Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


40 év munkaviszony után nyugdíj

Jereván #   2020.07.14. 15:01

Ez kimaradt:

61. A döntés módosítása vagy visszavonása a keresetlevél alapján

115. § [A döntés módosítása vagy visszavonása a keresetlevél alapján]

(1) Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja.

(2) Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

(3) Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja.

(4) A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet.

Jereván #   2020.07.14. 14:59

Estera 2020.07.13. 18:05

Tisztelt Jogi Szakértő!

2018. évben nyugdíjbiztosítási adategyeztetést indítottam, mivel szerettem volna tudni,
hogy körülbelül hány évet kell még ledolgoznom a Nők40 kedvezmény igénybevételére.

Az első kimutatás szerint 1982.07.01-2017.12.31. között
34 év 319 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idő
34 év 277 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül
34 év 277 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási idővel rendelkezem.

Sajnálatos módon ebből a kimutatásból kimaradt 7 hónapos munkaviszony, ezért megfellebbeztem a határozatot.
A második kimutatás szerint 1982.07.01-2017.12.31. között
35 év 163 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idő
34 év 333 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül
26 év 193 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási idővel rendelkezem.

Továbbra sem egyértelmű számomra, hogy hogyan számították az utóbbi kimutatásnál a 26 év 193 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási időt, ugyanis a határozatban összeadott ellátatlan napok száma 1081 nap, tehát 3 év.

3 gyermeket szültem.

Ez évben töltöm be a 38 éves munkaviszonyomat.
Azt olvastam már több helyen is, hogy legalább 40 éves munkaviszonnyal kell rendelkezni, viszont a keresőtevékenységgel töltött idő esetemben nem egyértelmű. Ha jól tudom az 32 év.

Szeretném tudni, hogy fentiek alapján mit tanácsolnak, hisz két különböző keresőtevékenységgel járó biztosítási időt tüntetett fel a nyugdíjbiztosító, amelyek köszönőviszonyban sincsenek egymással.
További kérdésem, hogy amennyiben minden feltétel adott lesz, körülbelül mikor vehetem igénybe a kedvezményes nyugdíjat?

T. Kérdező!

Nyilván belátja, hogy okmányok hiányában kérdéseire felelős, érdemi válasz nem adható.

Amennyiben a közigazgatási szerv újbóli döntésével sem ért egyet úgy éljen a jogorvoslat lehetőségével.

Én az Ön helyében személyesen felkeresném az illetékes hivatal vezetőjét és kérném az ellentmondás feloldására, a határozat felülvizsgálatára, módosítására.

Kérheti továbbá a felügyeleti szerv eljárását, végső soron pedig az ügyésszség közreműködését.

Jogalap:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

63. A döntés módosítása vagy visszavonása

120. § [A döntés módosítása vagy visszavonása]

(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.

64. Felügyeleti eljárás

121. § [A felügyeleti eljárás általános szabályai]

(1) A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését, és ennek alapján

  1. megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve
  2. gyakorolja a (2) bekezdésben szabályozott felügyeleti jogkört.

(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.

65. Ügyészi felhívás és fellépés

122. § [Az ügyészi felhívás és fellépés]

Ha az ügyész az ügyészségről szóló törvény alapján felhívással él, vagy sikertelen felhívás esetén fellép, a hatóság az ügyész által kifogásolt döntését korlátozás nélkül módosíthatja (megváltoztathatja), illetve visszavonhatja (megsemmisítheti), akkor is, ha a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó jogszabály ezt egyébként korlátozza, vagy nem teszi lehetővé.

Estera # e-mail 2020.07.13. 18:05

Tisztelt Jogi Szakértő!

2018. évben nyugdíjbiztosítási adategyeztetést indítottam, mivel szerettem volna tudni,
hogy körülbelül hány évet kell még ledolgoznom a Nők40 kedvezmény igénybevételére.

