Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


határozott idejű bérleti szerződés felmondása

paxia # e-mail 2018.05.02. 12:07

A féle témához ::

"A határozott idöre szóló, illetöleg valamely feltétel bekövetkezésig tartó lakásbérleti jog a szerzödésben meghatározott idö elteltével, illetöleg a feltétel bekövetkezésekor szünik meg."

Az a mondat azt definiálja, hogy a szerződésben
rögzített esemény (pl: piros hó esik) ugyanolyan
elbírálás alá esik, mint egy adott időhatár elérése.
Ennek az a logikája, hogy egy időszak letelte is
tulajdonképpen egy esemény, csak ezt az
eseményfajtát valamiért szeretjük külön kezelni.

Ugyanakkor a "legkésőbb" szó definiálatlanná teszi a
közbenső időszakot. Azaz szerintem a szerződés
egyszerre határozott illetve határozatlan idejű: Az
esemény (eladás) eléréséig határozatlan, attól kezdve
pedig határozott idejű.

nonolet # e-mail 2018.04.23. 09:44

Keresd már MOST hisz napok óta tudod, hogy: KELL!!!!

szörfös # e-mail 2018.04.23. 09:36

Igen, a "legkésöbb" szóból lehet egy hurkot kötni, de ott van még a 6:117. § Ptk a függöben lévö feltétel.

A "legkésöbb" alatti idöt meg kellet volna további feltételekkel illetve magyarázattal szabni, pl. akkor azideig a rendes felmondási idö érvényes, stb. De ez nem kötöttük meg.

Nos, hadd mondja ki a végsö szót egy biróság. Kiváncsi vagyok erre a jogorvoslásra.

Az eredeti kérdésmre azonban még nincs válasz:

milyen határidö van (ha egyáltalán van ilyen) ellentmondani a bérbeadó felmondására, ha nem tudok június végéig kiköltözni? Vagy maradjak és várjam meg a birósági jogeröt kiköltözésre. Vagy informáljam a "jó fejet" elöre, hogy tudjon diszponálni idöben?

A problémám a július elejétöl való újabb appartement keresés: itt a Balaton partján július és augusztus között minden fáskamrát és seprüszekrényt kiadnak; a lakáspiac csak az ösztöl müködne megint.

Szomorú örökös #   2018.04.22. 07:01

szörfös

Szerintem sincs szó határozott időről. Egyszerűen azt határozta meg a tulajdonos, hogy amennyiben eladásra kerül az ingatlan, te azt nem akadályozhatod azzal, hogy ott maradsz a lakásban. Nekem is volt bérlő a lakásomban, amikor árultam, nagyon sok jelentkezőnek éppen ez volt az egyik fő ok, amiért nem érdeklődtek tovább. Jobban teszed, ha készülsz a június végi költözésre.

nonolet # e-mail 2018.04.21. 23:50

"A jelen bérleti szerződés legkésöbb!!!!!!!!
az ingatlan eladásáig terjedő időszakra jött létre."

Ez így határozatlan idejű a "legkésőbb" miatt.

Lásd: viszek neked egy kiló kenyeret legkésőbb 11 óráig.
Mostantól 11-ig tehát bármikor vihetem.

A bérlet pedig bármeddig tarthat, a felek döntése szerint
De csak max az eladásig.

- -

A "legkésőbb" nélkül jelentené azt
amit te szeretnél,
hogy
az eladásig maradhatsz.

(de akkor maradnod is kéne, te sem mondhatnád fel)

drbjozsef # e-mail 2018.04.21. 20:56

Szerintem a "legkésőbb" szó érdemben módosítja a mondat jelentését. Számomra pont a határozatlansága tűnik fel elsőre.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

szörfös # e-mail 2018.04.21. 19:29

Kedves Hölgyeim és Uraim,

köszönöm a kimeritö válaszokat. Bocsánat hogy csak most tudok érdemben válaszólni, illetve kiegésziteni. àprilis 17.-én kaptam az emailt.

