Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Közös képviselő lemondása társasházban

asd94 # e-mail 2018.02.24. 09:46

MajorDomus

"Nem!"

Tartalmas, alaposan kifejtett érv.
Mindazonáltal, mint már többrendbelileg is elhangzott, a Perseus által felvetett esetben - amiről beszélgetünk - nincs jelentősége, mivel már mindkét időpont eltelt, a 60 és a 90 nap is (egyébként a KK szerződésében 60 napos felmondási idő van kikötve, de már ez sem oszt, mert letelt.) A szóbanforgó ex KK már ügyvivőnek sem minősül uszkve 02.07-e óta. A Számvizsgáló Bizottság pedig volt olyan "ügyes", hogy még a 90 nap alatt sem gondoskodott új KK-t megválasztó közgyűlés összehívásáról. Ellenben fantasztikus kreativitásuktól vezérelve, még a 90 napon túl is megengedik a már nem-ügyvivő KK-nak, hogy törvénytelenül, az idei "népnyúzó" költségvetést is előterjessze. Hab a tortán, hogy ügyvivősége alatt pedig még új Szmsz-re vonatkozó írásbeli szavazást is lebonyolíttattak vele. Egy Szmsz ugyebár "cseppet sem" hosszútávra kiható dolog, még egy ügyvivő KK is vígan bevállalhatja a lemondási ideje alatt, nem számít, ha ez is csak a törvénytelenség határát súrolja.

MajorDomus # e-mail 2018.02.23. 23:29

Ha a közös képviselő megbízatása úgy szűnik meg

, hogy magától lemond, azaz nem a közgyűlés menti fel, akkor a lemondására a Ptk. szerinti, a vezető tisztségviselők lemondására irányadó 60 nap az irányadó, és nem a Thtv. szerinti 90 nap (ez utóbbi a közgyűlés általi felmentés esetére vonatkozik.) Szerintem.

Nem!

asd94 # e-mail 2018.02.23. 14:37

Ha a közös képviselő megbízatása úgy szűnik meg, hogy magától lemond, azaz nem a közgyűlés menti fel, akkor a lemondására a Ptk. szerinti, a vezető tisztségviselők lemondására irányadó 60 nap az irányadó, és nem a Thtv. szerinti 90 nap (ez utóbbi a közgyűlés általi felmentés esetére vonatkozik.) Szerintem.
De abból szempontból ez a Perselus által felvezett jogesetet figyelmébe véve mindegy is, mert elhangzott, hogy ott már mindkét időpont eltelt.
Ezt követően én azt a kérdést vetettem fel, hogy a már nem ügyvivő közös képviselő, és az Szvb jogosult-e költségvetést előterjeszteni. Örömmel látom a választ, hogy nem. Ezzel egyet is értek.
Ennek ellenére, jelentem, megcsinálták! (Tiszta "véletlenül" engem is idevezérelt a sors erre a fórumra, és raismertem az ügyre.) A már nem ügyvivő ex közös képviselő az Szvb-vel karöltve összehívta a közgyűlést, és előterjesztették az ez évi, újabb "népnyúzó" költségvetést, amihez nem rendelkeznek jogosultsággal! Fantasztikus költségvetésükben egy teremgarázsbeli, saját tulajdonú gépkocsibealló közös költsége immár 8500-9500 Ft lesz! Még ahhoz is volt képük, hogy mindezt úgy tegyék, hogy egy másik napirendi pontban ugyanazon a közgyűlésen az KK-t is megválasztják, és még így sem képesek neki a megadni a lehetőséget, hogy ő készíthesse el az új költségvetést!
De csodálkoznak, ha a jogász tulaj beperli őket, amikor még egy laikusnak is bűzlik az egész a törvénytelenségtől, hát még egy jogásznak!

MajorDomus # e-mail 2018.02.21. 21:43

33. § (1) A közgyűlést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze. A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a társasházban – jól látható helyen – ki kell függeszteni.

A gyengébbek kedvéért.....
Többször elmagyaráztuk itt a fórumon...

Ezt is....
...,,a közös képviselőt bármikor felmentheti...!!!

Nem!
Csak akkor,ha a közgyűlés törvényesen lett összehiva,és szerepel a napirenden!

drbjozsef # e-mail 2018.02.21. 06:51

dezso gondolom erre célozhat, bár a "legfeljebb" szó értelmezése nem sikerül.