Az első kimutatás szerint 1982.07.01-2017.12.31. között
34 év 319 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idő
34 év 277 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül
34 év 277 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási idővel rendelkezem.

Sajnálatos módon ebből a kimutatásból kimaradt 7 hónapos munkaviszony, ezért megfellebbeztem a határozatot.
A második kimutatás szerint 1982.07.01-2017.12.31. között
35 év 163 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idő
34 év 333 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül
26 év 193 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási idővel rendelkezem.

Továbbra sem egyértelmű számomra, hogy hogyan számították az utóbbi kimutatásnál a 26 év 193 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási időt, ugyanis a határozatban összeadott ellátatlan napok száma 1081 nap, tehát 3 év.

3 gyermeket szültem.

Ez évben töltöm be a 38 éves munkaviszonyomat.
Azt olvastam már több helyen is, hogy legalább 40 éves munkaviszonnyal kell rendelkezni, viszont a keresőtevékenységgel töltött idő esetemben nem egyértelmű. Ha jól tudom az 32 év.

Szeretném tudni, hogy fentiek alapján mit tanácsolnak, hisz két különböző keresőtevékenységgel járó biztosítási időt tüntetett fel a nyugdíjbiztosító, amelyek köszönőviszonyban sincsenek egymással.
További kérdésem, hogy amennyiben minden feltétel adott lesz, körülbelül mikor vehetem igénybe a kedvezményes nyugdíjat?

vaczkor... #   2020.07.01. 13:20

Gabi959 2020.07.01. 12:40

T. Szakértő!
Nyugdijfolyósitó határozatában 1972-2018.12.31 ig 34év 187 nap figyelembevehető szolgálati idő . Érdeklődnék igénybe vehetem e a 40 nők 40 éves nyugdiját. 3 gyermekem van. Válaszát köszönöm.

T. Kérdező!

Ön szolgálati időt ír, miközben a feltétel a jogosultsági idő, ami két különböző fogalom.
Nem ír továbbá keresőtevékenységgel (munkával) szerzett szolgálati időről, pedig az is egy feltétel. Ebből következik, hogy kérdésére (adatok hiányában) érdemi választ adni nem lehet.

A határozatban három fontos adat szerepel, Ön arra hivatkozik, ami jelen esetben nem releváns, az az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időre.

Legjobb tudomásom szerint a határozat készítésekor figyelembe veszik a gyermekeket is, azaz a határozatban szereplő elismert szolgálati idő ezt is tartalmazza.

Javasolt a határozatot -annak indokolási részét+a mellékleteket- ilyen szempontból is ismét áttanulmányozni.

Egyebekben:

A nők kedvezményes, 40 év jogosultsági idő megszerzésével történő nyugdíjba vonulásnak két konjuktív (együttes) feltétele van. (Azaz mind a két feltételnek teljesülnie kell.)

Mindenképpen meg kell szereznie a 40 év jogosultsági időt, és ezen belül alapesetben mindenképpen meg kell szerezni a 32 évi keresőtevékenységgel (munkával) szerzett szolgálati időt.

Gabi959 # e-mail 2020.07.01. 12:40

T. Szakértő!
Nyugdijfolyósitó határozatában 1972-2018.12.31 ig 34év 187 nap figyelembevehető szolgálati idő . Érdeklődnék igénybe vehetem e a 40 nők 40 éves nyugdiját. 3 gyermekem van. Válaszát köszönöm.

drbjozsef #   2020.06.12. 19:57

AniFeri,

A jogosító időbe a betegszabadság, valamint a táppénz folyósításának tartama beszámít.

Nem számítható viszont be a passzív (a biztosítási jogviszony, praktikusan a munkaviszony megszűnését követően legfeljebb 30 napig folyósított) táppénzen töltött idő, amelyre ma már nincs lehetőség, de a 2011. június 30-áig hatályban volt rendelkezések lehetővé tették.