Remélem nem sértek szerzöi jogokat, ha a bérleti szerzödésböl idézek:

"2. A jelen bérleti szerzödés legkésöbb az ingatlan eladásáig terjedö idöszakra jött létre.

A bérlö tudomásul veszi - mivel az ingatlan eladás céljából piacon van - amennyiben az ingatlan eladásra kerül, a felmondási idöszak két hónap".

Ennyi. Mást nem kötöttünk ki. Semmi Ptk.-t.

Olvasom a "1993. évi LXXVIII törvényböl" -böl, ahogy ajánlották volt, ahol a 23.§ (2) alatt az áll:

"A határozott idöre szóló, illetöleg valamely feltétel bekövetkezésig tartó lakásbérleti jog a szerzödésben meghatározott idö elteltével, illetöleg a feltétel bekövetkezésekor szünik meg."

Mint nem juriszt azt gondolom, hogy az utólsó félmondat illik a szerzödésemhez, tehát mégis egy határozott idöre szóló szerzödésröl lenne szó.

Szép Vasárnapot mindnyájuknak!

nonolet # e-mail 2018.04.21. 14:11

szörfös

Nabumm... éppen nem a ház eladása miatt mondott fel, hanem csak úgy.

Mit ír szerződésed normál felmondásról?

Ha semmit akkor a PTK játszik.

Miszerint ...

A hónap 15.-ig a hónak végére lehet felmondani.
A hónap 15.-e után a következő hó végére lehet felmondani.

A június végi határidő tehát teljesen korrekt!
Hisz MÉG!!! több mint 2 hónap van addig.

Vagyis semmilyen kifogásod nem lehet ellene,
HA!! a konkrét
szerződésed nem mond a 2 hónapnál is hosszabb időt.

Szomorú örökös #   2018.04.21. 10:00

szörfös

A lakásbérleti szerzödésünkben kikötöttük, hogy a bérleti szerzödés e ház eladásákor 2 hónap felmondási idö után megszünik. Nos a bérbeadó a házat ugyan nem adta még el (felújjitása még nem fejezödött be), de felmondott most junius végére emailben: szépen megkért, hogy költözzek ki 2018 junius végéig.

Szerintem nem úgy kötöttétek a szerződést, hogy csakis akkor mondhat fel neked, ha már eladta a lakást. Úgy olvasom, hogy felújítás van a lakásban, szerintem nagy valószínűséggel már úgy szeretné befejezni, hogy üres a lakás, nem?

Eddig minden kauciót, bért, rezsiköltséget meg lettek téritve. Tehát nem volt oka emiatt felmondani.

Nem azért mondott fel, mert esetleg nem fizettél volna rendesen, hanem azért, mert nyilván már nélküled szeretné befejezni a felújítást, ahogy fentebb is írtam. Én így gondolom. Ha nem határozott idejű volt a szerződés - ez a kikötés, amit eladásra írtál, nem teszi határozott idejűvé - akkor bármikor felmondhat neked jogszerű feltételekkel. Szerintem korrektül járt el, de az enyém egy laikus vélemény csak.

wers # e-mail 2018.04.20. 17:20

Béla, valahogy ezt akartam kérdezni. De a kérdező nem válaszol.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.04.20. 16:05

Határozott idejű szerződést nem lehet rendes felmondással megszüntetni. De nem tudjuk, hogy a konkrét szerződés határozott idejű-e.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef # e-mail 2018.04.20. 13:08

A lakásbérleti részben nincs határozott idejű szerződésről szó, ha jól sejtem, ez lehet a gond.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.04.20. 11:14

De. És akkor?

www.kbs-ugyved.hu

GubElek # e-mail 2018.04.20. 10:53

drbjozsef
lakásbérletre nem ez vonatkozik?