(3) A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő - intézőbizottság esetén annak elnöke - a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését.

Megjegyzem, a Tht szerint akár azonnali hatállyal is felmenthetik megfelelő feltételek esetén.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

osmi # e-mail 2018.02.20. 22:31

ragyasdezso!
Kérlek, idézd a vonatkozó passzust!

ragyasdezso # e-mail 2018.02.20. 22:09

asd94

Nem terjeszthet elő semmit, csak összhívhatja a közgyűlést, hogy válasszanak társasházkezelőt, vagy IB-t, vagy közös képviselőt.

www.nyitako.hu

ragyasdezso # e-mail 2018.02.20. 22:06

osmi
A Társasházi.

www.nyitako.hu

osmi # e-mail 2018.02.20. 17:35

asd94!
A SzVB elkészítheti a költségvetést és a kgy. elé terjesztheti, ha jegyzői törvényességi vizsgálatot akar a
Társaháznak, azaz önmagának,ill. pereskedni akar Önmagával. Ilyennel még nem találkoztam, de végül is...

osmi # e-mail 2018.02.19. 23:36

Melyik tv.nem enged?:)

asd94 # e-mail 2018.02.19. 22:58

Ha az SZVB hívja össze a közgyűlést az új közös képviselő megválasztására, ez esetben az SZVB készíthet-e és előterjeszthet-e a közgyűlésen egyúttal költségvetési tervezetet is? Azaz megteheti, hogy nem várja meg ezzel az új közös képviselőt? Ha igen, előterjesztheti-e a költségvetési tervezetet akkor is, ha a lemondott közös képviselő nem készített elszámolást, beszámolót ez előző évről?
És ha nem készített, akkor az elszámolást, beszámolót, ki jogosult/köteles elkészíteni a lemondott KK helyett?
Gondolom, regisztrált könyvvizsgáló minden esetben szükséges mind a beszamolohoz, mind a költségvetési tervezethez (?). (Már amennyiben nem állnak fenn az ez alól mentesítő törvényi feltételek.)

ragyasdezso # e-mail 2018.02.19. 22:01

PerselusPiton

A törvény nem enged 60 napos felmondási időt csak 90 naposat, de 02.07.-én az is lejárt. Az SZVB hívhat össze közgyűlést!

www.nyitako.hu

osmi # e-mail 2018.02.19. 07:53

ld.02.28.17:28
"A Számvizsgálóknek kellett volna k.k.választó kgy.-t összehívni."

PerselusPiton # e-mail 2018.02.18. 23:29

Megbízási szerződéssel dolgozott, és társasházkezelői feladatokat is ellátott.

Ha jól értem, akkor a megbízási szerződés miatt a jogviszony a 60 napos felmondási idő leteltével lejárt, és jelenleg nincs törvényes közös képviselője a társasháznak, vagyis akkor elvileg még ügyvivőként sem járhat el.

Ilyen esetben ki hívhatja össze a közgyűlést az új közös képviselő megválasztása céljából?

osmi # e-mail 2018.02.18. 21:44

"A közös képviselőnk 2017.11.08-án, 60 napos felmondási idővel írásban felmondott, a felmondási ideje így 2018.01.07-én lejárt."

ragyasdezso # e-mail 2018.02.18. 21:42

PerselusPiton

Amennyiben a közös képviselő megbízási szerződést kötött a házzal, és az alapján felmond, a jogviszony a Ptk. 6:272. § alapján megszűnik a felmondási idő lejártakor. Abban az esetben, ha nem jött létre megbízási szerződés, és lemond, mindaddig, amíg azt a közgyűlés nem fogadja el, addig köteles a közös képviselői feladatokat ellátni figyelemmel arra, hogy a Tht. szabályai alapján működik a közöttük fennálló jogviszony, és a Tht. 28. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés menti fel a közös képviselőt.

www.nyitako.hu

ragyasdezso # e-mail 2018.02.18. 21:25

osmi

Ha nem társasházkezelő volt, csak közös képviselő, akkor amíg a közgyűlés határozatot nem hoz róla Ő a közös képviselő!

www.nyitako.hu

nonolet # e-mail 2018.02.18. 17:46

PerselusPiton

Rakjátok ki a bizottságból ... hagy érezze a törődést.

osmi # e-mail 2018.02.18. 17:28

Piton!
28.§ 3) A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő - intézőbizottság esetén annak elnöke - a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését.
Szerintem nem volt jogosult kgy. összehívására, hiszen már nem volt k.k.A Számvizsgálóknek kellett volna k.k.választó kgy.-t összehívni. Csak ki kéne deríteni, hogy mi a valódi célja "kekec úrnak", mert így minden k.k. el fog menekülni.