A tavalyi, "normál" táppénzed beszámít. Ha korábban esetleg volt ún. passzív táppénzed, csak az nem.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

AniFeri # e-mail 2020.06.12. 18:04

Tisztelt Szakértő!!
Érdeklődöm, hogy a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe beleszámít-e táppénz? 2013.dec.31-ig 33év 50 nap volt 30 év 227 nap jogviszonnyal, amit hivatalból számolták ki. Azóta is folyamatos a munkaviszonyom. Tavaly 5 hónapig táppénzen voltam.
Köszönöm

Judit55555 # e-mail 2020.05.22. 06:23

Tisztelt Jogi Szakértő!
57 éves leszek idén, 20 éve ideiglenes lakcímem van,albérletbe állandóra nem jelentenek be.Állandó kakcímre tavaly kaptam a nyugdíjjal kaptam iratot(nem tudom máig,mi volt),amiről véletlenül szereztem tudomást(keresgéltem az ügyfélkapun,hogyan tudhatom meg a jogosultság idejét-ott láttam,hogy van egy HATÁROZAT.Tegnap bementem a Fiumei útra,ahol a kezembe nyomtak egy másolatot A HATÁROZATBÓL, nem abból,abból nem,amit eredetileg küldtek.Kb.ennyi volt az ügyintézés, illetve hogy mindegy,mit veszek észre ellenőrzéskor,mert mivel tavaly 15 napon belül nem reklamáltam,az fog történni,amitől határozat van (évek,munkahelyek stb).Ezt máris nem értem,hiszen sosem kapok meg sajnos az állandó lakcímről iratot,akkor sem,ha hivatalos.Ahogy tudomást szereztem,rögtön bementem érte.Ott nem volt idő belelapozni, elég gyorsan megszabadultak tőlem,így azt sem tudtam megkérdezni,mit jelent a körmönfont mondat,amit leegyszerűsítek kicsit:mivel nem észrevételeztem/gyermeknyilatkozat hiányában a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához a keresőtevékenységgel járó, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban szerzett jogosultsági idő nem került kivizsgálásra.2018.12.31-ig 36év 174 napom volt-így.Csak nem tudom,hogyan.A gyermekekre "járna"egyenként egy-egy év kedvezmény?Erről nem mondtak pl semmit..Ha igen,mit tehetek,hogy ne kelljen 2 évvel tovább dolgoznom(elég sok betegséggel küzdök)..Illetve hol azt olvasom,a munkanélküli,de biztosított(kaptam ellátást)időszak beleszámít,hol azt,hogy nem..erről sem mondtak egy szót sem..csak hogy vonogassa ki a FIGYELEMBE VEHETŐ SZOLGÁLATI IDŐBŐL azokat a napokat.De hogy miért,melyikeket?Mi a rendszer??Ezen kívül-ha én vonogassam ki,amiről enm tudom,mit..azt hittem, az adazegyeztetés az úgy néz ki,hogy kapok egy "kimutatást",ami rendben van..amire én,civil támaszkodhatok..Valójában egy fénymásolt határozattal lettem tegnap"gazdagabb",de okosabb nem,-ami a problémáimat illati..Kérem szépen segítségüket,mit is tehetek ezekben az ügyekben..Nagyon köszönöm segítségüket!!
Judit

sortie #   2020.05.18. 16:21

Mildiko66 2020.05.18. 15:57
Tisztelt Jogi Szakértő!
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől az alábbi határozatot kaptam.
1980.09.01 és 2017.12.31 közötti időszakra vonatkozóan az alábbi jogviszonyra vonatkozó adatokat kapta.
36 év 144 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel
33 év 292 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül
29 év 334 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezem.
A kérdésem pedig az lenne, hogy legkorábban mikor vehetem igénybe a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjazását? Mai napig is folyamatos munkaviszonyban állok.
Válaszát előre is köszönöm!


T. Kérdező!

A nők kedvezményes, 40 év szolgálati idő megszerzésével történő nyugdíjba vonulásnak két konjuktív (együttes) feltétele van. (Azaz mind a két feltételnek teljesülnie kell.)

