös haztartásában élő kisfiunkra kapnánk ,abbol nem vonhatják le a nem velünk élő kisfiú javára.
Mi ilyenkor az eljárás?
Válaszát előre is köszönöm.