PerselusPiton # e-mail 2018.02.18. 15:28

A probléma az, hogy van egy jogász tulajdonos, aki történetesen számvizsgáló bizottsági tag is, és gyakorlatilag nem tetszik neki az szmsz szerint ráeső közös költség, ezért minden olyan közgyűlési határozatot megtámad, ami a költségvetést érinti, és vitatja azt, hogy

  • a közös képviselő egyáltalán ügyvivőnek számít-e még
  • joga van-e még egyáltalán közgyűlést összehívni
  • joga van-e még egyáltalán költségvetési tervet készíteni és előterjeszteni

A ház likviditása, működőképessége láthatóan nem érdekli, csak az, hogy neki ne kelljen annyit fizetnie, és ezért már 3 pert is indított, amelyekből két esetben formai okokból a bíróság érvénytelenítette a vonatkozó közgyűlési határozatokat.

Miután szeretnénk elejét venni a további pereskedési lehetőségeinek, ezért szeretném körbejárni ezt a témát, hogy jelen helyzetben mit tehetünk törvényesen, amibe jogilag nem fog tudni belekötni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.18. 12:33

Mi a valódi problémád? Szimplán utálod, te akarsz lenni a közös képviselő vagy mi?

www.kbs-ugyved.hu

PerselusPiton # e-mail 2018.02.18. 11:23

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az alábbiakban kérném a segítségüket.

A közös képviselőnk 2017.11.08-án, 60 napos felmondási idővel írásban felmondott, a felmondási ideje így 2018.01.07-én lejárt.

A Számvizsgáló Bizottság elnöke 2017.12.01-jén kérte a közös képviselőt a közgyűlés összehívására 2017.12.12-re, a közös képviselő - a számára előírt 30 napon belül - 2017.12.18-án meghívót küldött ki, melyben 2018.01.10-re hívta össze a közgyűlést.

A közgyűlésen nem volt napirendi pont a közös képviselő felmentése, és nem született határozat arról sem, hogy ügyvivőként milyen feladatokat kell ellátnia.

A közös képviselő ugyanakkor szóban vállalta, hogy az új közös képviselő megválasztásáig ügyvivőként el fog járni, és ez rögzítésre került a jegyzőkönyvben is. A konkrét ügyvivői feladatok nem kerültek rögzítésre.

Napirendi pont volt viszont, hogy a Számvizsgáló Bizottság felhatalmazást kapott a közös képviselői feladatokra pályázat kiírására, lebonyolítására és a jelöltek közgyűlés elé terjesztésére.

Miután még nem választottunk új közös képviselőt, ezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseim merültek fel:

  1. Jogsértő-e, hogy a közös képviselő a 60 napos felmondási idő után is ügyvivőként jár el?
  2. Összehívhat-e közgyűlést a közös képviselő a 60 napos felmondási idő letelte után úgy, hogy elvileg ügyvivőként jár el?
  3. Készíthet-e költségvetési tervet a közös képviselő a 60 napos felmondási idő letelte után úgy, hogy elvileg ügyvivőként jár el?
  4. Ha összehívhat közgyűlést, annak lehet-e az általa készített költségvetési terv is az egyik napirendi pontja? Vagy csak kizárólag az új közös képviselő megválasztása lehet napirendi pont?
  5. Ha esetleg nem hívhat össze közgyűlést, akkor ki és milyen feltételekkel?

Köszönettel:
Perselus Piton

MajorDomus # e-mail 2017.08.10. 22:46

És van értelme,ha nem munkaszerződés?

ragyasdezso # e-mail 2017.08.10. 10:47

Bár meglepne a határozott idejű szerződés.

Még sok ilyen van.

www.nyitako.hu

MajorDomus # e-mail 2017.08.09. 23:59

Ird meg mi lett a vége!