Mindenképpen meg kell szereznie a 40 évi jogosultsági időt, és ezen belül alapesetben mindenképpen meg kell szerezni a 32 évi keresőtevékenységgel (munkával) szerzett szolgálati időt.

Ha 2017.12.31-én 29 év 334 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási idővel rendelkezett, akkor 2019.12.31-én 31 év és 334 napja volt.

366-334=32 nap.

Azaz az egyik feltétel 2020.02.01-én teljesült.

Ez azonban kevés. Teljesülnie kell a másik feltételnek is.

Ha 2017.12.31-én 33 év 292 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezett, akkor ehhez képest a 40 évet 6 év és 73 nap múlva fogja elérni.

Ez, ha jól számoltam 2024.03.13., azaz 2024.03.14-től jogosult ilyen jogcímen nyugellátásra feltéve, hogy a jogviszonya folyamatosan fennáll és a keresete eléri a mindenkori minimálbért, illetve addig az önre irányadó nyugdíjkorhatárt nem éri el, azaz nem válik más jogcímen (pl. öregségi teljes nyugdíj) jogosulttá.

Fenti számítás csak hozzávetőleges, laikus számítás, jogi kötőerővel nem bír, azt igényérvényesítés előtt javasolt gyakorló nyugdíjbiztosítási szakemberrel is leellenőriztetni.

Mildiko66 # e-mail 2020.05.18. 15:57

Tisztelt Jogi Szakértő!

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől az alábbi határozatot kaptam.
1980.09.01 és 2017.12.31 közötti időszakra vonatkozóan az alábbi jogviszonyra vonatkozó adatokat kapta.
36 év 144 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel
33 év 292 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül
29 év 334 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezem.
A kérdésem pedig az lenne, hogy legkorábban mikor vehetem igénybe a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjazását? Mai napig is folyamatos munkaviszonyban állok.
Válaszát előre is köszönöm!

drbjozsef #   2020.04.26. 08:49

Evetke00,

Olyan fontos pontosan melyik nap?

Egyébként szerintem szeptember 3-tól.

(2019.12.31-én megvan a 39év119nap, onnan még kell 246 nap, ami 31+29+31+30+31+30+31+31=244 nap januártól augusztus végéig)

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Evetke00 # e-mail 2020.04.24. 15:52

Tisztelt Szakértő!
A nyugdíjbiztosítási határozatom adatai 2018.12.31.
38 év 160 nap szolgálati idő
38 év 119 nap nők kedvezményes nyugdija
38 év 119 nap kereső tevékenység.
Kérdésem az hogy szeptember hanyadikán kérhetem a nyugdíjazásomat. Folyamatos munkaviszonyom van.
Köszönöm a segítségét.

Rexor # e-mail 2020.04.24. 09:41

Dehogynem, szolgálati időnek számít, viszont nem számít bele a 40 éves jogosultsági időbe.

Kriszta19690728 # e-mail 2020.04.23. 21:36

Köszönöm a vàlaszt!8 évet munkaviszonyban voltam.10 évet gyesen akkor az hogy àpolâsin vagyok 13 éve lassan az nem szàmit? nem tekintik semminek?..

Lyonee #   2020.04.23. 20:40

A 40 évből legalább 32 év munkavégzéssel töltött keresőtevékenységgel járó jogviszonynak kell lenni, beteg gyermek ápolása esetén min. 30 évnek. Ebből a kérdezőnek csak 8 éve van, a 22 év gyermekápolásból 10 évet vesznek figyelembe jogosultsági időként, ezért a jogosultsági ideje összesen csak 18 év.
Még 22 év hiányzik, ami valószínűleg soha nem lesz meg, mert a rá érvényes nyugdíjkorhatárt előbb eléri.