"Ptk. 6:347. § [Rendes felmondás]

(1) A határozatlan időre kötött szerződést bármelyikfél a hónap tizenötödik napjáig a következő hónapvégére mondhatja fel.
(2) Ha a felmondás nem az (1) bekezdésben meghatározott határidő betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő második hónapvégére felmondottnak kell tekinteni."

drbjozsef # e-mail 2018.04.20. 10:49

Habár én nem lennék biztos abban, hogy ez egy határozott idejű szerződés.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef # e-mail 2018.04.20. 10:48

Jogos.
Ugyanez paragrafus :
(2) A határozott időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers # e-mail 2018.04.20. 10:42

A topik címe alapján mitha határozott idejű lenne a szerződés.

drbjozsef # e-mail 2018.04.20. 10:34

(már ha felteszem, havonta fizetted a bérleti díjat, ahogy általában szokás)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef # e-mail 2018.04.20. 10:34

Egyszóval : Ha április 15 előtt mondott fel, akkor április végéig is kérheti a kiköltözést jogszerűen, ha utána akkor is legkésőbb május 30-ig ki kell költöznöd.

Igazán jó fej volt, hogy június végéig engedi.

Keress másik albit.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef # e-mail 2018.04.20. 10:31

Feltehetőleg kikötöttétek a szerződésben a nem szabályzott kérdésekre a Ptk.-t is, de ha nem kötöttétek ki, akkor is érvényes. Ha eszerint mondott fel, akkor jogszerű a felmondása akkor is, ha az általatok írt feltétel nem teljesül. Anélkül is felmondhat törvényesen :

Ptk 6:339. § [A bérleti jogviszony megszüntetése rendes felmondással]
(1) A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja

  1. napi bérleti díj kikötése esetén bármikor, egyik napról a másikra;
  2. heti bérleti díj kikötése esetén a hét végére, legkésőbb a hét első napján;
  3. havi bérleti díj kikötése esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig;
  4. hosszabb időszakra kikötött bérleti díj esetén a szerződésben meghatározott időszak végére, legkésőbb az azt megelőző harmincadik napig.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

szörfös # e-mail 2018.04.20. 09:44

Tisztelettel!
A lakásbérleti szerzödésünkben kikötöttük, hogy a bérleti szerzödés e ház eladásákor 2 hónap felmondási idö után megszünik. Nos a bérbeadó a házat ugyan nem adta még el (felújjitása még nem fejezödött be), de felmondott most junius végére emailben: szépen megkért, hogy költözzek ki 2018 junius végéig. Eddig minden kauciót, bért, rezsiköltséget meg lettek téritve. Tehát nem volt oka emiatt felmondani. Kérdésem: milyen HATÀRIDÖK vannak a védekezésemre, például ellentmondásra, és egy jogi per elinditásra a járási biróságon (természetesen ügyvéddel, akit még meg kell Veszprémben keresnem), hogy ne veszitsek jogot? Köszönöm fáradságukat, üdvözlettel

Kenji # e-mail 2018.04.13. 10:37

Nonolet

Köszönöm a segítséget.

drbjozsef # e-mail 2018.04.13. 10:09

Se támadás, se gúnyolódás nem volt ebben. Csak tény. Vagy valami szociális alapon bérelsz? Ha nem, akkor korrekt volt a bérveadó éveken át. A felmondással nem, azt az általa akart idő alatt nem kell megtenned, de a szabályos felmondásra igen.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef # e-mail 2018.04.13. 08:07

Marcsi,

ha úgy jobb, ne úgy fogd fel, hogy több százezer forint plusz kiadásod lesz a következő 11 hónapban, hanem úgy, hogy az elmúlt 2-3 évben több milliós ajándékot kaptál a bérbeadótól, ha nem emelte rendszeresen piacira a bérleti díjadat...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

MajorDomus # e-mail 2018.04.12. 23:36

Hááát,én azért nem tenném....