Kriszta19690728 # e-mail 2020.04.23. 13:47

Igénylő nem jogosult a nők kedvezményes nyugdijàra mert nem rendelkezik 30év kereső tev.el vagy azzal egy tekintet alà eső jogv ban szerzett szolgàlati idővel./ha az àpolàsi meg a gyes egy tekintet alà eső akkor nem értem/.Nők kedvezményes öregségi telhesnyugdîjra jogosultsàhàhoz figyelbevehető idő:32 év 205 nap,ebből kereső tevékenysêggel jàro jogviszonyban szerzett idő 8 év 168 nap.

drbjozsef #   2020.04.23. 10:22

Kriszta19690728,

Van 8év 1nap keresőtevékenységgel szerzett időd ÉS EZEN KÍVÜL van még 22 év 5 hónap, ami alatt az ápolási díjat kaptad?

Akkor meglenne a szükséges 30 év - de ezt nem így külön szokták írni. Valami nem kerek itt.

Például, hibába van meg a kereső+ápolási idő 30 év, a jogosultsági időnek külön mindenképpen el kell érnie a 40 évet. Lehet, ez nincs meg még neked.

A határozat pontos szövegének bemásolása lehet segítene. Főleg az időszakokra vonatkozó része.

Szerintem abban a határozatban benne kell legyen a jogorvoslati lehetőségek leírása is, a fellebbezést meddig, hova kell küldeni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kriszta19690728 # e-mail 2020.04.23. 10:01

Megkértem a kimuzatàst!van mêg 8 évem és 1 napom keresőtevékenységgel szerzett jogosultsàgi időm!Mégis elutasîtottak!Ezért nem értem!Köszönöm!Felhivtam az ügyintézőt és ő sem érti Budapest miért utasitott el!

drbjozsef #   2020.04.23. 06:52

Kriszta19690728,

A nők 40 kedvezményes nyugdíjához a "szolgálati idő" nem elégséges feltétel. Ha tényleg az 32 év 205 nap, akkor az még feltehetőleg nem lesz elég.

A nők 40 kedvezményhez életkortól függetlenül el kell érni a 40 év jogosultsági időt (ez NEM egyenlő a szolgálati idővel), ÉS el kell érni az Ön esetében a 30 év kereső tevékenységet.

Az Ön esetében az utóbbi kategóriába az 1997.éve LXXXI. törvény szerinte beleszámít a súlyos fogyatákos gyermekre tekintettel folyósított ápolási díj is.

Ha 22 év 5 hónapja kapja ezt az ellátást, és ezen kívül nincs még legalább 7 év 7 hónap keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági ideje, akkor még nem mehet ezzel a kedvezménnyel nyugdíjba.

Kellene kérnie egy kimutatást a nyufigtól, amiben szerepelni fog a szolgálati idő, a jogosultsági idő, és a kereső tevékenység (vagy az ezzel egy tekintet alá eső idők, pl. ápolási díj) ideje, külön-külön. Akkor lehet majd látni, hogy megvan-e a szükséges idő a kedvezményes nyugdíjhoz.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kriszta19690728 # e-mail 2020.04.22. 23:34

A jogosultsàgi idő szàmît tudom de úgy olvastam a jogszabàlyt hogy a gyes és az àpolàsi dîj ha sajàt gyermeket àpolok és súlyos betegsége van akkor jogosultsàgi időnek szàmît mindkettő!Kérem îrjon valaki hogy hogy tudok fellebezni a hatàrozatvellen!Köszönöm!

Kriszta19690728 # e-mail 2020.04.21. 14:14

Tisztelt szakértő!Nők 40 éves nyugdîjra adtam be igénylést!32 év205 nap szolgálati időt àllapitottak meg.kérdésem az lenne ha súlyos beteg gyermeket àpolok elég e ennyi szolgàlati idő hogy nyugdijba mehessek.22 év5 hónapja àpolom.a levélben azt írtàk nem elég ezért elutasîtottak!köszönöm vàlaszàt

firenze # e-mail 2020.04.17. 12:05

Köszönöm a válaszát tisztelt intentio

intentio #   2020.04.17. 11:47

firenze 2020.04.17. 11:15

Tisztelt Szakértő.

Kormányzati szolgálati jogviszonyban állok és 2021. március hónapban teljesülnek esetemben a nők 40 éves munkaviszonyával igénybe vehető nyugdíj feltételei. Amennyiben a munkaviszonyom ez idő előtt közös megegyezéssel megszüntetésre kerülne, a végkielégítés mértéke beleszámít a 40 éves munkaviszonyba?
Válaszukat előre is köszönöm.

Nem, a végkielégítés nem keletkeztet (illetve nem hosszabbítja meg) sem a szolgálati időt, sem biztosítási jogviszonyt.

A nyugdíj alapjánál viszont a kifizetett összeget természetesen figyelembe veszik.

firenze # e-mail 2020.04.17. 11:15

Tisztelt Szakértő.

Kormányzati szolgálati jogviszonyban állok és 2021. március hónapban teljesülnek esetemben a nők 40 éves munkaviszonyával igénybe vehető nyugdíj feltételei. Amennyiben a munkaviszonyom ez idő előtt közös megegyezéssel megszüntetésre kerülne, a végkielégítés mértéke beleszámít a 40 éves munkaviszonyba?
Válaszukat előre is köszönöm.

Zengőbérci #   2020.04.17. 08:40

Kotyagos 2020.04.10. 03:53

Tisztelt Jogi Szakértő!

A nyugdijbiztositasi határozat adatai:2019.12.31-ig
39 év 170 nap szolgálati idő
39 év 170 nap a nők kedvezmenyes
38 év 286 nap kereső tevekenyseg.
Azonban az indoklásban írtak olyat hogy 1988.01.01-1988 07.01-ig lévő időszakot szolgálati időnként nem lehet figyelembe venni mivel munkabérben vagy dijazasban nem reszesultem.A két időpont között a cég belső tovabbkep-
zesen vettem részt nappalin és kaptam havonta fizetést.Ahogy néztem és számoltam ez nem került levonásra egyik részből sem, míg az egy igazolatlan napom levonásra került.Vajon hibáztak vagy fogadjam el így ahogy kaptam? Vajon mikor mehetek nyugdíjba?

Segítségét előre is köszönöm!

drbjozsef 2020.04.16. 20:00

Kotyagos,

A megadott adatok alapján idén június végén nyugdíjba mehetnél a nők 40 kedvezménnyel.
De hogy az általad írt "hiba" tényleg az-e, hogyan kell számolni, és hogyan számít bele, azt szerintem a nyufiggal kellene tisztáznod. Ha rendes fizetést kaptál, járulékokat fizettek utánad, akkor az beleszámít szerintem.

T. Kérdező!

Kiegészítve a korábbi hozzászólókat:

Ha akár a határozat rendelkező részével, akár annak indokolásával nem ért egyet, úgy éljen az ingyenes jogorvoslat lehetőségével, különben utólag a jogerőre emelkedett határozatot nehéz lesz vitatni.

Fellebbezésében adja elő, hogy pontosan mivel nem ért egyet, mutasson rá az ellentmondásokra, illetve ha tudja állítását okmányokkal (tanulmányi szerződés, ösztöndíj megállapodás, bérjegyzék, amelyen szerepel a levonások összege és jogcíme) támassza alá.

Jó, ha tudja, hogy a rendszerváltás előtt és után a TB szabályok jelentősen eltértek.

Azt is jó tudni, hogy a nyugdíj igény elbírálók között sok a fiatal, akik a fenti eltérésekkel nem minden esetben vannak tisztában, ezért minden indokolt esetben javasolt a jogorvoslathoz való jog gyakorlása.

Azt, hogy hol, hogyan, mennyi időn belül fellebbezhet a határozat rendelkező részében talál egy rövid tájékoztatást.